Top

Nerespectarea termenului de depunere a cererilor la Legea nr. 247/2005

Domeniu: Fondul funciar

Tip: sentinta

Nr.910/14.07.2009

Autor: Judecatoria Adjud

Nerespectarea termenului de depunere a cererilor la Legea nr. 247/2005.

Prin sent.civ. nr. 910/14.07.2009 Judecatoria Adjud a respins ca nefondata plangerea la fond funciar formulata de petentul G. F.. care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 28 ha teren padure pe raza com. Paunesti, jud. Vrancea, aratand in motivare ca a formulat cerere in acest sens, iar prin adresa nr. 1365/31.03.2009 a Primariei Paunesti i-a fost respinsa cererea pe motiv ca nu a depus-o in termen, intrucat a fost in imposibilitate sa depuna cererea fiind plecat in strainatate, solicitand si repunerea in termenul de a formula cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata respective.

Intimata Comisia Judeteana Vrancea a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii petentului, intrucat motivul invocat de petent pentru repunerea in termen nu se incadreaza in disp. art. 103 C.pr.civ., in sensul ca legea nu dispune altfel decat incidenta decaderii, iar partea sa fi fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei sa efectueze actul procedural.

Intimata Comisia Locala Paunesti nu a formulat intampinare, insa a comunicat la dosar documentatia ce a stat la baza solutionarii cererii.

Pentru a pronunta solutia aratata, instanta a retinut ca prin cererea inregistrata la nr. 1365/09.03.2009 la Comisia Locala, petentul a solicitat sa ii fie reconstituit de pe urma bunicului sau, dreptul de proprietate pentru suprafata de 28 ha teren padure.

In cerere a mentionat ca formuleaza cererea atat de tarziu intrucat nu a detinut actul de proprietate care face dovada dreptului, motiv ce nu corespunde cu cel indicat in plangere.

Prin adresa, Comisia Locala a raspuns petentului ca potrivit disp. din Titlul VI art. I din legea nr. 247/2005 dreptul de proprietate se reconstituie persoanelor care au formulat cerere in termen legal, termen care potrivit art. III din aceeasi lege si titlu a fost pana la 30.11.2005, astfel ca cererea acestuia nu poate fi solutionata favorabil.

Martorii audiati in cauza au declarat ca petentul a fost plecat de 2 ani de zile (2-3 ani mentioneaza un martor) in Italia, perioada in care acesta nu a venit in tara pana in luna februarie 2009.

Astfel, daca se scade aceasta perioada, rezulta ca petentul a plecat din tara in anul 2006, deci a avut posibilitatea de a formula cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate in termen legal.

Totodata, faptul ca a fost plecat in strainatate nu poate constitui in sine un motiv care sa justifice neformularea cererii in termen, petentul avand obligatia de a se interesa de orice poate avea legatura cu situatia sa in tara, de a desemna mandatari care sa ii reprezinte interesele.

Astfel, s-a constatat ca petentul a fost in tara in perioada in care trebuiau depuse cererile la Legea nr.247/2005 conform Titlului VI, art. III asa cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 127/2005 si chiar daca nu ar fi fost, simpla plecare din tara nu constituie o imprejurare mai presus de vointa petentului care sa il fi impiedicat sa formuleze cereri in tara, nefiind justificata repunerea in termen a petentului.

Etichete: