Top

Abandon de familie

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALA Nr. 124

Şedinţa publica de la 03 martie 2010

Completul de judecata compus din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Ministerul Public reprezentat de procuror

INSTANŢA deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti cu nr. 1674/P/2009, a fost trimis in judecată inculpatul C. F. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 305 alin 1 lit c C.penal, intrucat nu a plătit timp de 2 luni cu rea-credinţă pensia de intretinere pentru fiul său lonuţ- -Florin in sumă de 130 lei lunar.

Din actele si lucrările dosarului, instanţa constată că inculpatul prin s. civilă 53/14.01.2009 a fost obligat la plata sumei de 130 lei lunar pensie de intretinere pentru fiul său lonuţ-Florin, născut la 8 10.1996.

Inculpatul legal citat nu s- a prezentat in faţa instanţei si nu a formulat apărări in cauză.

Partea vătămată arată că inculpatul nu i- a plătit pensia de Întreţinere începând cu lunile aprilie si mai 2009 şi până in prezent.

Solicită ca inculpatul să- i achite pensia restantă de 1,2 mii. lei vechi, in caz contrar doreşte condamnarea acestuia.

Arată că inculpatul i-a plătit si anterior pensia de intretinere doar când a făcut plângere penală.

Martorii audiaţi Burlea Dan si Stelea Vasile, martori din lucrări intrucat nu s-au propus alte probatorii in cauza, declară că minorul se află in creşterea si educarea mamei si îl cunosc intrucat sunt apropiaţi ai părţii vătămate, declară că inculpatul nu achită pensia de întreţinere decât in urma plângerilor penale.

Faţă de declaraţiile pârtii vătămate şi ale martorilor, instanţa apreciază că inculpatul a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 305 alin.l lit c C. p. in sensul neplăţii cu rea- credinţă a pensiei de intretinere legal stabilită in favoarea fiului său. La individualizarea pedepsei raportat la art. 72 C. pen, instanţa va considera fapta ca fiind săvârşită dar va tine cont si de faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale făcând aplicaţia art. 74 lit a -76 lit d Cp.

Va condamna pe inculpat la pedeapsa Închisorii de 7 luni, va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 teza a- Ii-a Cp şi lit. b Cp. pe durata si in condiţiile art. 71 alin 2 C. p.

Va aprecia ca scopul pedepsei poate fi atins si iară executarea efectiva a pedepsei motiv pentru care in baza art. 81 Cp. va dispune suspendarea condiţionată

a executării pedepsei pe un termen de încercare prevăzută de art.82 C. p. de 2 ani si 6 luni.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 C. p.

In baza art. 71 alin.5 Cp. va dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

In baza art. 191 alin.l C.p.p. va obliga pe inculpat la plata cheltuielilor de judecată către stat in cuantum de 100 lei reprezentând cheltuielile din faza de urmărire penală şi din faza judecăţii cauzei.

Etichete: