Top

Reîncredinţare minor. Criterii de apreciere asupra revenirii măsurii luată iniţial.

Conform art.44 din Codul familiei, în cazul schimbării împrejurărilor, la cererea oricăruia dintre părinţi sau a copilului, dacă acesta a împlinit 14 ani, a autorităţii tutelare sau a vreunei instituţii de ocrotire, instanţa judecătorească va putea modifica măsurile privitoare la drepturile şi obligaţiile personale sau patrimoniale între părinţii divorţaţi şi copii.

În speţă, minora este născută în 1995, fiind elevă a şcolii nr.3 din Suceava, iar potrivit declaraţiei unei martore ce a fost audiată, minora şi-a petrecut vacanţa de primăvară cu mama sa, refuzând să vină la tată, căruia îi fusese iniţial încredinţată.

Pe de altă parte, minora şi-a manifestat opţiunea de a-i fi reîncredinţată mamei, în camera de consiliu, motivând că îi este asigurată în prezent o atmosferă de familie, dragoste şi înţelegere la domiciliul acesteia.

Având în vedere vârsta minorei, sexul, ataşamentul faţă de mamă, preocuparea permanentă a reclamantei faţă de creşterea şi educarea minorei, Curtea constatând că în mod just tribunalul a apreciat că împrejurările ce au fost analizate cu prilejul încredinţării minorei sunt complet diferite în prezent, şi că momentan prin încredinţarea minorei în favoarea mamei sale, este protejat interesul superior al acesteia, a respins ca nefondat recursul pârâtului.

Etichete: