Top

Guvernul a modificat Legea apelor

GUVERNUL ROMANIEI

Guvernul a modificat, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, Legea apelor nr. 107/1996, prin care se armonizează legislaţia naţională cu cea comunitară în domeniul epurării apelor uzate, protecţiei apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi prevenirea şi controlul integrat al poluării, a anunţat astăzi ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely.
„În actul normativ se prevăd unele reglementări privind programele de măsuri din planurile de management la nivelul bazinelor hidrografice şi, ceea ce este foarte important, se introduc contravenţii pentru neefectuarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii”, a precizat ministrul Mediului şi Pădurilor.
Ministrul Laszlo Borbely a adăugat că se introduc contravenţii în legislaţia din domeniul apelor pentru eliberarea autorizaţiilor de construire fără aviz de amplasament, precum şi pentru neechiparea construcţiilor hidrotehnice cu instalaţii şi aparatura necesare. Totodată, în cazul în care riveranii sau unităţile administrativ-teritoriale nu respectă obligativitatea de a întreţine albiile cursurilor de ape în zonele stabilite, le vor fi aplicate contravenţii.
„Acest act normativ fixează sfârşitul anului 2013 ca termen până la care trebuie să fie finalizate hărţile de risc şi planuri de management, conţinând măsuri de prevenire, protecţie şi pregătire pentru intervenţie, până în anul 2015”, a mai afirmat ministrul Laszo Borbely.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului a fost supusă procedurii de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit legislaţiei în vigoare.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 05.02.2010