Top

Intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil

Cerere pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul ………….., domiciliat in …………………….., judetul ………………., nr. …, et. …, ap. ……., in calitate de …………, va rog ca, in baza contractului de ………………., autentificat de Biroul de notariat ………… sub nr. ………. din ……….. si a autorizatiei nr. ……….. din …………. Consiliului local al localitatii ……., sa dispuneti:

Intabularea

 

dreptului meu de proprietate asupra imobilelor inscrise in cartea funciara nr. ……… a localitatii …………, sub ……., cu nr. de parcele …. si …., casa de piatra cu 3 camere si gradina in suprafata de ….. ce figureaza in ….. sub nr. curent …… ca fiind proprietatea vanzatorului ………….., domiciliat in ………, judetul …………, str. …………, nr. …. .

Va rog sa comunicati incheierea atat cumparatorului cat si vanzatorului, iar actele originale sa fie restituite lui ……….. in care scop alatur cate o copie de pe fiecare.

 

La cerere anexez:

Semnatura,

Domnului Presedinte al …………….. Sectia de carte funciara