Top

Fond funciar .acţiune in constatarea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii . inadmisibilitate . posibilitatea realizarii dreptului prin formularea cererii de reconstituire si eliberării titlului de proprietate.

Materia: fond funciar

Tip: sentinta civila nr.290/22.01.2008

Autor: Judecătoria Focşani-Secţia civilă

Prin cererea de chenmare in judecata reclamanta E.M. a solicitat sa se conastate ca a dobandit prin uzucapiune de 30 de ani dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 12800 mp teren fâneaţă situat în extravilan comuna Negrileşti in contradictoriu cu pârâta Primăria comunei Negrileşti.

Prin sentinta civila nr.290/22.01.2008 s-a respins actiunea in constatare dreptului de proprietrate promovata de E.M in contradictoriu cu pârâta Primăria comunei Negrileşti.

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a avut in vedere că din probele administrate în cauză rezultă că reclamanta nu a posedat neîntrerupt terenul în cauză timp de 30 de ani si nu se poate reţine că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra acestui teren prin uzucapiune în condiţiile art. 1847 şi 1890 cod civil.

Din declaraţiile martorilor şi din raportul de expertiză întocmit în cauză instanţa a mai retinut că în anul 1975 terenul a fost comasat de CAP, iar reclamanta a fost dislocată în alte locuri.

S-a mai retinut faptul că potrivit disp. art. 16 din Legea nr. 18/1991 republicată în cazurile în care în perimetrul unor cooperative agricole de producţie au fost comasate şi terenuri agricole ale unor proprietari particulari, iar aceştia nu au preluat în compensaţie alte terenuri, la cererea lor sau a moştenitorilor, ei vor fi repuşi în proprietate şi li se vor restitui suprafeţele în cota echivalentă, în cadrul unor sole stabilite de comisie, dispozitiile art. 14 alin. 2 şi 3 fiind aplicabile în mod corespunzător.

În raport de aceste prevederi legale instanţa a constatat că reclamanta avea posibilitatea de a se adresa cu cerere comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar în vederea emiterii actelor prevăzute de lege privind repunerea în proprietate.

Etichete: