Top

Dizolvare asociaţie

Prin cererea indrodusă de instanţă reclamanta AVAS a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună dizolvarea ASOCIAŢIEI AMG PAS Vaslui.

In motivarea cererii reclamanta a arătaţ că între cele două părţi a fost

încheiat contractul de vânzare cumpărare de acţiuni nr. 384/29.06.1998, iar prin

S.C. nr. 5796/04.10.2000 a Tribunalului Bucureşti pârâta a fost obligată la plata

sumei de 33.874,47 lei reprezentând daune interese. Ca urmare a neachitării de bunăvoie a obligaţiilor prevăzute prin hotărârea menţionată, a somat pârâta prin adresa nr. 13222/15.11.2002 să procedeze în conformitate cu dispoziţiile O.LJ.G. 51/1998, în caz contrar urmând a se preceda la executarea silită. Suma datorată a fost actualizată cu indicele de inflaţie, rezultând o creanţă în cuantum de 87.700,33 lei pe care pârâta nu a achitat-o până în prezent.

In drept au fost invocate disp. art. 56 lit d din O.G. 26/2000.

La dosarul cauzei au fost depuse următoarele: cerere de executare silită, S.C. nr. 5796/04.10.2000 a Tribunalului Bucureşti şi D.C. nr. 25 /09.01.2001 a Curţii de Apel Bucureşti şi precizări cu privire la dovada stării de insolvabilitate a pârâtei.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa constată următoarele: prin S.C. nr. 5796/04.10.2000 a Tribunalului Bucureşti rămasă definitivă prin D.C. nr. 25 /09.01.2001 a Curţii de Apel Bucureşti pârâta a fost obligată la plata sumei de 33.874,47 lei reprezentând daune interese.

Conform disp. art. 56 lit d din O.G. 26/2000 asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate când asociaţia a devenit insolvabilă. Aplicarea acestor dispoziţii se impune având în vedere că legea nr. 77 din 1 august 1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează a fost abrogată prin O.U.G. 88/1997 care in articolul 18 face trimitere la reglementarea privind asociaţiile şi fundaţiile.

Prin urmare, instanţa constată că pronunţarea dizolvării unei asociaţii în temeiul art. 56 lit d din O.G. 26/2000 presupune dovada stării de insolvabilitate care se poate realiza prin declanşarea procedurii executării silite. Instanţa apreciază ca nerelevantă trimiterea reclamantei la dispoziţiile legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, având in vedere in cauză este aplicabilă legea specială, respectiv O.G. 26/2000. In consecinţă, deoarece că reclamanta nu a depus nicio dovadă cu privire la starea de insolvabilitate a pârâtei, deşi i s-a pus in vedere, instanţa a respins cererea ca nefondată.

Hotărârea a fost menţinută de instanţa de control judiciar.

Etichete: