Top

Cheltuieli de judecată în situaţia respingerii cererii de chemare în garanţie

Temeiul acordării cheltuielilor de judecată, potrivit art. 272 C.pr.civ. îl reprezintă culpa procesuală. Cererea de chemare în garanţie potrivit art. 60 C.pr.civ. are ca scop să asigure celui care a căzut în pretenţii posibilitatea de a se despăgubi de la partea de la care a dobândit dreptul. Statul român a chemat în garanţie Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi birourile a doi executori judecătoreşti, astfel că prin respingerea cererii de chemare în garanţie, statul român a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată în conformitate cu art. 272 C.pr.civ.

Temei legal: art. 272 C.pr.civ.; art. 60 C.pr.civ.

Decizia civilă nr. 68 din 8 iunie 2011

Etichete: