Top

Acţiune în constatare

Tip: Decizie
Nr./Dată: 394 (23.02.2010)
Autor: Tribunalul Suceava – secţia civilă
Domenii asociate: reconstituiri (fapte, acte, drepturi)

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Suceava sub nr. 7272/314/2009 reclamantul M. V. a chemat în judecata pe pârâtul S. M., solicitând sa se constate ca reclamantul a transmis pârâtului prin contract de vânzare-cumparare dreptul de proprietate asupra autoturismului marca GAZ, cu nr. de înmatriculare … si nr. de identificare …, serie motor …, obligarea pârâtului sa se prezinte la organele de politie în vederea efectuarii demersurilor pentru radierea autoturismului de pe numele reclamantului, obligarea pârâtului la plata de daune cominatorii de 50 lei pe zi de la data ramânerii definitive a hotarârii pentru fiecare zi de întârziere a radierii.

În motivare, a aratat ca în anul 2003 a vândut pârâtului un autoturism marca GAZ, pentru suma de 1200 lei iar acesta se obliga sa plateasca impozitul pe masina. Pârâtul a vândut masina unei alte persoane, dându-i reclamantului doua numere de telefon la care nu raspundea nimeni. A primit de la primarie o înstiintare ca nu s-a platit impozitul.

În drept, îsi întemeiaza actiunea pe dispozitiile art. 111 C.pr.civ.

În dovedire, a depus la dosar înscrisuri.

Pârâtul, desi legal citat, nu a depus întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei.

Prin sentinta civila nr. 4379/3 noiembrie 2009 Judecatoria Suceava a admis în parte cererea, a constatat ca reclamantul a transmis prin vânzare-cumparare pârâtului dreptul de proprietate asupra autoturismului marca GAZ, cu nr. de identificare …, serie motor …, contra unui pret de 1.200 lei, a dispus radierea autoturismului de pe numele reclamantului si a obligat pârâtul la plata sumei de 410 lei catre reclamant, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

Asa cum rezulta din contractul de vânzare-cumparare datat 10.08.1998, reclamantul M. I. V. a dobândit dreptul de proprietate asupra unui autovehicul marca GAZ, cu nr. de identificare …, serie motor … de la numitul M. I..

Ulterior, printr-o conventie sub semnatura privata nedatata, reclamantul M. I.V. a vândut acest autoturism pârâtului S. M., cu pretul de 12.000.000 lei.

Aceasta conventie este valabila ca si contract de vânzare-cumparare întrucât legea nu impune vreo formalitate (cum ar fi forma autentica) pentru contractul de vânzare-cumparare având ca obiect bunuri mobile.

Aceasta conventie nu are însa data certa si nu poate servi la radierea autovehiculului de pe numele reclamantului, în conditiile în care acesta nu mai detine nici autovehiculul si nici certificatul de înmatriculare, în conditiile art. 17 alin.1 din OUG 195/2002.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs pârâtul.

In motivare, a aratat ca in primavara anului 2003 a cumparat de la reclamant autoturismul cu nr. de inmatriculare …, incheind un inscris in acest sens. Dupa ce a reparat motorul a vandut masina unei persoane din Dorna Candreni, incheind un inscris pe care l-a trimis prin posta reclamantului pentru a incheia act de vanzare-cumparare cu aceasta persoana.

Nu a primit nicio citatie pentru proces. Nu i-a dat reclamantului nr. de telefon al noului cumparator pentru ca nu il avea.

Deoarece nu este vinovat de cele intamplate nu poate suporta cheltuielile de judecata.

Recursul nu a fost motivat in drept.

Reclamantul-intimat a depus intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Recursul este intemeiat pentru urmatoarele considerente.

Potrivit art. 85 C.pr.civ., judecatorul nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea partilor, afara numai daca legea nu dispune altfel.

Art. 107 C.pr.civ. prevede ca presedintele va amana judecarea pricinii ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor prevazute de lege sub pedeapsa nulitatii.

Caracterul imperativ al normelor enuntate trebuie inteles in sensul ca instanta nu poate lua nicio masura decat daca partile sunt legal citate ori prezente, cu exceptia cazurilor anume prevazute. Ratiunea acestora este respectarea a doua principii fundamentale ale procesului civil: contradictorialitatea si dreptul la aparare.

Verificand dosarul de fond, tribunalul constata ca lipseste dovada de indeplinire a procedurii de citare cu paratul-recurent pentru termenul din 3.11.2009, cand a fost ponuntata sentinta recurata.

Din practicaua aceleiasi sentinte rezulta ca paratul-recurent a lipsit la termenul din 3.11.2009 (f.17 dosar de fond).

Fata de aceasta situatie, tribunalul constata ca la termenul din 3.11.2009 cand prima instanta a solutionat cauza procedura de citare cu paratul-recurent era vatamata, neregularitate procedurala ce a pricinuit acestei parti o vatamare constand in incalcarea dreptului la un proces echitabil garantat de art. 6 CEDO si care nu poate fi inlaturata decat prin casarea sentintei atacate, fiind dat cazul de recurs prevazut de art. 304 pct. 5 C.pr.civ.

Pentru aceste considerente, in baza art. 312 alin. 1, 2, 3 si 5 C.pr.civ., tribunalul va casa sentinta si va trimite cauza spre rejudecare.

Fata de aceasta solutie, nu mai este necesar a se analiza motivele de recurs întemeiate pe dispozitiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. (vanzarea ulterioara a autoturismului si lipsa culpei), temeinicia sustinerilor recurentului urmând a fi analizata de instanta care va rejudeca fondul.

Etichete: