Top

Operatorii de cablu, telefonie sau internet nu mai pot pretinde taxe de reziliere a contractului

Legea nr. 161/2010 – modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. — Articolul 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 24 martie 2008, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 84. — Dreptul consumatorului la denuntarea sau rezilierea contractului nu poate fi anulat sau restrans de nicio clauza contractuala sau Intelegere Intre parti, In cazurile prevazute de lege, aceasta fiind considerata nula de drept. Drepturile partilor referitoare la o justa despagubire nu vor fi afectate In cazul denuntarii unilaterale.”

Art. II. — In anexa la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele Incheiate Intre comercianti si consumatori, republicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, la punctul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„j) restrang sau anuleaza dreptul consumatorului de a denunta sau de a rezilia unilateral contractul, In cazurile In care:
— comerciantul a modificat unilateral clauzele prevazute la lit. e);
— comerciantul nu si-a Indeplinit obligatiile contractuale;
— comerciantul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe In cazul denuntarii unilaterale;”.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din
Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERtA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 12 iulie 2010.
Nr. 161.

Etichete: ,