Top

CIVIL- PLANGERE CONTRAVENTIONALA- TEMEINICIA PROCESULUI VERBAL

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, petenta S.C. M S.R.L., reprezentata prin administrator BR, a formulat plangere impotriva procesului-verbal de contraventie, incheiat de intimatul I.T.M. solicitand instantei anularea procesului verbal de contraventie, iar in subsidiar inlocuirea cu avertisment.

In motivarea cererii, petenta a aratat ca agentul constatator, in urma controlului efectuat la data de 10.12.2008, a constatat ca societatea petenta ar fi primit la lucru 2 persoane, fara ca acestea sa aiba incheiate contracte de munca in forma scrisa, motiv pentru care s-a incheiat procesul verbal, pentru care s-a aplicat o amenda de 3000 lei. In ceea ce priveste procesul verbal ce face obiectul prezentului dosar, petenta a precizat ca cele 2 persoane (TM si TM) nu ar fi efectuat controlul medical periodic si nu ar fi fost instruite cu privire la riscurile si regulile privind protectia muncii.

De asemenea, petenta a mai precizat ca nu se face vinovata de savarsirea acestor contraventii, intrucat cele doua persoane nu erau angajate ale societatii, fapt pe care l-a sustinut si in plangerea formulata impotriva procesului-verbal. Mai mult decat atat, societatea detine toata documentatia ceruta de lege privind protectia muncii, iar la punctele de lucru ale societatii nu s-a inregistrat nici un incident de acest gen pe toata durata functionarii.

In drept, au fost invocate dispozitiile O.G.nr.2/2001.

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar potrivit art.36 O.G.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art.15 lit.i Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

In sustinerea cererii, petenta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si martori. In acest sens, a dosarul cauzei, proces verbal de contraventie, proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, instiintare de plata, Anexa de constatare a deficientelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca Plan de masuri.

La termenul de judecata din data de 22.01.2009, instanta, in temeiul art.167 C.proc.civ., a incuviintat pentru petenta, proba cu inscrisuri si martorii TM si TM, iar pentru intimata, proba cu inscrisuri, probe considerate pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei.

Intimata a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii si mentinerea procesului verbal de constatare a contraventiei.

Intimata a aratat ca semnatura de la rubrica “contravenient” din procesul verbal nu este aceeasi cu semnatura aflata pe plangerea contraventionala care formeaza obiectul prezentului dosar.

Pe fondul cauzei, intimata a aratat ca din declaratiile celor doua persoane, TM si TM, data in fata inspectorului de munca, reiese ca acestea nu au efectuat examen medical si nu au semnat fisa de instruire. Astfel ca, reiese fara echivoc, ca elementele constitutive ale contraventiilor savarsite sunt intrunite cumulativ, aceste contraventii fiind savarsite cu intentie, petenta prevazand rezultatul faptelor sale, acceptand posibilitatea producerii lor, prin nerespectarea dispozitiilor legale.

De asemenea, intimata a precizat ca petenta nu a prezentat nici un inscris nici la data de 10.12.2008, nici la termenul de judecata din data de 22.01.2009, prin care sa dovedeasca ca cele in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nu corespund realitatii.

In drept, au fost invocate dispozitiile art.115-118 C.proc.civ.

In sustinerea cererii, intimata a depus la dosarul cauzei, in copie, declaratiile numitelor TM, TM.

In temeiul art.242 alin.2 C.proc.civ., intimata a solicitat judecarea cauzei in lipsa .

La termenul de judecata din data de 19.02.2009, instanta a procedat la audierea martorilor petentei, respectiv TM si TM, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie, incheiat de intimata, petenta a fost sanctionata cu amenda contraventionala de 4.000 Ron, in temeiul art.39 alin.4 din Legea nr.319/2006, si Avertisment, conform art.7 din O.G.nr.2/2001, retinandu-se: la controlul efectuat in data de in data de 08.12.2008, ora 10.45 la sediul SC M SRL, magazin alimentar din sat Jgheab, si ora 10.30, la punctul de lucru magazin alimentar din sat Gura Badiei, precum si a incheierii PVC, s-a constatat ca cele doua participante la procesul de munca-TM si TM desfasurau activitate la aceasta unitate de 2 luni, respectiv 2 ani, contrar prevederilor art.13 lit.j din Legea nr.319/2006. Cu ocazia controlului efectuat in data 08.12.2008, ora 10.45 la sediul SC M SRL din sat Jghea, si ora 10.30 de la punctul de lucru din Gura Badilei, com.Manzalesti, precum si a incheierii PVC, s-a constatat ca cele 2 participante la procesul de munca (TM si TM) nu au fost informate asupra riscurilor pt. securitate si sanatate in munca si nici asupra masurilor de prevenire si protectie atat nivelul unitatii, cat si posturilor de lucru, contrar prevederilor art.16 alin.1a din O.G.nr.319/2006.

Potrivit art.13 lit.j din Legea nr.319/2006, “in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca, angajatorii au obligatia de a angaja numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute sis a asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii.”

De asemenea, art.16 alin.1 lit.a din O.G.nr.319/2006 prevede: “tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii, angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat lucratorii si/sau reprezentantii acestora sa primeasca, in conformitate cu prevederile legale, toate informatiile necesare privind riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii”.

Conform art.34 alin.1 din O.G.nr.2/2001, procesul verbal de contraventie beneficiaza de legalitate si temeinicie pana la proba contrara, potrivit art.129 C.proc.civ. si art.1169 C.civil, petentei revenindu-i sarcina de a face dovada unei situatii contrare celei retinute in procesul verbal de contraventie.

Analizand din oficiu, legalitatea procesului verbal de contraventie contestat, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor imperative ale legii, cuprinzand mentiunile obligatorii prevazute de art.17 din O.G.nr.2/2001.

De asemenea, din materialul probator administrat in cauza, instanta retine ca petenta nu a reusit sa rastoarne prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului verbal de contraventie. Astfel, din declaratiile celor doua martore audiate in prezenta cauza, respectiv TM si TM, reiese faptul ca aceste persoane, care au fost gasite la punctele de punctele de lucru ale petentei in momentul controlului, nu au efectuat nici un control medical, nici inainte si nici in perioada in care “o ajutau” pe d-na administrator. De asemenea, nu li s-a prezentat nici o fisa privind securitatea si sanatatea in munca, martora TM afirmand ca “stie cum arata o astfel de fisa, pentru ca a mai fost angajata la o alta societate”.

Cele prezentate de catre martorele audiate in cauza au fost mentionate si in declaratiile date de catre acestea, in fata inspectorilor intimatei, la data de 08.12.2008.

Mai mult decat atat, societatea petenta desfasura activitate comerciala cu produse alimentare, martora TM afirmand ca printre produsele care le vindea, se numarau si paine, salam, pe care uneori il si portiona cu ajutorul unui cutit. Prin urmare, in ciuda faptului ca cele doua persoane nu efectuasera un control medical si nu fusesera informate de riscurile privind sanatatea si securitatea in munca (prin semnarea fiselor aferente), acestea intrau in contact cu produsele alimentare pe care le inmanau clientilor, la vanzare.

Din analiza tuturor mijloacelor de proba administrate in cauza, instanta retine ca petenta a fost sanctionata in mod corect de catre agentii intimatei, aceasta facandu-se vinovata de faptele pentru care a fost sanctionata. Insasi petenta se contrazice, in sensul ca pe de o parte arata ca acele persoane nu erau nevoite sa efectueze control medical si nici sa semneze fisele privind sanatatea si securitatea in munca, pentru ca nu erau angajatele societatii, pe de alta parte, in continutul plangerii contraventionale, afirma ca “detine toata documentatia ceruta de lege privind protectia muncii”, fara a depune nici un inscris in dovedirea acestor afirmatii. Faptul ca pe perioada in care cele doua persoane si-au desfasurat activitatea la punctele de lucru ale societatii petente, nu a existat nici un incident de acest gen, nu este de natura a exonera petenta de la raspunderea contraventionala, cauzele care inlatura aceasta raspundere fiind prevazute restrictiv de dispozitiile art.11 din O.G.nr.2/2001.

In ceea ce priveste sanctiunile aplicate petentei, instanta retine ca agentul constatator a respectat dispozitiile art.10 din O.G.nr.2/2001, aplicand pentru fiecare contraventie, cate o sanctiune, si anume: 4000 Ron, pentru savarsirea contraventiei prev. de art.13 lit.j din Legea nr.319/2006, in cuantumul minim prevazut de lege (art.39 alin.4-amenda de la 4000 Ron la 8000 Ron), si Avertisment pentru savarsirea contraventiei prev. de art.16 alin.1 lit.a din Legea nr.319/2006 (art.39 alin.6-amenda de la 3000 Ron la 6000 Ron).

Avand in vedere cele expuse mai sus, instanta, in temeiul art.34 din O.G.nr.2/2001, urmeaza sa respinga plangerea petentei, ca neintemeiata, si sa mentina procesul verbal atacat.

De asemenea, in temeiul art.274 C.proc.civ. si potrivit principiului disponibilitatii, instanta urmeaza sa ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: