Top

Intabularea dreptului de proprietate in codevalmasie al sotilor asupra imobilului comun

Cerere pentru intabularea dreptului de proprietate in codevalmasie

al sotilor asupra imobilului comun

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatii …………………, domiciliati in ………………, judetul …………., str. ……………., nr. …, va rugam sa dispuneti, in temeiul art. 30 din Codul familiei si al art. 4 si 34 din Decretul nr. 32 din 31 ianuarie 1954.

 

Intabularea

 

dreptului nostru de proprietate comuna in codevalmasie asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. ….. a localitatii ……….., sub P. I, cu numar de parcela …………, casa de piatra cu trei camere si curte in suprafata de ……….., ce figureaza in P. II sub nr. curent … ca fiind proprietatea exclusiva a lui ……………… .

Dreptul de proprietate asupra parcelei nr. …. in favoarea solului s-a intabulat pe baza contractului de vanzare-cumparare …………….. incheiat cu …………….. la data de ………………, cand, asa dupa cum rezulta din certificatul de casatorie aici alaturat, noi eram casatoriti.

Va rugam sa ne comunicati ambilor incheierea, iar certificatul de casatorie sa se restituie …………., in care scop anexam o copie.

La cerere anexam certificatul de casatorie eliberat de …………… in original si copie.

 

Semnaturile,

Domnului Presedinte al ……………… Sectia de carte funciara