Top

Succesiune – iesire din indiviziune

Dosar nr.122/179/2009

Domeniu alocat : succesiuni, mosteniri

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr.1041/17.12.2009

Titlu: succesiune – iesire din indiviziune

Prin cererea adresata acestei instante la data de 16 ianuarie 2009 si înregistrata sub nr. 122/179/2009 din aceeasi data reclamanta P.I. a chemat în judecata pe pârâtii P.S. si P.C. solicitând iesirea din indiviziune asupra imobilului casa si teren aferent în suprafata totala de 1980 m. p. situat în intravilanul satului Zebil , com. Sarichioi, jud. Tulcea, în sensul atribuirii în natura catre aceasta a imobilului casa de locuit în suprafata construita de 70 mp si atribuirea în natura, în cote egale, catre cei doi fii ai sai a suprafetei de teren aflata în indiviziune.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca împreuna cu fii sai, pârâti în prezenta cauza, detine în indiviziune conform Certificatului de Mostenitor nr. 217 din 27 octombrie 2008 emis de BNP Sfircea Dorina, imobilul casa de locuit si teren aferent în suprafata de 1980 mp situat în sat Zebil, com. Sarichioi, jud. Tulcea.

S-a mai învederat ca nu au reusit sa se înteleaga pe cale amiabila cu privire la partajarea în natura a imobilului detinut în indiviziune, acesta nefiind comod partajabil în natura, fiind compus din doua camere, sala, baie si bucatarie.

Reclamanta a mai aratat ca imobilul a fost construit de catre aceasta împreuna cu sotul sau P.N. în anul 1967 si întrucât detine cota majoritara de 1/2 plus 2/8 din jumatatea defunctului sau sot, solicita atribuirea în natura a imobilului casa de locuit în suprafata de 70 mp , iar terenul pe care îl detine în indiviziune sa fie atribuit în natura pârâtilor în cote egale, fara a fi obligata la plata sultelor, urmând ca acestia sa primeasca o suprafata de terne din cota sa.

Cererea a fost întemeiata în drept în baza art. 278 Cod Civil.

În dovedirea cererii reclamantul a depus la dosar copii de pe certificatul de mostenitor nr. 217/27.10.2008, titlul de proprietate nr. 40083/11.10.1994 eliberat de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Tulcea.

La data de 19 februarie 2009, pârâtul P.C. a depus la dosarul cauzei cerere reconventionala solicitând , în contradictoriu cu reclamanta P.I. , sa fie incluse în masa de partaj imobilul casa de locuit corp separat situat în aceeasi curte compus din 5 camere si hol, suprafata de 3,78 ha teren extravilan , situat în extravilanul satului Zebil, precum si suprafata de 2,23 ha teren extravilan c e a apartinut bunicilor sai paterni , solicitând a fi citat în calitate de pârât si unchiul sau P.S. cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii se motiveaza ca reclamanta pârâta , cu buna stiinta, a omis sa mentioneze în cererea introductiva celalalt corp de casa , aflat în aceeasi curte lânga corp de casa trecut în actiune.

A mai aratat pârâtul reconvenient ca defunctul sau tata a mai detinut si suprafata de 3,78 ha teren conform sentintei civile nr. 1045/23.11.1995, asa cum rezulta din adeverinta nr. 332/20.01.2009 eliberata de Primaria Comunei Sarichioi, precum si suprafata de 2,3 ha teren la a carui mostenire vine împreuna cu mama sa, P.I., cu fratele sau, P.S., precum si cu unchiul lor P.S., terenul apartinând bunicilor paterni.

În drept cererea a fost întemeiata pe disp. art. 119 cod pr.civila si art. 728 cod civil.

În sedinta de judecata din data de 02.04.2009 aparatorul pârâtului reconvenient P.C. a precizat ca solicita iesirea din indiviziune asupra imobilului casa de locuit si teren aferent, a suprafetei de 3,78 ha teren si a suprafetei de 2,23 ha teren, la aceasta din urma suprafata venind la mostenire si pârâtul P.S..

În aceeasi sedinta de judecata au fost propuse a fi efectuate 2 expertize, o expertiza privind imobilul casa de locuit si teren, situat în com. Sarichioi, sat Zebil, jud. Tulcea, având ca obiective: identificarea imobilului casa de locuit si teren aferent situat în comuna Sarichioi, sat Zebil, judetul Tulcea, stabilirea vecinatatilor, stabilirea valorii de circulatie, propuneri de lotizare conform cotelor legale de mostenire, stabilirea de sulte, daca este cazul, expertiza admisa de instanta si urmare a întelegerii partilor a fost desemnat s-o efectueze, expert C.H. si o expertiza cu privire la terenurile extravilane de 3,78 ha si 2,23 ha teren având ca obiective: individualizarea si identificarea suprafetelor de 3,78 ha si 2,23 ha teren extravilan, propuneri de lotizare conform cotelor legale de mostenire, cu mentiunea ca suprafata de 2,23 ha teren extravilan urmeaza a fi partajata prin formarea unui lot si pârâtului P.S. care vine la mostenire alaturi de reclamanta si pârâti, expertiza admisa de instanta si urmare a întelegerii partilor a fost desemnata s-o efectueze , expert M.R..

Expertiza C.H. a propus ca modalitate de iesire din indiviziune asupra imobilului casa de locuit si teren aferent în suprafata de 1888 mp., formarea a trei loturi, propunând ca Lotul nr. 1 sa-i fie atribuit reclamantei P.I., lot format din camere 1, 2, 3, 7, cotet si teren în suprafata de 1180 mp., Lotul nr. 2 sa-i fie atribuit pârâtului P.S., lot format din camere 4, 5, 6, magazie, sopron si teren în suprafata de 354 mp, iar Lotul nr. 3 sa-i fie atribuit pârâtului P.C., lot format din suprafata de 354 mp. teren.

Pârâtul P.S. a formulat obiectiuni la raportul de expertiza C.H., aratând ca este de acord cu actiunea privind iesirea din indiviziune asa cum a fost formulata de reclamanta P.I., în sensul atribuirii catre aceasta a imobilului casa de locuit si atribuirea lui cât si fratelui P.C. a câte unui lot de teren, de aceeasi valoare corespunzatoare cotelor lor de mostenire, nefiind de acord sa primeasca o parte din casa si nici sa plateasca sulta, solicitând ca expertul sa faca o noua expertizare care sa tina cont de actiunea introdusa de P.I. obiectiuni ce au fost însusite si de catre reclamanta P.I. si de catre pârâtul reconvenient P.C..

Expertul C.H. a propus o alta solutie de lotizare, reclamantei fiindu-i atribuit imobilul casa de locuit si teren aferent în suprafata de 1180 mp, iar pârâtilor P.S. si P.C. câte un lot format din suprafata de 354 mp teren, situatie în care reclamanta urma a da sulta celor doi fii ai sai, în suma de câte 3176,5 lei fiecaruia, modalitate de lotizare cu care a fost de acord atât reclamanta cât si pârâtii P.C. si P.S..

Expertiza M.R. a propus ca modalitate de iesire din indiviziune asupra terenului în suprafata de 3,78 ha, formare a doua loturi, un lot pentru P.C. plus P.S., în suprafata de 1,395 ha situat în tarla 47, parcela 287 si teren în suprafata de 1,77 ha situat în tarla 32, parcela 287, iar reclamantei pârâte P.I. sa-i fie atribuite suprafata de 0,615 ha, cu obligarea celor doi fii ai sai la sulta catre aceasta.

Cu privire la suprafata de teren de 2,23 ha acelasi expert a propus ca modalitate de partajare formarea unui lot pentru pârâtul P.S., lot compus din suprafata de 1,115 ha situat în tarla 40, parcela 784/7, iar un alt lot format din suprafata de 1,115 ha situat în extravilanul com. Mihail Kogalniceanu în tarla 40, parcela 784/7 sa fie atribuit reclamantei pârâte P.I., pârâtului P.S. si pârâtului reconvenient P.C..

Desi initial niciuna din parti nu a avut obiectiuni la acest raport de expertiza, în sedinta de judecata din 19.11.2009 pârâtul reconvenient P.C., prin avocat, a formulat obiectiuni în sensul de a i se forma un lot distinct fata de cel al lui P.S., motivat de faptul ca nu se afla într-o relatie buna cu acesta, în sensul ca pentru suprafata de 3,78 ha, din Lotul nr. I propus a-i fi atribuit împreuna cu P.S., pot fi formate doua loturi, respectiv un lot pentru el si un lot pentru fratele sau, unuia sa-i fie atribuita suprafata de teren de 1,395 ha situata în tarlaua 47, parcela 287, iar celuilalt suprafata de 1,77 ha situata în tarlaua 32, parcela 287 cu plata sultei corespunzatoare, iar pentru suprafata de 2,23 ha, în ceea ce priveste Lotul nr. 2, în suprafata de 1,115 ha teren situat în extravilanul com. Mihail Kogalniceanu, în tarlaua 40, parcela 784/7, lot propus a-i fi atribuit reclamantei, lui si lui P.S. pot fi formate trei loturi, câte un lot pentru fiecare parte.

Prin completarea la raportul de expertiza tehnica, expert M.R. a propus ca modalitate de lotizare – varianta a II-a ca lotul de teren în suprafata totala de 1,115 ha situat în extravilanul com. Mihail Kogalniceanu, în tarlaua 40, parcela 784/7, având în vedere cotele partilor, sa fie împartit numai în doua loturi, deoarece are o suprafata mica si nu poate fi îmbucatatit peste masura, urmând ca un lot sa fie atribuit lui P.C. de 0,5575 ha si un lot egal ca suprafata cu al acestuia, tot de 0,5575 ha sa fie atribuit lui P.S. cu obligarea celor doi la plata sultei catre reclamanta P.I..

În ceea ce priveste Lotul nr. I din suprafata de 3,78 ha, lot propus a-i fi atribuit lui P.C. si P.S., expertul a propus ca pârâtului reconvenient P.C. sa-i fie atribuita suprafata de 1,395 ha, situat în tarlaua 47, parcela 912 iar pârâtului P.S. sa-i fie atribuita suprafata de teren de 1,77 ha situat în tarlaua 32, parcela 287.

De mentionat ca toate partile au fost de acord cu aceasta modalitate de partajare propusa de expertul M.R. în completarea la raportul de expertiza.

Potrivit dispozitiilor art.728 cod civil nimeni nu poate fi obligat a ramâne în indiviziune, un coerede putând oricând cere împarteala succesiunii.

Având în vedere ca partile au fost de acord cu propunerile de lotizare ale expertilor C.H. si M.R., atât pentru imobilul casa de locuit si teren aferent cât si a terenurilor extravilane si fata de disp. art. 728 cod civil, instanta constata ca actiunea reclamantei P.I. si cererea reconventionala formulata de P.C. sunt întemeiate si pe cale de consecinta le va admite .

Va dispune iesirea din indiviziune asupra imobilului casa de locuit si teren aferent în suprafata de 1888 mp. situat în sat Zebil, com. Sarichioi, jud. Tulcea, în valoare totala de 27608,7 conform raportului de expertiza C.H. si completarii la acest raport, prin formarea a trei loturi:

Va atribui reclamantei P.I. Lotul nr. 1, compus din imobilul casa de locuit si teren în suprafata de 1180 mp, în valoare de 23608,5 lei, asa cum a fost individualizat în schita plan anexa la completarea la raportul de expertiza C.H..

Va atribui pârâtului P.S. Lotul nr. 2, compus din teren în suprafata de 354 mp în valoare de 2000,1 lei RON asa cum a fost individualizat în schita plan anexa la Completarea la raportul de expertiza C.H..

Va atribui pârâtului P.C. Lotul nr. 3, compus din teren în suprafata de 354 mp în valoare de 2000,1 lei RON lot individualizat în schita plan anexa la Completarea la raportul de expertiza C.H..

Pentru egalizarea valorica a loturilor va obliga reclamanta la câte 3176,5 lei catre P.S. si la 3176,5 lei catre P.C. cu titlu de sulta.

Va dispune iesirea din indiviziune a reclamantei pârâte P.I. si pârâtului reconvenient P.C. si pârâtului P.S. asupra suprafetei de 3,78 ha situat în extravilanul satului Zebil, com. Sarichioi, jud. Tulcea, conform raportului si Completarii la raportul de expertiza M.R., teren în valoare de 9450 lei.

Va dispune iesirea din indiviziune a reclamantei pârâte si a pârâtului reconvenient P.C. si pârâtilor P.S. si P..S. asupra suprafetei de 2,23 ha teren situat în extravilanul loc. Mihail Kogalniceanu, în tarla 40, parcela 784/7, conform raportului si Completarii la raportul de expertiza M.R., teren în valoare de 5575 lei.

Va atribui reclamantei pârâte suprafata de 0,615 mp (din suprafata de 3,78 ha) ce formeaza Lotul II din raportul si Completarea la raportul de expertiza M.R., lot compus din suprafata de 0,3850 ha – tarla 42, parcela 741, suprafata de 0,0398 ha – tarla 35, parcela 538 si suprafata de 0,1902 ha – tarla 35, parcela 485, în valoare de 1537,50 lei.

Va atribui pârâtului reconvenient P.C. Lotul nr. I din Completarea la raportul de expertiza M.R., compus din teren în suprafata de 1,395 ha (din suprafata de 3,78 ha) situat în tarla 47, parcela 912 si teren în suprafata de 0,5575 ha, situat în extravilanul com. Mihail Kogalniceanu în tarla 40, parcela 784/7, lot în valoare totala de 4881,25 lei.

Va atribui pârâtului P.S. Lotul I A din Completarea la raportul de expertiza M.R., lot compus din teren în suprafata de 1,77 ha (din suprafata de 3,78 ha) situat în tarla 32, parcela 287 si teren în suprafata de 0,5575 ha situat în extravilanul comunei Mihail Kogalniceanu, în tarla 40, parcela 784/7, lot în valoare totala de 5818,75 lei.

Va atribui pârâtului P.S. Lotul nr. I din raportul de expertiza M.R. lot compus din teren în suprafata de 1,115 ha situat în tarla 40, parcela 784/7, în valoare de 278,70 lei.

Având în vedere cotele legale de mostenire ale fiecarei parti, cât si valoarea fiecarui lot ce le-a fost atribuit , în vederea egalizarii valorice a loturilor si tinând cont si de disp. art. 277 cod pr. civila, urmeaza a obliga pârâtul reconvenient P.C. la plata sumei de 292,19 lei , iar pe pârâtul P.S. la plata sumei de 1229,69 lei, catre reclamanta pârâta P.I., cu titlu de sulta.

Tinând cont ca cheltuielile procesului constând în taxa de timbru, onorarii experti si onorarii avocat au fost suportate de P.I., în cuantum de 1713 lei si P.C., în cuantum de 1374,58 lei, dar având în vedere cotele legale de mostenire ale acestora cât si a pârâtilor P.S. si P.S. urmeaza a obliga pârâtul reconvenient P.C. si pârâtul P.S. la câte 642 lei fiecare, catre reclamanta pârâta P.I., cu titlu de cheltuieli de judecata.

De asemenea va obliga pe pârâtul P.S. la plata sumei de 515 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre P.C. si pe reclamanta pârâta la plata sumei de 374 lei catre P.C., cu titlu de cheltuieli de judecata.

Etichete:

Succesiune – ieşire din indiviziune

R O M A N I A
JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU
Dosar nr.451/829/2009
SENTINŢA CIVILĂ NR. 1296
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 09.12.2010
COMPLET FORMAT DIN:
PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA CARMEN
GREFIER : BRADEA ANGELICA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”succesiune-ieşire din indiviziune” formulată de reclamanta Z.F. prin procurator Moiceanu Dorina, în contradictoriu cu pârâţii B. M., Rusu Costică, Rusu Liviu, prin procurator Rusu Costică şi Rusu Ioan-Sorin, prin procurator Rusu Costică.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamanta Zarif Frăsina, procuratorul acesteia, Moiceanu Dorina, şi pârâţii Bulău Mihai şi Rusu Costică, lipsind pârâţii Rusu Liviu şi Rusu Ioan-Sorin, reprezentaţi în instanţă de procuratorul acestora Rusu Costică.

Procedură completă.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă arătându-se că procedura este completă fără citarea părţilor pentru acest termen, după care:

S-a procedat la identificarea părţilor prezente în instanţă după cum urmează:

reclamanta Zarif Frăsina cu B.I. seria B.C. nr. 387443, şi pârâţii Bulău Mihai cu B.I. seria BZ nr. 245774 şi Rusu Costică cu C.I. seria XC nr. 602212.

Părţile, prezente în faţa instanţei, semnează tranzacţia încheiată între părţi, un exemplar rămâne la dosar şi celelalte exemplare se înmânează părţilor.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor.

Reclamanta, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii, să se ia act de înţelegerea părţilor.

Pârâţii, având cuvântul pe rând, solicită să se ia act de tranzacţia părţilor.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare:

INSTANŢA

deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr.451/829/2009 din 22.06.2009, reclamanta Moiceanu Doina a chemat în judecată pe pârâţii Bulău Mihai şi Rusu Costel, pentru ca instanţa prin hotărâre judecătorească să dispună partajarea bunurilor succesorale după defuncta Bulău Mariţa.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 40 de lei.

În motivarea cererii reclamanta arată că în data de 20.05.2001 a decedat Bulău Mariţa, având ca moştenitori pe Zarif Frăsina şi Bulău Mihai, în calitate de fii şi Rusu Costel, în calitate de nepot, iar masa succesorală se compune din teren intravilan în suprafaţă totală de 2636 mp (casă + curte în suprafaţă de 0788 mp, teren vii în suprafaţă de 1858 mp) teren extravilan arabil în suprafaţă totală de 11400 mp (teren arabil „La Morar” în suprafaţă de 10.000 mp şi terne arabil „pe zare” în suprafaţă de 1400 mp) şi certificatul de acţionar la Fondul Moldova.

La termenul din data de 11.11.2009 reclamanta Moiceanu Dorina înţelege să-şi modifice acţiunea, formulând o cerere completatoare pe care o depune la dosar împreună cu actele de stare civilă ale părţilor, şi în calitate de procurator al reclamantei Zarif Frăsina solicită termen în vederea încheierii unei tranzacţii cu părţile.

La termenul din 09.12.2010 s-au prezentat reclamanta Zarif Frăsina şi pârâţii Bulău Mihai şi Rusu Costică, acesta din urmă fiind procuratorul pârâţilor lipsă, Rusu Liviu şi Rusu Ioan-Sorin, care arată că au ajuns la o înţelegere şi au încheiat o tranzacţie.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 20.05.2001 a decedat Bulău Mariţa, cu ultimul domiciliu în comuna Stănişeşti, conform certificatului de deces de la fila 20 dosar.

La data decesului au rămas ca moştenitori reclamanta Zraif Frăsina, în calitate de fiică, potrivit s.c 391/19.05.2010 prin care s-a stabilit filiaţia faţă de mamă, pârâtul Bulău Mihai, în calitate de fiu, şi pârâţii Rusu Costică, Rusu Liviu, şi Rusu Ioan-Sorin, în calitate de descendenţi de gradul doi, adică nepoţi ai defunctei Bulău Mariţa, care vin la moştenire prin reprezentarea mamei lor, Rusu Chira, fiica defunctei Bulău Mariţa.

Situaţia de fapt a fost astfel reţinută din înscrisurile ataşate la dosarul cauzei.

Potrivit art. 669 C.civ, părţile culeg moştenirea defunctei Bulău Mariţa, în cote egale de 1/3, pârâţii nepoţi având dreptul să culeagă pe tulpină, adică împreună această cotă.

Întrucât părţile pot dispune de dreptul lor, acestea sunt libere să stabilească o altă împărţire decât cea legală.

În ceea ce priveşte masa succesorală, instanţa reţine că aceasta se compune din suprafeţele de teren de 1 ha şi 4036 mp teren situate în satul Slobozia, comuna Stănişeşti, judeţul Bacău, cuprins în TP 109005/04 iulie 1994, ataşat la dosar la fila 7.

Întrucât nimeni nu poate fi obligat a rîmâne în indiviziune, potrivit art. 725 C.civ, instanţa va dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune. În ceea ce priveşte împărţeala în natură a bunurilor, instanţa, având în vedere prevederile art. 131 C.pr.civ şi 271 C.pr.civ, va lua act de învoiala părţilor privind această operaţiune şi va consemna această hotărâre a părţilor în dispozitivul ce urmează a fi pronunţat.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa va admite cererea reclamantei aşa cum a fost precizată şi va lua act de tranzacţia părţilor privind împărţirea bunurilor defunctei Bulău Mariţa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta Zarif Frăsina, domiciliată în satul ___, comuna ___, judeţul Bacău, reprezentată prin procurator Moiceanu Dorina, domiciliată în mun. ___, str. Macului, nr. 3, bl. H11, sc. A, et. 1, ap. 5, jud. Călăraşi, în contradictoriu cu pârâţii Bulău Mihai, Rusu Costică, Rusu Liviu, reprezentat prin procurator Rusu Costică, şi Rusu Ioan-Sorin, reprezentat prin procurator Rusu Costică, toţi dimiciliaţi în satul ___, comuna Stănişeşti, judeţul Bacău, aşa cum a fost precizată.

Constată că la data de 20.05.2001 a decedat Bulău Mariţa, cu ultimul domiciliu în comuna Stănişeşti.

Constată că au rămas ca moştenitori reclamanta Zarif Frăsina, şi pârâţii Bulău Mihai, Rusu Costică, Rusu Liviu şi Rusu Ioan Sorin.

Constată că masa succesorală se compune din 1 ha şi 4036 mp teren situate în satul Slobozia, comuna Stănişeşti, judeţul Bacău, cuprins în TP ___/04 iulie 1994.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune, sens în care ia act de tranzacţia părţilor.

„Subsemnaţii:

1. Zarif Frăsina, domiciliată în satul Slobozia Nouă, com. Stănişeşti, jud. Bacău, în calitate de reclamantă în cauza sus menţionată,

2. Bulău Mihai, domiciliat în satul Slobozia Nouă, com. Stănişeşti, jud. Bacău, în calitate de pârât în cauza sus menţionată,

3. Rusu Costică, domiciliat în sat Slobozia Nouă, com. Stănişeşti, jud. Bacău, în calitate de pârât în cauza sus menţionată,

4. Rusu Liviu, domiciliat în sat Slobozia Nouă, com. Stănişeşti, jud. Bacău, în calitate de pârât în cauza sus menţionată,

5. Rusu Ioan-Sorin, domiciliat în sat Slobozia Nouă, com. Stănişeşti, jud. Bacău, în calitate de pârât în cauza sus menţionată,

În temeiul art. 271 C. Pr. Civ., înţelegem să încheiem prezenta

TRANZACŢIE

cu privire la bunurile mobile şi imobile ce compun masa partajabilă, după cum urmează:

1. Moştenitorului Bulău Mihai, i se va atribui în proprietate lotul nr. 1 compus din:

a. Teren situat în intravilan ca vii, înregistrat în Titlul de proprietate nr. 109005 la sola 3421, parcela 19, în suprafaţă totală de 1858 mp, cu următoarele vecinătăţi:

i. Nord – Iancu Strugaru;

ii. Est – Iancu Strugaru;

iii. Sud – Iancu Strugaru;

iv. Vest – Bulău Mariţa.

b. Teren situat în intravilan ca şi Curţi/construcţii, înregistrat în Titlul de proprietate nr. 109005 la sola 3421, parcela 18, în suprafaţă totală de 778 mp, cu următoarele vecinătăţi:

i. Nord – Iasub Gh. Silică;

ii. Est – Bulău Mariţa;

iii. Sud – Iancu Dumitru şi Boca Gică;

iv. Vest – Bulău Mihai.

c. Teren arabil situat în extravilan (pe Secu), înregistrat în Titlul de proprietate nr. 109005 la sola 9, parcela 220/30, în suprafaţă totală de 1400 mp, cu următoarele vecinătăţi:

i. Nord – Bulău Ştefan Vasile;

ii. Est – OE 214;

iii. Sud – Zarif Frăsina;

iv. Vest – OE 271.

2. Moştenitorului Rusu Costică, i se va atribui în proprietate lotul nr. 2, compus din:

Cota de ? din terenul arabil situat în extravilan (la Morar), înregistrat în Titlul de proprietate nr. 109005 la sola 14, parcela 218/11, în suprafaţă totală de 5000 mp, cu următoarele vecinătăţi:

i. Nord – rezerva primăriei;

ii. Est – Bijor Natalia;

iii. Sud – Zarif Frăsina;

iv. Vest – Rusu N. Ion.

3. Moştenitoarei Zarif Frăsina i se va atribui în proprietate lotul nr. 3, compus din :

Cota de ? din terenul arabil situat în extravilan (la Morar), înregistrat în Titlul de proprietate nr. 109005 la sola 14, parcela 218/11, în suprafaţă totală de 5000 mp, cu următoarele vecinătăţi:

i. Nord – Rusu Costel;

ii. Est – Bujor Natalai;

iii. Sud – rezerva primăriei;

iv. Vest – Rusu N. Ion.

Prezenta tranzacţie reprezintă învoiala părţilor şi stinge orice pretenţie prezentă şi viitoare referitoare la bunurile supuse partajării.

ZARIF FRASINA, CNP 2340328046659, B.I. seria BC, nr. 387443 semnează indescifrabil

BULĂU MIHAI, CNP 1501006046650, B.I. seria BZ nr. 245774 semnează indescifrabil

RUSU COSTICĂ, CNP 1731113046667, C.I. seria XC nr. 602212 semnează indescifrabil

RUSU LIVIU, CNP 1790517046660 C.I. seria XC nr. 237799 PRIN PROCURATORUL RUSU COSTICĂ, semnează indescifrabil

RUSU IOAN-SORIN, CNP 1810228041213 C.I. seria XC nr. 454350 PRIN PROCURATORUL RUSU COSTICĂ, semnează indescifrabil

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIE PODU TURCULUI”

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.12.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN BRADEA ANGELICA

Red./tehnored. 7 ex.

S.P./A.B.

23.12.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 09.12.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 14.01.2011.

Etichete:

Succesiune – ieşire din indiviziune

Dosar Nr.373/829/2008

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 576/04.11.2009

Şedinţa publică din 04.11.2009

Complet format din:

PREŞEDINTE : XX

Cu participare:

GREFIER : ZZ

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect” succesiune – ieşire din indiviziune”, formulată de reclamanta B. A., în contradictoriu cu pârâţii I. A., I. R., J. L., J.I., M. M., J. F., J. A., I. R., I. F., I. F., J. A., B. M., I. L..

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 28.10.2009, dezbateri consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

Deliberând

Deliberând asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 373/08.05.2008, reclamanta B. A. a chemat în judecată pe pârâţii I. A., I. R., J. L., J.I., M. M., J. F., J. A., I. R., I. F., I. F., J. A., B. M., I. L., pentru ca instanţa să dispună partajarea averii succesorale rămase după defuncţii G. Gh. şi G. M., şi ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

În fapt a arătat reclamanta că toate părţile au calitate de moştenitori legali după cei doi defuncţi G. Gh., decedat la data de 22.01.1998 şi G.M., decedată la data de 26.05.1982, masa succesorală compunându-se dintr-o casă situată în satul Arini, comuna Găiceana, judeţul Bacău, compusă din două camere, un hol, o prispă, anexe şi suprafaţa de 4 ha 5256 mp cuprinsă în titlul de proprietate nr. 500916/12.02.2008.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 617 şi următoarele din C.proc.civ.

Cererea a fost legal timbrată.

Cererea a fost însoţită de acte depuse în fotocopie.

Părţile au solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri şi cu efectuarea de expertize specialitatea topocadastru şi construcţii.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 22.01.1998 a decedat numitul G. Gh., iar la data de 26.05.1982 a decedat numita G. M., ambii cu ultimul domiciliu în comuna Găiceana, judeţul Bacău.

După cei doi defuncţi au rămas în calitate de moştenitori legali : I. A., I. L..descendenţi de gradul I, cu o cotă de 1/5 din masa succesorală, J. A., J.L., J. I., J. F., M. M., în indiviziune, în calitate de moştenitori ai fiicei defuncţilor J.C., postdecedată la data de 07.01.2000, revenindu-le pe tulpină o cotă de 1/5 din masa succesorală, I. R., I. F., I..F., B. M. în indiviziune, în calitate de moştenitori ai fiicei defuncţilor I. C. postdecedată la data de 07.01.2000, revenindu-le pe tulpină o cotă de 1/5 din masa succesorală, constatând că J. A. şi I. L. sunt străini de moştenirea defunctei I. C. şi, implicit, de a defuncţilor G. M. şi G. Gh., conform certificatului de moştenitor nr. 01/08.01.2008 (fila 83 dosar).

Din probele administrate in cauză, respectiv înscrisurile depuse la dosar, rezultă că masa succesorală după cei doi defuncţi se compune din următoarele bunuri: una casă situată în comuna Găiceana, satul Arini, judeţul Bacău, compusă din două camere, un hol, o prispă şi anexe, şi suprafaţa de 4 ha 5256 mp cuprinsă în titlul de proprietate nr. 500916/12.02.2008.

Pentru evaluarea masei succesorale şi formarea loturilor s-a dispus potrivit art. 673/6 Cod procedură civilă efectuarea unei expertize topocadastrale şi a unei expertize construcţii.

Expertiza topocadastrală a fost efectuată de d-nul expert Trânc Vasile, ataşată la dosar la filele 233 – 239.

Expertiza construcţii a fost efectuată de d-na expert Metelescu Maria – Irina, ataşată la dosar la filele 214 – 221.

Din concluziile rapoartelor de expertiză instanţa reţine că valoarea masei de partaj este de 17.384 lei .

Potrivit art. 728 Cod civil, instanţa urmează a dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune şi a dispune atribuirea de loturi.

La atribuirea loturilor instanţa va avea în vedere atât principiul împărţirii în natură, cât şi posesia bunurilor succesorale, cu precizarea că toate părţile s-au învoit cu privire la partajarea masei succesorale în sensul hotărât în cauză de către instanţă.

Instanţa va dispune potrivit art. 742 Cod civil egalizarea loturilor prin plata unor sulte.

Potrivit art. 276 Cod procedură civilă instanţa va dispune obligarea pârâţilor să plătească reclamantei B. A. cotă parte din cheltuielile de judecată.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa urmează a dispune conform dispozitivului ce urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite cererea formulată de reclamanta B.A., comuna G., satul A., judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâţii I. A., comuna G., satul A., judeţul Bacău, I. R. din mun. Bacău, strada Pictor Aman, bl.9, sc.B, ap.5, judeţul Bacău, J. A., comuna Găiceana, satul Arini, judeţul Bacău, I. R., comuna Găiceana, judeţul Bacău, J. L., mun. Braşov, Bulevardul Gării nr. 6, bl. 2, sc. A, ap.33, J. I., mun. Bacău, str. George Bacovia nr. 68, sc.A, ap.10, Bacău, M. M., comuna Huruieşti, jud. Bacău, J. F., comuna Găiceana, sat Arini, jud. Bacău, I. F., comuna Găiceana, sat Arini, jud. Bacău, I. F., comuna Găiceana, sat Arini, jud. Bacău, J. A., comuna Găiceana, sat Arini, jud. Bacău, I. L., Bucureşti, sect.1, str. Fiordului,nr.30, bl.1, sc. C, ap.44, B. M., or. Petroşani, str. Gociu Nicuşor, bl. 19C, sc. 1, ap. 7, judeţul Hunedoara.

Constată că la data de 22.01.1998 a decedat G. Gh., cu ultimul domiciliu în comuna Găiceana, judeţul Bacău, iar la data de 26.05.1982 a decedat G. M., cu acelaşi domiciliu.

Constată că au calitatea de moştenitori legali după aceşti doi defuncţi:

– B. A., I. R. şi I. A, în calitate de descendenţi de gradul I, revenind fiecăruia câte o cotă de 1/5 din masa succesorală;

– J. A., J.L., J. I., J. F., M. M., în indiviziune, în calitate de moştenitori ai fiicei defuncţilor J. C. postdecedată la data de 07.01.2000, revenindu-le pe tulpină o cotă de 1/5 din masa succesorală;

– I. R., I.F., I. F., B. M., în indiviziune, în calitate de moştenitori ai fiicei defuncţilor I. C. postdecedată la data de 07.01.2000, revenindu-le pe tulpină o cotă de 1/5 din masa succesorală, constatând că J. A. şi I. L. sunt străini de moştenirea defunctei I. C.şi, implicit, de a defuncţilor G. M. şi G. Gh..

Constată că masa succesorală după aceşti doi defuncţi se compune din:

-o casă situată în sat Arini, comuna Găiceana, judeţul Bacău, compusă din două camere, un hol şi o prispă, şi anexe;

-suprafaţa de 4 ha 5256 mp cuprinsă în TP nr. 500916/12.02.2008.

Constată că valoarea masei de partaj este de 17.384lei.

Constată că valoarea cotei de 1/5 a fiecărei părţi, respectiv tulpini, este de 3.476,8 lei.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Atribuie reclamantei B.A. lotul nr. 1 format din:

-suprafeţe de teren din titlul de proprietate nr. 500916/12.02.2008, identificate în raportul de expertiză efectuat de d-nul expert Trânc Vasile, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

1). 2260 mp (580 + 1680) schiţă nr. 2 – asociaţie teren scoală, tarla 28, parcela 1282/185, perimetrul 21,22,23,24,25,26,21 cu vecinii : nord – teren şcoală, est – DJ, sud – moşt.Giurcă Gheorghe, vest – Cimpoieşu Mihai, preţ 0,1 lei/mp, valoare = 226 lei.

2). 700 mp schiţă nr. 5 – Terase, tarla 30, parcela 1472/8, perimetrul 41,42,43,44,41 cu vecinii : nord – Ghiurcă David, este – Ghiurcă Ruja, sud – moşt.Ghiurcă Gheorghe, vest – Cernica Gheorghe, preţ 0,1 lei/mp, valoare = 70 lei.

3). 3700 mp teren arabil, schiţa nr. 7 – Terase, tarla 30, parcela 1472/18/1, perimetrul 71,72,73,74,71 cu vecinii: nord Ghiurcă Ruja, est – Cojan Augustina, sud – Cernica Dumitru, vest – Ghiurcă Andrei Gheorghe, preţ 0,1 lei/mp, valoare = 370 lei.

4). 1080 mp tern arabil, schiţă nr. 8 – Asociaţie, tarla 28, parcela 1282/216, perimetrul 81,82,83,84,81 cu vecinii : nord – Guşă Ianoş, este – NRP, sud – moşt. Ghiurcă Gheorghe, vest NRP, preţ 0,1 lei/mp, valoare 108 lei.

5). 160 mp teren arabil, schiţă nr. 1 – Acasă, tarla 80/32, parcela 2, perimetrul 8,9,19,18 cu vecinii : nord – moşt. Ghiurcă Gheorghe, est – moşt. Ghiurcă Gheorghe, sud – moşt. Ghiurcă Gheorghe, vest – moşt. Ghiurcă Gheorghe, preţ 0,3 lei/mp, valoare = 48 lei;

6). 467 mp potrivit titlu(326 mp existent în teren ) teren arabil potrivit titlu(vie în teren) schiţă nr. 1 Acasă, tarla 80/32, parcela 7, perimetrul 7,8,18,20,7 cu vecinii : nord – izlaz, est – moşt. Ghiurcă Gheorghe, sud – moşt. Ghiurcă Gheorghe, vest – moşt. Ghiurcă Gheorghe, preţ 0,3 lei/mp, valoare = 97,8 lei;

7). 861 mp teren vie schiţă nr. 1 – intravilan – acasă, tarla 80/32, parcela 1, perimetrul 15,16,17,21,22,23,15, cu vecinii : nord – izlaz, est – moşt. Ghiurcă Gheorghe, sud– moşt. Ghiurcă Gheorghe, vest – drum, preţ 0,5 lei/mp, valoare = 258,3 lei;

8). 1118 mp potrivit titlu(650 mp existent în teren) mp teren curţi construcţii, schiţă nr. 1 – intravilan – acasă, tarla 80/32, parcela 3, perimetrul 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,9, cu vecinii : nord – moşt. Ghiurcă Gheorghe, est – moşt. Ghiurcă Gheorghe, sud – drum, vest – moşt. Ghiurcă Gheorghe, preţ 0,5 lei/mp, valoare 325 lei;

9). casa şi anexe situate în sat Arini, comuna Găiceana, judeţul Bacău, identificată în raportul de expertiză construcţii efectuat de d-na expert Metelescu Maria – Irina, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 11.680 lei.

Valoarea lotului atribuit este de 13.183,1 lei.

Atribuie pârâtei I. R. lotul nr. 2 format din:

-suprafeţe de teren din titlul de proprietate nr. 500916/12.02.2008, identificate în raportul de expertiză efectuat de d-nul expert Trânc Vasile, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

1). 5260 (1372 + 3888) schiţă nr. 2-asociaţie-teren şcoală, tarla 28, parcela 1282/185, perimetrul 24,25,26,27,28,29,24 cu vecinii : nord – moşt. Ghiurcă Gheorghe, est – DJ, sud – moşt. Ghiurcă Gheorghe, vest – Cimpoieşu Mihai, preţ 0,1 lei/mp, valoare 526 lei.

2). 1080 mp teren arabil, Schiţă nr. 8-Asociaţie, tarla 28, parcela 1282/216, perimetrul 83,84,95,86,83 cu vecinii : nord– moşt. Ghiurcă Gheorghe, sud – moşt. Ghiurcă Gheorghe, vest – NRP, preţ 0,1 lei/mp, valoare 108 lei.

3). 258 mp potrivit titlu(180 mp existent în teren) teren arabil potrivit titlu (vie în teren), Schiţă nr.1-Acasă, tarla 80/32, parcela 7, perimetrul 17,18,20,21,17, ci vecinii: nord – islaz, est – moşt. Ghiurcă Gheorghe, sud – moşt. Ghiurcă Gheorghe, vest – moşt. Ghiurcă Gheorghe, preţ 0,3 lei/mp, valoare = 54 lei.

Valoarea lotului atribuit este de 688 lei.

Atribuie pârâtei I. A. lotul nr. 3 format din:

-suprafeţe de teren din titlul de proprietate nr. 500916/12.02.2008, identificate în raportul de expertiză efectuat de d-nul expert Trânc Vasile, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

1). 3760 mp (976 + 2784) schiţă nr.2 Asociaţie-teren şcoală, tarla 28, parcela 1282/185, perimetrul 27,28,29,30,31,32,27 cu vecinii : nord – moşt. Ghiurcă Gheorghe, est – DJ, sud – moşt. Ghiurcă Gheorghe, vest – Cimpoieşu Mihai, preţ 0,1 lei/mp, valoare = 376 lei.

2). 400 mp Schiţă nr.4 Terase, tarla 30, parcela 1466/38, perimetrul 41,42,43,44,41 cu vecinii : nord – Jicmon Gheorghe, est – Talşaz Ferenţ, sud – moşt. Ghiurcă Gheorghe,vest – Rotaru Alois, preţ 0,1 lei/mp, valoare = 40 lei.

3). 1900 mp teren arabil, Schiţă nr. 6 Poarta Budăului, tarla 38, parcela 1754/70 perimetrul 61,62,63,64,61, cu vecinii : nord – Pd ANIF, est – moşt. Ghiurcă Gheorghe, sud – drum, vest – Budău Aurel, preţ 0,1 lei/mp, valoare = 190 lei.

4). 1080 mp teren arabil, Schiţă nr. 8-Asociaţie, tarla 28, parcela 1282/216, perimetrul 85,96,87,88,85, cu vecinii : nord – moşt. Ghiurcă Gheorghe, este NRP, sud – moşt. Ghiurcă Gheorghe,vest – NRP preţ 0,1 lei/mp, valoare 108 lei.

5). 1162 mp potrivit titlu (810 mp existent în teren) 97,8+54+teren arabil, Schiţa nr.1 –Acasă, tarla 80/32, parcela 7, perimetrul 3,4,5,6,3, cu vecinii : nord –pârâu, est – moşt. Ghiurcă Gheorghe, sud – drum, vest – moşt. Ghiurcă Gheorghe, preţ 0,3 lei/mp, valoare = 243 lei.

6). 450 mp teren arabil, Schiţă nr. 9-intravilan-Fiştea Gal, tarla 80/88, parcela 96/1, perimetrul 91,92,93,94,91, cu vecinii : nord – Fiştea Vasile, est – DCL, sud – – moşt. Ghiurcă Gheorghe, vest – NRP, preţ 0,3 lei/mp, valoare = 135 lei.

Valoarea lotului atribuit este de 1092 lei.

Atribuie pârâţilor J.A., J.L., J. I., J. F. şi M. M., în indiviziune, lotul nr. 4 format din:

-suprafeţe de teren din titlul de proprietate nr. 500916/12.02.2008, identificate în raportul de expertiză efectuat de d-nul expert Trânc Vasile, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

1). 3760 mp (976 + 2784) schiţă nr.2-asociaţie-teren şcoală, tarla 28, parcela 1282/185, perimetrul 30,31,32,33,34,35,30 cu vecinii : nord – moşt. Ghiurcă Gheorghe, est – DJ, sud – moşt. Ghiurcă Gheorghe, vest – Cimpoieşu Mihai, preţ 0,1 lei, valoare = 376 lei.

2). 1100 mp Schiţă nr.3 – Cânepărie-Terase, tarla 27, parcela 1149/10+4, perimetrul 31,32,33,34,31, cu vecinii : nord Ghiurcă Elena, est – drum, sud – Blăjuţ Gheorghe, vest NRP, preţ 0,1 lei/mp, valoare = 110 lei.

3). 1900 mp teren arabil, Schiţă nr.6-Poarta Budăului, tarla 38, parcela 1754/70, perimetrul 63,64,65,66,63, cu vecinii : nord Pd ANIF, est – moşt. Ghiurcă Gheorghe, sud – drum, vest – moşt. Ghiurcă Gheorghe, preţ 0,1 lei/mp, valoare =190 lei.

4). 1080 mp teren arabil, Schiţă nr.8-Asociaţie, tarla 28, parcela 1282/216, perimetrul 87,88,89,90,87, cu vecinii : nord – moşt. Ghiurcă Gheorghe, est – NRP, sud – – moşt. Ghiurcă Gheorghe, vest – NRP, preţ 0,1 lei/mp, valoare 108 lei.

5). 1326 mp potrivit titlu(925 mp existent în teren) teren arabil, Schiţă nr.1-Acasă, tarla 80/32, parcela 7, perimetrul 5,6,7,8,9,10,5 cu vecinii : nord pârâu, est – moşt. Ghiurcă Gheorghe,sud – drum, vest – moşt. Ghiurcă Gheorghe, preţ 0,3 lei/mp, valoare = 277,5 lei.

Valoarea lotului atribuit este de 1061,5 lei.

Atribuie pârâţilor I.R., I. F., I.F. şi B. M. în indiviziune, lotul nr. 5 format din:

-suprafeţe de teren din titlul de proprietate nr. 500916/12.02.2008, identificate în raportul de expertiză efectuat de d-nul expert Trânc Vasile, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

1). 3760 mp(976+2784) schiţă nr.2-Asociaţie-teren şcoală, tarla 28, parcela 1282/185, perimetrul 33,34,35,36,37,38,33 cu vecinii: nord – moşt. Ghiurcă Gheorghe, est – DJ, sud – Nistor Speranţa, vest – Cimpoieşu Mihai, preţ0,1 lei, valoare =376 lei.

2). 400 mp Schiţă nr.4-Terase, tarla 30, parcela 1466/38, perimetrul 43,44,45,46,43 cu vecinii: nord – moşt. Ghiurcă Gheorghe, est – Talaz ferenţ, sud – Juratu Petre, vest – Rotaru Alois, preţ 0,1 lei/mp, valoare =40 lei.

3). 700 mp Schiţă nr.5-Terase, tarla 30, parcela 1472/8, perimetrul 43,44,45,46,43, cu vecinii: nord – moşt. Ghiurcă Gheorghe, est – Ghiurcă Ruja, sud – Ghiojan Dumitru, vest – Cernica Gheorghe, preţ 0,1 lei/mp, valoare = 70 lei.

4). 1900 mp teren arabil, Schiţă nr.6-Poarta Budăului, tarla 38, parcela 1754/70, perimetrul 65,66,67,68,65,cu vecinii: nord –Pd ANIF, est – Fodor Tereza, sud – drum, vest – moşt. Ghiurcă Gheorghe, preţ 0,1 lei/mp, valoare = 190 lei.

5). 1080 mp teren arabil,Schiţă nr. 8-Asociaţie, tarla 28, parcela 1282/216, perimetrul 89,90,91,92,89cu vecinii: nord – moşt. Ghiurcă Gheorghe, est –NRP, sud – moşt. Ghiurcă Gheorghe, vest NRP, preţ 0,1 lei/mp, valoare 108 lei.

6). 2104 mp potrivit titlu( 1468 mp existent în teren) teren arabil, Schiţă nr. 1-Acasă, tarla 80/32, parcela 7, perimetrul 0,1,2,3,4,0,cu vecinii: nord – pârâu, sud – Jicmon Andrei, vest – moşt. Ghiurcă Gheorghe, preţ 0,3 lei/mp, valoare = 440,4 lei.

7). 450 mp teren arabil,Schiţa nr.9-intravilan-Fiştea Gal, tarla 80/88, parcela 96/1, perimetrul 93,94,95,96,93, cu vecinii : nord– moşt. Ghiurcă Gheorghe, este – DCL, sud – Gal Matei, vest – NRP, preţ 0,3 lei/mp, valoare 135 lei.

Valoarea lotului atribuit este de 1359.4 lei.

Pentru egalizarea loturilor obligă reclamanta B. A. să plătească cu titlu de sultă următoarele sume, astfel:

-suma de 2.788,8 lei către lotul nr. 2;

-suma de 2.384,8 lei către lotul nr. 3;

-suma de 2.415,3 lei către lotul nr. 4;

-suma de 2.117,4 lei către lotul nr. 5.

Obligă pârâţii să plătească reclamantei B.A. cota parte din cheltuielile de judecată astfel: pârâta I. R. suma de 200 de lei, pârâta I. A. suma de 200 de lei, pârâţii J. A., J. L., J.I., J. F. şi M. M., în solidar, suma de 200 de lei şi pârâţii I. R., I. F., I. F. şi B. M., în solidar, suma de 200 de lei.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.11.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

XX/ZZ

Ex. 16

25.11.2009

Sentinţa civilă a rămas definitivă şi irevocabilă la data de 17.12.2009

Etichete: