Top

Acţiunea în revendicare promovată înainte de adoptarea Legii 10/2001.

Prin cererea înregistrată sub nr. 3433/C/2003 pe rolul Judecătoriei Gl. reclamantul G.N.B. în contradictoriu cu pârâta Societatea pentru S.S.I.- C.T.C.E. Galaţi SA a solicitat obligarea pârâtei de a-i lăsa în deplină proprietate şi paşnică folosinţă suprafaţa de 257,71 mp teren situat în str. Domnească nr. 100 şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii sale a arătat reclamatul că este proprietar pe imobilul din Galaţi, str. Domnească nr. 100, aşa cum rezultă din sentinţa civilă 2725/1998, pe o suprafaţă de teren de 1000 mp. Cu ocazia punerii în executare a sentinţei menţionate a constatat că suprafaţa de 257,71 mp. nu se regăseşte, aceasta fiind ocupată de pârâtă fără nici un drept sau titlu.

Prin sentinţa civilă nr. 6420 din 11.10.2006 Judecătoria Galaţi a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei, a admis acţiunea principală în revendicare, a respins cererea reconvenţională formulată de pârâtă, şi a obligat pârâta la cheltuielile de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că reclamantul este proprietar în baza sentinţei civile nr. 2725/1998 a Judecătoriei Galaţi, că terenul este ocupat de pârâtă. Pârâta are un titlu de proprietate (emis abuziv) şi pe această suprafaţă, dar aceasta nu înseamnă că nu se poate face compararea titlurilor părţilor, iar din această comparare titlul reclamantului este preferabil.

Tribunalul Galaţi prin decizia civilă nr. 218/18.04.2007 a respins ca nefondat apelul declarat de pârâta S.S.I. – C.T.C.E. reţinând că reclamantul are acest imobil conform actului de schimb din 15.12.1942 şi actului din 1934, iar pârâta este proprietatea imobilului conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Statul Român în baza Legii 15/1990, în anul 1994.

Că proprietarul îşi apără proprietatea sa prezentând titlul de proprietate şi reclamând respectarea dreptului său de proprietate încălcat, neinteresându-l ce legi intervin de-a lungul vremii şi câte reglementări speciale apar.

Curtea de Apel Galaţi prin decizia civilă nr. 511/R din 11.10.2007 a respins ca nefondat recursul, reţinând că temeiul legal al acţiunii formulate de reclamant este art.480 cod civil, astfel reclamantul a stabilit cadrul procesual în care înţelege să se judece, să-şi întemeieze pretenţiile şi să-şi formuleze apărările.

Adoptarea unor prevederi legale speciale prin care se reglementează situaţia imobilelor aflate în posesia statului ca urmare a preluării abuzive nu îngrădeşte dreptul proprietarilor să-şi apere dreptul de proprietate pe calea acţiunii în revendicare.

Nu i se poate reproşa reclamantului că nu a fost un proprietar diligent şi a stat în pasivitate timp de 30 ani în condiţiile în care până în anul 1989 era imposibil, datorită regimului comunist, să-şi revendice imobilul.

În cauza de faţă, instanţele, în mod corect au procedat la compararea titlurilor părţilor, după regulile consacrate în situaţia în care acestea provin de la autori diferiţi şi a dat câştig de cauză titlului de proprietate al reclamantului, care a dobândit imobilul prin moştenire legală de la tatăl său, adevăratul proprietar, în timp ce pârâta l-a dobândit de la Statul Român, care nu a avut în patrimoniul său acest bun, în mod legal.

De asemenea, nu interesează pentru litigiul de faţă modul de soluţionare a situaţiilor în care Statul pe terenurile preluate abuziv a edificat construcţii, parcări care sunt de utilitate publică.

Pentru aceste situaţii există reglementări speciale şi instanţa de apel a reţinut că există măsuri de protecţie a proprietăţii atât în dreptul intern cât şi în dreptul internaţional indicând în acest sens disp. art. 1 din Protocolul adiţional la CEDO. (G.B.)

Etichete: