Top

PENAL. INFRACTIUNI LA LEGEA CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE

Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului PIV pentru savarsirea infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere si avand o imbibatie alcoolica peste limita legala, prevazuta de art. 86 al. 1 si art. 87 al. 1 din O.U.G. nr. 195/2002.
Prin actul de sesizare a instantei s-a retinut ca inculpatul in data de 19.05.2008, in jurul orelor 04,30, a condus, autoturismul marca Fiat fara a poseda permis de conducere si avand o imbibatie alcoolica de 1,50 g %o asa cum rezulta din raportul de expertiza medico – legala privind interpretarea retroactiva a alcoolemiei.
Analizand intregul material probator administrat in cauza, respectiv: declaratiile inculpatului, declaratiile martorilor BG, BC, VV, LVC, BS, procesul – verbal de constatare a infractiunii, rezultatul testului cu aparatul Drager, buletinul de examinare clinica si procesul – verbal de recoltare a probelor biologice, buletinul de analiza toxicologica alcoolemie, raportul de expertiza medico – legala intocmit de I.N.M.L. Bucuresti, adresa a S.P.C.R.P.C.Î.V. Buzau, instanta va retine urmatoarele:
Inculpatul PIV (21 ani) are domiciliul in …..
La data de 19.05.2008, in jurul orelor 04,30, organele de politie din cadrul Postului de Politie s-au sesizat cu privire la faptul ca in satul ….. a avut loc un eveniment rutier, respectiv tamponarea dintre autoturismul marca Fiat si autoturismul marca Dacia 1310.
Conducatorul autoturismului marca Fiat a fost identificat in persoana inculpatului PIV, alaturi de care se afla in autoturism martorul LVC, iar conducatorul celuilalt autoturism a fost identificat in persoana martorului BG alaturi de care se aflau martorii BC si VV.
Deoarece inculpatul emana halena alcoolica acesta a fost testat de organele de politie cu fiola alcooltest si cu aparatul Drager, acesta din urma indicand o valoare de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat.
Ulterior, inculpatul a fost condus la Spitalul Judetean, recoltandu-i-se doua probe de sange, prima la ora 06,40, rezultatul fiind de 1,20 g %o alcoolemie, iar cea de-a doua la 07,40, rezultatul fiind de 1,05 g %o alcoolemie.
In cauza a fost efectuat un calcul retroactiv al coolemiei, din concluziile reportului de expertiza medico – legala rezultand ca in data de 19.05.2008, in jurul orelor 04,30, inculpatul ar fi putut avea o alcoolemie teoretica in descrestere de cca. 1,50 g %o.
Din adresa a SPCRPCÎV rezulta ca inculpatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.
Evenimentul rutier s-a produs la intrarea in satul …. in momentul in care autoturismul marca Dacia 1310 condus de martorul BG, a intrat in depasirea autoturismului Fiat, condus de inculpat, numai ca acesta din urma a virat la stanga fara sa se asigure si sa semnalizeze, astfel ca autoturismul Dacia a lovit cu partea din fata partea stanga – spate a autoturismului Fiat.
Inculpatul i-a platit martorului BG suma de 4000 lei solicitata de acesta ca pretentii materiale pentru daunele pricinuite autoturismului.
Autoturismul condus de inculpat este proprietatea martorului BS, care a adormit la locuinta martorului LVC in noaptea de 18.05.2008, acolo unde fusese organizata o petrecere, lasand autoturismul parcat in fata portii cu cheile in contact.
BS a primit de la inculpat suma de 1500 lei contravaloarea prejudiciului cauzat autoturismului marca Fiat.
In drept, faptele inculpatului constand in aceea ca a condus pe drumurile publice de pe raza com. … un autoturism avand in sange o alcoolemie peste limita legala si fara a poseda permis de conducere, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere si avand o imbibatie alcoolica peste limita legala prevazuta de art. 86 al. 1 si art. 87 al. 1 din OUG nr. 195/2002.
Retinand vinovatia inculpatului, instanţa îl va condamna în baza situaţiei de fapt şi a textelor incriminatorii, la stabilirea şi dozarea pedepsei având în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C.pen. şi anume: împrejurările săvârşirii faptelor, gradul de pericol social concret al acestora, determinat de alcoolemia excesiv de mare şi de faptul că inculpatul a generat o stare de nesiguranţă pentru ceilalţi participanţi la trafic, limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală şi persoana inculpatului, care a avut o atitudine sincera pe toata durata procesului penal recunoscand savarsirea faptelor si se afla la prima incalcare a legii penale.
In fata instantei inculpatul a precizat ca a condus autoturismul implicat in evenimentul rutier o distanta scurta, urcandu-se la volanul acestuia la podul dintre … si …., parcurgand practic o distanta de cca. 200 m , asa cum rezulta si din declaratiile martorilor BC si BG, date in fata instantei.
Aceasta imprejurare nu poate conduce la retinerea de circumstante atenuante in favoarea inculpatului, in conditiile in care pericolul social al faptelor este unul deosebit de ridicat, dovada fiind si implicarea acestuia intr-un eveniment rutier, care doar printr-o intamplare, nu s-a soldat si cu victime.
Asa fiind, în contextul elementelor de fapt şi de drept reţinute, instanţa în baza art. 86 al. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep., va condamna inculpatul la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere.
În baza art. 87 al. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep., va condamna inculpatul la o pedepsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală.
In baza art. 33/a – 34/b C.pen. va contopi cele două pedepse, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an închisoare.
În baza art.71 C.pen. va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b, c C.pen. cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.
În ceea ce priveşte pedepsele accesorii instanţa apreciază că nu se impune interzicerea în totalitate a dispoziţiilor art.64 lit.a C.penal, în condiţiile în care dreptul de a alege este consfinţit şi prin art.3 din Protocolul nr.1 la CEDO, iar faptele săvârşite de inculpat nu sunt de o gravitate deosebită astfel încât să conducă la interzicerea acestui drept. La aplicarea pedepselor accesorii s-a ţinut cont de criteriile de apreciere prevăzute în art.71 al.2 C.pen. (Hotarărea CEDO, Hirst Vs GB şi Decizia I.C.C.J. nr. 74 din 5.11.2007).
În ceea ce priveşte modalitate de executare a pedepsei instanţa apreciază că scopul acesteia poate fi atins şi fără executare în regim de detenţie, având în vedere atitudinea inculpatului atât înainte cât şi după săvârşirea infracţiunii, astfel că va face aplicarea dispoziţiilor art. 81 C.p. şi va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe perioada unui termen de încercare de 3 ani, prevăzut de art. 82 C.pen.
În baza art.359 C.proc.pen. în referire la art.83 C.pen. va atrage atenţia inculpatului că dacă în cursul termenului de încercare va săvârşi din nou o infracţiune pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.
În baza art.71 al. ultim C.pen. va suspenda executarea pedepselor accesorii prevăzute de art.64 lit.a, teza a-II-a, b,c C.pen. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.
În baza art. 191 C.proc.pen. va obliga inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare din care 200 lei onorariu apărător oficiu.

Etichete:

Infracţiuni la Legea circulaţiei

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîng? Judec?toria Bac?u nr.8260 /P/ 2008 înregistrat pe rolul Judec?toriei Bac?u sub nr .12660/180/2008 s-a dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale ?i trimiterea în judecat? a inculpatului CP pentru s?vâr?irea infrac?iunilor prev?zute de art 87 alin 5 din OUG 195/2002 republicat? ?i art 29 alin 1CPen rap la art 260 alin 1 Cpen.

În fapt , prin actul de sesizare s-a re?inut c? la data de 25.10.2008 dup? ce a condus autoturismul marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare BC pe raza satului ….. jud.Bac?u, producând un accident de circula?ie a refuzat s? I se recolteze probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei ?i a determinat pe numitul VM s? declare mincinos c? el ar fi condus autovehiculul în locul s?u, dar acesta nu a pus în executare actele de instigare .

Analizînd întregul material probator administrat în cursul urm?ririi penale ?i cercet?rii judec?tore?ti instan?a re?ine urm?toarea situa?ie de fapt :

La data de 25.10.2008 în jurul orelor 08,00, inculpatul CP ?i martorii CL., ?.L.,M.A….. s-au deplasat cu autoturismul marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare BC-79-EDY în com… , jud.Bac?u la locuin?a numitei ML. În aceast? loca?ie susnumi?ii au petrecut consumând ?i b?uturi alcoolice .

În jurul orei 18,00 inculpatul CP s-a urcat la volanul autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare BC ?i împreun? cu martorii enumera?i mai sus s-a deplasat spre mun.Bac?u, conducând ma?ina pe DJ 207 D unde , într-o curb?, a pierdut controlul volanului, a p?truns în ?an?ul de pe marginea drumului, autovehiculul r?sturnându-se pe capot? .

Accidentul a fost v?zut de mai multe persoane printre care ?i martorii BD ?i VC care au identificat dup? fotografie pe inculpat ca fiind persoana care la data de 25.10.2008 se afla pe locul ?oferului din autoturismul Audi A4, cu nr. de înmatriculare BC, ce se r?sturnase pe raza satului …, jud.Bac?u .

Cu ocazia cercet?rii la fa?a locului, efectuat? imediat dup? producerea evenimentului, organele de poli?ie au constatat c? anterior în autoturism se aflau 6 persoane , respectiv inculpatul ?i cei 5 martori : EV , CL, AL , SL , MA .

Cele 6 persoane au declarat ini?ial c? autoturismul a fost condus de un anume I. care dup? accident a fugit în p?dure .

Cele 6 persoane au fost conduse la Spitalul Jude?ean în vederea recolt?rii probelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, în fa?a medicului inculpatul cât ?i martorii ?L, MA ?i EV, f?r? motiv au refuzat recoltarea de probe de sânge în acest sens fiind întocmite actele prev?zute de lege .

La data de 27.10.2008 inculpatul CP înso?it de martorii VM, CL, ?L ?i MA s-au deplasat la Poli?ie Municipiului unde au indicat pe VM ca fiind persoana ce conducea autoturismul marca Audi A4 în ziua de 25.10.2008 pe raza satului din jud.Bac?u .

Audiat fiind martorul VM arat? c? în ziua de 25.10.2008 nu a condus autoturismul marca Audi A4 declarând c? a fost instigat de inculpatul CP pentru a s?vâr?i infrac?iunea de m?rturie mincinoas? , ini?ial a fost de acord, dar ulterior nu a mai exeuctat-o .

Declara?ia sa este sus?inut? de martorii ?M, GD, AD, BA, precum ?i de numi?ii CL , ?L .

Dup? aducerea la cuno?tin?? a învinuirii inculpatul CP, în prezen?a ap?r?torului ales , a recunoscut c? el a condus autoturismul implicat în accident ?i c? a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge întrucât îi este team? de “ace” afirma?ie contrazis? de adresa nr.243049 din 12.02.2009 a IPJ Bac?u – Serviciul Criminalistic din care rezult? c? este înregistrat în baza de date cu un tatuaj de culoare albastr? situat pe bra?ul stâng partea superioar? .

Martorii MM ?i MD confirm? faptul c? inculpatul CP a refuzat s? I se recolteze probe biologice de sânge pe motivul c? nu vrea, iar martorul CS– medic primar urgen?e medicale care era de serviciu la data de 25.10.2008 la Spitalul Jude?ean Bac?u a declarat c? în acea zi a fost solicitat de organele de poli?ie pentru a recoltaprobe biologice inculpatului CP ?i martorilor EV, SL, MA, fiind trecu?i în registrul de consulta?ii la nr.8893, 8892, 8894, dar ace?tia au refuzat . În consecin??, a procedat la desigilarea truselor de recoltare, a consemnat refuzul în procesele verbale înseriate ?i le-a sigilat . Martorul mai precizeaz? c? nu-?i aduce aminte dac? persoanele men?ionate au motivat în vreun fel refuzul recolt?rii probelor de sânge .

Proprietara autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare declar? c? nu se constituie parte civil? în cauz? pentru distrugerea autovehiculului ?i nici nu formuleaz? plângere împotriva persoanei care a provocat accidentul .

Faptele comise de inculpatul CP se probeaz? cu : proces verbal de sesizare, proces verbal de constatare, plan?e foto, adresa iPJ Bac?u – Serviciul Poli?iei Rutiere, acte autoturism ,acte medicale refuz recoltare probe biologice inculpat, acte medicale refuz recoltare probe biologice de sânge martori, declara?ie parte v?t?mat?, proces verbal refuz declara?ie , declara?iile martorilor CL, ?L, MA, EV, VM, ?M, GD, AD, BA , VCl, BD, FV, ND, CS, MM, MD ; proces verbal de prezentare pentru recunoa?tere plan?e foto, acte de c?utare inculpat, adresa nr.243049/12.02.2009 a IPJ – Serviciul Criminalistic cu poster cu semne particulare inculpat, toate coroborate cu declara?iile inculpatului .

Fapta comis? de inculpat întrune?te elementele constitutive ale infrac?iunilor de refuz al conduc?torului unui autovehicul de a se supune recolt?rii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ?i instigare la s?vâr?irea infrac?iunii de m?rturie mincinoas? neurmat? de executare, fapte prev?zute ?i pedepsite de art.87 al.5 din OUG 192/2002 republicat? ?i art.29 al.2 Cod penal raportat la art 260 al.1 Cod enal cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal ?i art.37 lit.a Cod penal .

Audiat în instan?? inculpatul nu a recunoscut s?vâr?irea faptelor .

La individualizarea pedepselor instan?a va avea în vedere criteriile de individualizare prev?zute de art. 72 Cod Penal ?i anume : gradul de pericol social al faptei , împrejur?rile concrete în care a fost comis? ,urm?rile produse atitudinea sincer? de recunoa?tere ?i regret urmând s? aplice inculpatului o pedeaps? privativ? de libertate orientat? spre minimul special prev?zut de lege pentru fiecare infrac?iune .

Fiind s?vâr?ite în concurs real de infrac?iuni instan?a va dispune contopirea celor dou? pedepse , în pedeapsa cea mai grea .

Instan?a fa?? de pozi?ia procesual? nesincer? a inculpatului va dispune executarea pedepsei în regim de deten?ie .

Ap?r?rile inculpatului potrivit c?ruia nu i s-a solicitat recoltarea probelor , ap?rare infirmat? de probe , din care rezult? c? li s-a solicitat recoltarea de probe biologice tuturor celor care se aflau în ma?in? , motivate de faptul c? au refuzat s? declare cine conducea autoturismul .

Din declara?iile martorilor rezult? clar c? inculpatul a refuzat recoltarea de probe biologice în momentul în care i s-a solicitat acest fapt iar în leg?tur? cu cealalt? infrac?iune este evident c? ini?ial acesta a vrut s? arate c? cel care a condos autoturismul a fost VM .

Etichete:

Infractiuni la legea circulatiei

Autor: JUDECĂTORIA BUHUŞI

Domeniu: infracţiuni prevăzute în legi şi decrete

Tip speţă: sentinţă penală

Titlu: infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul încărcat cu

substanţe periculoase, având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limită

legală

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, nr.856/P/2006/29.06.2007 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea judecată a inculpatului V.I., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul încărcat cu substanţe periculoase, având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limită legală.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele:

La data de 9.12.2006, inculpatul a efectuat un transport de substanţe periculoase cu autoutilitara marca „I.” cu nr. de înmatriculare XXX de la SC „S.C.” SRL J. la SC „V.” SRL S.

În parcarea l., se aflau organele de poliţie împreună cu reprezentanţi ai RAR, ARR şi AND care efectuau control mixt.

Aici au fost oprite pentru verificare mai multe autovehicule.

Din relatarea martorului M.D. din cadrul RAR B.rezultă că au fost oprite mai multe autovehicule care transportau mărfuri, între orele16-16,30 printre care şi cel condus de inculpat. După, ce s-au verificat autovehiculele aflate în faţa celui condus de inculpat, s-a trecut şi la verificarea documentelor aflate asupra inculpatului. Când agentul de poliţie a ajuns la maşina inculpatului a constatat că la volan nu se afla nici o persoană. După aproximativ 15 minute, poliţistul s-a urcat pe scara de la cabină şi a observat o persoană care dormea pe bancheta din spate.

După mai multe insistenţe inculpatul a deschis, dar a refuzat să prezinte actele la control. În cele din urmă a prezentat aceste acte, constatând că acesta transporta substanţe periculoase şi emana miros de alcool.

I s-a cerut să fie testat cu aparatul „etilotest” dar a refuzat, acceptând însă să meargă la Spitalul B. pentru recoltarea de probe biologice.

La instanţă acelaşi martor a arătat că a efectuat un control la acea dată, iar după ora 16,00, au fost oprite 2 autovehicule. După ce au efectuat controlul primului autovehicul a mers la cel al inculpatului dar a constatat că şoferul nu era la volan. Când „s-au uitat pe geam” au văzut că inculpatul era culcat şi vorbea la telefon. Martorul a declarat că inculpatul ar fi afirmat că nu el este şoferul şi că nu a fost oprit de organele de poliţie. Autovehiculul inculpatului era parcat pe marginea drumului la 1 m distanţă de şosea dar l-a mutat după 15-20 minute, mai spre dreapta vreo 12 m. Această manevră a durat un minut şi jumătate. Martorul a arătat că nu a ştiut unde este conducătorul maşinii şi l-a chemat pe inculpat să dea drumul, dar nu a durat mult.

Martorul M.I., din cadrul Secţiei Drumuri Naţionale B. a relatat la urmărirea penală că la data de 08.12.2006 efectua un control mixt împreună cu reprezentanţii ARR, RAR şi poliţia rutieră, iar între ora 16-16,20 au fost oprite regulamentar 5 autovehicule printre care şi ce-l condus de inculpat.

După verificarea primelor autovehicule au mers la cel condus de inculpat, însă, s-a constatat că în cabină nu se afla nimeni, cabina fiind încuiată. După 15 minute, văzând că la maşină nu a venit nimeni, agentul de poliţie s-a urcat pe scara cabinei şi a observat că pe bancheta din spate „era culcată o persoană”, care a deschis după 5-10 minute.

În urma verificărilor s-a constatat că inculpatul transporta substanţe periculoase.

La instanţă acelaşi martor a declarat că inculpatul a fost oprit în trafic. Acesta era închis în maşină, „întins şi vorbea la telefon”. După 30 minute, a deschis geamul 3-4 cm.

Inculpatul era obosit, avea ochii roşii şi mirosea a alcool. Inculpatul a refuzat să prezinte actele, dar în cele din urmă după aproximativ 1 oră s-a conformat. Inculpatul a parcat la 3 m de acostament, parcarea având o lăţime de 30-40 m, şi o lungime de 300-400 m.

Martorul a precizat că „nu ştie cine l-a văzut prima dată pe inculpat întins în cabină”. De la momentul opririi autovehiculului şi până când s-a înserat a durat aproximativ 1 oră, 1 oră şi jumătate.

Martorul a mai arătat că a fost chemat să relateze că inculpatul, aşa cum l-a văzut şi simţit, a condus sub influenţa băuturilor alcoolice.

Martorul T.S.A., audiat la urmărirea penală, a relatat că la data de 08.12.2006, agentul de poliţie a oprit regulamentar mai multe autovehicule. După ce a controlat un autovehicul, a mers la cel staţionat în spatele acestuia, dar a constatat că la volan nu se afla nici o persoană.

A auzit când poliţistul discuta cu reprezentanţii ARR şi RAR, spunându-le că probabil şoferul a mers în apropiere pentru necesităţi fiziologice.

Când a văzut că nu se întoarce, după 15 minute, a urcat pe scară şi l-a văzut pe şofer „culcat pe bancheta din spate a cabinei” şi i-a cerut să deschidă. Inculpatul a deschis după vreo 10 minute şi a coborât. A refuzat să prezinte actele la control şi să fie testat cu aparatul „Etilotest”, dar a acceptat să meargă la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Nici unul din cei doi martori audiaţi la instanţă, nu au declarat la urmărirea penală că inculpatul ar fi afirmat că nu el este şoferul.

Inculpatul recunoaşte că a consumat 2 sticle de bere, dar în parcare, după ce a oprit în jurul orei 14,30-14,35, după care s-a culcat. În jurul orei 15,30, un agent de poliţie a bătut în geam şi i-a cerut actele.

Autovehiculul a staţionat cu motorul oprit de la 14,45-15,30, iar în jurul orei 16,10 maşina a fost mutată de cineva de la ARR vreo 30 m .

Această operaţiune a durat 6-7 minute, pentru că motorul trebuie să ajungă la 12 atmosfere ca să poată porni, este dotată cu un echipament antifoc şi porneşte dacă se introduce un cod.

Inculpatul a arătat că afară era ceaţă şi a circulat încet.

A discutat anterior cu firma „V.” unde trebuia să transporte marfa şi i s-a spus că programul este până la ora 15,00, înţelegându-se ca acesta să ducă marfa aIIa zi, motiv pentru care a oprit în parcarea L..

Susţinerile inculpatului sunt confirmate de martorul U.A. , care a arătat că a discutat cu inculpatul, acesta spunându-i că este obosit. Martorul a discutat cu cei doi de la firmă, care i-au spus că dacă inculpatul nu vine până la ora 15,00 să rămână să se odihnească.

În urma recoltării probelor biologice, a rezultat o alcoolemie de 2,05g‰ şi respectiv 2,20 g‰.

Din buletinul de recoltare a probelor biologice rezultă că prima probă a fost prelevată la ora 17,50 iar a doua la 18,50, alcoolemia fiind în creştere ceea ce înseamnă că inculpatul consumase recent băuturi alcoolice.

Este posibil şi ca inculpatul să fi fost sub influenţa alcoolului când a fost oprit de organele de poliţie şi pentru a nu se putea stabili alcoolemia la acel moment să fi consumat băuturi alcoolice până la coborârea din autovehicul, îndoiala profitându-i.

Este adevărat că inculpatul a dat o declaraţie imediat la poliţie, din care rezultă că a băut bere în cabină de la B. la L., or inculpatul era într-o stare avansată de ebrietate şi este puţin probabil ca acesta să fi scris de bună voie şi nu la dictarea poliţistului, aşa cum a declarat de altfel şi inculpatul.

Ulterior când a fost pus sub acuzare, acesta în prezenţa avocatului ales a recunoscut că a băut, dar după ce a oprit în parcare.

Din copia diagramei tahograf, scoasă din aparat la ora 16,40, rezultă că între ora 14,50 şi 16,02 autovehiculul a staţionat. De la 16,02 la 16,10 autovehiculul a fost în mişcare.

Cu toate acestea nu s-a putut demonstra că autovehiculul a fost sau nu oprit în parcare, având în vedere şi contradicţiile dintre declaraţiile martorilor de la urmărire penală şi instanţă.

Nu s-a probat că autovehiculul a fost condus de inculpat între orele 16,02-16,10 sau a fost mutat în parcare în acest timp.

Martorul M.D. a arătat că mutarea autovehiculului a durat un minut – un minut şi jumătate, iar celălalt martor a arătat că maşina a rămas în acelaşi loc.

Instanţa, din oficiu, a audiat martorul S.V., din cadrul agenţiei ARR B.

Acesta a semnat procesul verbal din data de 08.12.2006, din care rezultă că în jurul orei 16,40 s-a procedat la oprirea pentru control a autoutilitarei „I.” şi s-a procedat la scoaterea diagramei din aparatul tahograf.

La instanţă, martorul a declarat că au fost oprite mai multe autovehicule, iar după ce au fost controlate a rămas cel al inculpatului, care, era oprit la o distanţă de 5-7 metri, poate chiar mai mult faţă de şosea.

Inculpatul, iniţial nu a fost de acord să se supună controlului, spunând că nu a fost oprit, ci era în parcare.

Martorul a arătat că nu el a oprit autovehiculele, şi nu-şi poate da seama dacă a fost oprit sau era în parcare. Autovehiculul a fost mutat în loc ferit, întrucât transporta mărfuri periculoase, iar poliţia avea suspiciuni că inculpatul consumase băuturi alcoolice.

Nici unul din martori (M. şi M. I.) nu au mutat maşina, şi crede că inculpatul a mutat-o. Martorul , a arătat că nu poate aprecia, dacă între 16,02-16,10, maşina inculpatului putea fi sau nu mutată, dar se putea şi circula.

Inculpatul a mutat maşina aproximativ 100 m, au fost făcute nişte manevre pentru a putea fi parcată. Pe diagramă se înregistrează toţi timpii, dacă motorul este oprit sau pornit, se înregistrează. Dacă maşina nu se deplasează, pe diagramă se înregistrează o linie subţire. Dacă motorul este pornit şi stă pe loc se înregistrează tot o linie subţire, iar când motorul este pornit şi maşina se deplasează, acea linie nu este continuă. Martorul a precizat că în intervalul 16,02-16,10 maşina inculpatului apare deplasată, de aceea apar liniile verticale, întrucât se înregistrează timpul şi viteza, în rest apare o linie continuă.

A mai precizat martorul că inculpatul nu putea parcurge în 8 minute distanţa B.-L.

Din procesul verbal încheiat de organele de poliţie nu rezultă ora când inculpatul ar fi fost oprit în trafic. Este însă menţionată ora 16,10 (oră la care apare o modificare din 16,10 în 16,40).

Din declaraţiile martorilor din lucrări rezultă că diagrama a fost scoasă din tahograf după mai mult timp, respectiv după ce organele de poliţie l-au aşteptat pe inculpat să coboare, au purtat discuţii cu el, au verificat marfa (circa 30-40 min).

Prin urmare, dacă diagrama a fost scoasă la ora 16,10 înseamnă că verificarea autovehiculului condus de inculpat a avut loc înaintea acestei ore cu cel puţin 30-40 min., deci la orele 15,30-15,40, când şi inculpatul arată că au venit organele de poliţie să-l verifice. În aceste condiţii este probabil ca timpul cuprins între 16,02-16,10 să fie timpul cât autovehiculul a fost mutat de la marginea carosabilului în parcarea lungă de 300-400 m.

Declaraţiile martorilor din lucrări nu numai că sunt contradictorii, dar sunt şi nereale din unele aspecte.

Astfel, aceştia arată că inculpatul a fost testat cu alcool testul după ce acesta a coborât din autovehicul (circa ora 16,00) şi a rezultat o alcoolemie mare, dar din rezultatul alcool testului rezultă că inculpatul a fost testat la ora 18,44, când martorii erau deja plecaţi de la locul faptei şi nu aveau cum să vadă testarea.

Nu s-a probat de ce nu s-a înregistrat pe tahograf mutarea autovehiculului (1minut – 1 minut şi jumătate) aşa cum rezultă din declaraţia martorului M.D. sau dacă mutarea a durat atât sau 8 minute conform diagramei tahograf.

De asemenea nu s-a făcut dovada că inculpatul a consumat băuturi alcoolice în timp ce circula.

Potrivit art.6 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului, orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil a cauzei şi când este acuzată de o infracţiune este prezumată – nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită.

Instanţa apreciază că în cauză există dubii în ceea ce priveşte vinovăţia inculpatului, lăsând loc unei nesiguranţe în privinţa vinovăţiei inculpatului, astfel că se impune a se da eficienţă regulii potrivit căreia „orice îndoială poate fi în favoarea inculpatului” (in dubio pro reo).

Această regulă constituie un principiu instituţional, care reflectă modul în care principiul aflării adevărului, consacrat în art.3 Cod procedură penală se regăseşte în materia probaţiunii.

Este o problemă de fapt , judecătorul urmând să-şi întemeieze hotărârile pe certitudinea dobândită pe bază de probe certe sigure în măsură să reflecte realitatea obiectivă.

Faţă de cele ce preced, instanţa va achita inculpatul în baza art.11 pct.2 lit.a cu art.10 lit.a Cod procedură penală.

Va constata că inculpatul a avut apărător ales la urmărirea penală şi instanţă.

Etichete:

Infracţiuni la legea circulaţiei. Pericolul social. Circumstanţele personale constituie unul din elementele care definesc pericolul social al unei infracţiuni dar nu sunt determinate şi trebuie apreciate în contextul circumstanţelor reale.

Prin sentinţa penală 6731 din 3 decembrie 2003, Judecătoria Iaşi a condamnat pe inculpat pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, faptă prevăzută de articolul 37 alin. 1 din Decretul nr. 328/1966.
s-a reţinut că în seara de 22.06.2001, în jurul orei 22.00, inculpatul a condus autoturismul pe drumurile publice din iaşi în timp ce avea o îmbibaţie alcoolică în sânge de 1,95 gr ‰.
A motivat instanţa de fond că fapta inculpatului prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, raportat concentraţiei de alcool din sânge, faptului că a condus autoturismul pe străzi circulate, la o oră când traficul pietonal este intens şi a reţinut că este realizată cerinţa pericolului social al infracţiunii aşa cum prevăd dispoziţiile art. 17 şi 18 Cod penal.
În apelul inculpatului, care a vizat nelegala condamnare, pentru lipsa pericolului social, Tribunalul Iaşi, prin decizia penală 634/20 mai 2003, a dispus achitarea inculpatului în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a cu art. 10 lit. b Cod procedură penală şi art. 18 ind. 1 Cod penal.
A motivat instanţa de apel că prin conţinutul ei concret, fapta săvârşită de inculpat a adus o atingere minimă valorilor sociale ocrotite de lege şi este vădit lipsită de importanţă, concluzii reţinute prin prisma circumstanţelor personale ale inculpatului, care nu are antecedente penale, este încadrat în muncă şi a avut o atitudine sinceră.
În recursul parchetului care a vizat greşita achitare, motiv ce se circumscrie cazului de recurs prevăzut de art. 358 ind. 9 alin. 1 pct. 17 ind. 1 Cod procedură penală, a fost corectă decizia instanţei de apel şi s-a dispus condamnarea inculpatului.
Pericolul social al unei infracţiuni este definit, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 18 ind. 1 al. 2 Cod penal, nu numai de circumstanţele personale ale inculpatului – aşa cum a reţinut instanţa de apel, ci şi de circumstanţele reale care vizează fapta săvârşită.
Ori infracţiunile la legea circulaţiei prezintă un grad ridicat d pericol social, creând o stare de nesiguranţă pentru toţi participanţii la traficul rutier – fie pietoni, fie alţi conducători auto.
Inculpatul a condus autoturismul pe străzi circulate, la o oră când traficul atât cel pietonal cât şi auto era intens şi cu o alcoolemie de 1,95 gr ‰, împrejurări care conturează pericolul social al unei infracţiuni.
Circumstanţele personale ale inculpatului influenţează stabilirea pericolului social al unei infracţiuni, dar nu sunt determinante la stabilirea lui, aşa cum a reţinut instanţa de apel.
Pentru cele precedente, în conformitate cu art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. d Cod procedură penală a fost admis recursul parchetului şi s-a dispus condamnarea inculpatului.
Decizia penală nr. 142/ 24.02. 2004

Etichete: