Top

Notarea actiunii pauliene

Cerere pentru notarea actiunii pauliene

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul …………….., domiciliat in ………….., judetul ………………, str. ………………., nr. ….., in calitate de ………… va rog sa dispuneti:

Notarea

 

in carte funciara nr. …….. a comunei ……………. a actiunii pauliene introduse de mine atat impotriva lui ………………………., domiciliat in …………….., judetul …………, str. …………., nr. ……., care a instrainat in frauda drepturilor mele parcela nr. ……, cat si impotriva lui …………….., domiciliat in …………, judetul ……….., str. …………, nr. ….., care a dobandit cu titlu gratuit in detrimentul meu, dreptul de proprietate intabulat in P. II. a aceleiasi carti funciare.

In cererea de chemare in judecata, pe care o alatur la cererea de notare, am aratat ca sunt indeplinite conditiile cerute de art. 975 C. civ. pentru revocarea actului de instrainare facut in frauda si in detrimentul drepturilor mele de creditor.

Dupa notarea actiunii, va rog sa trimiteti trei exemplare de pe actiune Tribunalului …………… competent sa judece pricina, potrivit art. 13 C. pr. civ. retinand un exemplar pentru arhiva sectiei de carte funciara.

La cerere anexez:

Semnatura,

 

Domnului Presedinte al ……………… Sectia de carte funciara