Top

Revizuire

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 29 martie 2010 sub nr. 3612/86/2010, revizuenta N. S. în contradictoriu cu intimatii M. E., M. V., M. M., M. D.-N. si P. D.-M. a solicitat revizuirea deciziei civile nr. 350 din 16.02.2010 pronuntata de Tribunalul Suceava, precum si a sentintei civile nr.1332 din 29.10.2009 pronuntata de Judecatoria Gura Humorului, schimbarea în totalitate a hotarârilor judecatoresti atacate, si rejudecând cauza sa se dispuna admiterea recursului declarat împotriva sentintei civile nr.1332 din 29.10.2009 a Judecatoriei Gura Humorului, casarea acesteia în totalitate si, rejudecând cauza sa se dispuna respingerea actiunii promovata de reclamantii.

În motivare a aratat ca prin decizia civila irevocabila sus-mentionata, Tribunalul Suceava a respins recursul sau împotriva sentintei primei instante prin care s-a admis actiunea reclamantilor si a fost obligata sa le lase reclamantilor în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 864 mp teren identic ca parte din p.f. 782/3, 782/7, 782/8, toate înscrise în cartea funciara nr.1898, 294 si 295 al comunei cadastrale Manastirea Humorului.

Pentru a pronunta aceasta solutie, s-a retinut ca între parti au existat mai multe procese cu privire la parcela de teren în litigiu si ca în anul 1996, prin sentinta nr.1802 din 13.05.1996 a Judecatoriei Gura Humorului a fost admisa actiunea reclamantilor M. A. si M.E. împotriva pârâtilor V. M., N. R. si H. P. si s-a constatat ca reclamantii au dobândit prin cumparare dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 2007 mp teren identic cu parcelele 782/1 0, 782/7 si 782/8 din CF nr.600, 599, 294 si 295 a comunei cadastrale.

La data de 24.03.2010 a obtinut de la Judecatoria Gura Humorului copii dupa actele care au stat la baza documentatiei care a stat la baza pronuntarii acestei sentinte. Studiind aceasta documentatie a observat ca pe verso-ul unei schite de carte funciara (fila 5 din dosarul nr. 874/1996) exista o mentiune interesanta, care indica falsificarea acestei documentatii, aratându-se ca : „se va face un nou plan cu situatia noua, egal cu situatia veche” aratându-se parcelele care se vor modifica si noile suprafete ale acestor parcele (sunt mentionate mai jos parcelele 782/1 0, 782/8 si 782/3).

Aceasta modificare s-a facut dupa ce la data de 11 martie 1996, în fata primarului si a secretarului comunei, s-a obtinut acordul doamnei H. P. de intabulare a numitilor M. A. si M. E.: „pe terenul pe care în anul 1967 l-au cumparat de la sotul meu H. I., a lui G. si I.”- fara a se mentiona vreun amplasament tabular. Desigur ca ea avea în vedere situatia din teren descrisa în planul de situatie din data de 7 septembrie 1985 (fila 5 din dosarul 874/1996).

Respectivul plan de situatie include în parcela 782/10 atât parcela efectiva, cât si teren extratabular în suprafata totala de 2074 mp identificata de expertul Teisanu prin expertiza efectuata la dosar – Anexa nr.6 din expertiza depusa al dosarul 1246/2003. Acest aspect se regaseste si în expertiza anterioara, efectuata de exp. Inginer Petrila Corneliu din acelasi dosar.

Dupa cum se observa din planul de situatie „nou” (adica cel falsificat, conform mentiunilor de mai sus de pe verso-ul filei 5 din dosarul 874/1996) reclamantii se intabuleaza cu alte parcele decât cele pentru care si-a exprimat acordul H. P., respectiv pe amplasamentul parcelelor 782/3 si 782/8, deoarece pe acest amplasament se afla casa, grajdul si sura pentru care s-a întocmit actul de mostenire, atât dupa H. E., cât si dupa H. I., în favoarea lui H. P., straini de mostenire fiind M. I. (mama reclamantilor din acest dosar), H. D. si O. A., conform Certificatului de mostenitor nr. 240/1984 si Certificatului de mostenire Suplimentar nr. 32 din 19 decembrie 1995, toate aceste acte fiind anterioare actiunii de intabulare a reclamantilor din anul 1996.

Prin urmare, având în vedere ca sunt indicii evidente de falsificare a documentatiei sus-mentionate care a stat la baza emiterii sentintei 1802/1996 pe baza careia a fost admisa actiunea de revendicare a reclamantilor în acest dosar, si deoarece actiunea penala nu mai poate fi pusa în miscare în privinta descoperirii acestor fapte de fals si uz de fals, termenul de prescriptie a raspunderii penale fiind împlinit, solicita, pe cale incidentala, sa se constatate ca solutia instantei de fond s-a bazat pe o documentatie întocmita în anul 1996 care nu corespunde realitatii din teren, sa se constatate ca aceasta documentatie este falsa si sa se admita revizuirea pentru motivele prevazute de art.322 pct 4 C. Proc. Civ (fiind vorba de un înscris descoperit ca fiind fals în urma judecatii, respectiv înscrisul „nou” intitulat „PLAN DE SITUATIE” întocmit de ing. LEONATU N., la fila 23 din dosarul nr.874/1996 al Judecatoriei Gura Humorului) si de art. 322 5 C.Proc.Civ. (deoarece „dupa darea hotarârii s-a descoperit înscrisuri doveditoare ce nu au putut fi invocate dintr-o împrejurare mai presus de vointa partilor revizuenta nefiind parte în dosarul nr.874/1996).

Solicita sa se retina împrejurarea ca reclamantii nu au utilizat acest document la actiunea nr. 1246/2003, si în acest mod nu a avut cunostinta de act decât la data de 24.03.2010 când a studiat dosarul.

Cu privire la incidenta art.322 pct.7 din Codul de Procedura Civila, solicita sa se observe ca actiunea reclamantilor se impunea a fi respinsa pentru motivul existentei autoritatii de lucru judecat, deoarece asa se cum retine „generic” în hotarârile judecatoresti atacate „între parti au existat mai multe procese cu privire la suprafetele de teren ce au apartinut defunctilor H. I. si H. P.”

Prin sentinta civila nr. 727 din 11.08.2006 a Judecatoriei Gura Humorului s-a dispus respingerea capatului de cerere privind revendicarea suprafetei în litigiu formulata de aceiasi reclamanti împotriva revizuentei. Prin decizia civila nr. 2244 din 04.12.2006 a Tribunalului Suceava a fost respins recursul declarat de reclamantii M., sentinta de la fond fiind modificata numai în recursul ei ce privea alt capat de cerere din cererea reconventionala formulata în acel dosar, fiind mentinute celelalte dispozitii ale sentintei de mai sus.

Pentru a hotarî astfel, respingându-se capatul de cerere privind revendicarea suprafetei de teren în litigiu, prin sentinta civila nr.727/2006 s-a retinut ca autoarea reclamantilor, M. I., a renuntat expres la mostenirea dupa fratele sau H. I., împrejurare consemnata si în Certificatului de mostenitor nr. 240/1984 si Certificatului de mostenire Suplimentar nr. 32 din 19.12.1995, si, în consecinta, reclamantii nu pot veni, prin reprezentare, la mostenire dupa matusa lor. S-a concluzionat ca „având în vedere faptul ca reclamantii nu au calitatea de proprietari ai terenului mai sus aratat, instanta urmeaza sa respinga si capatul de cerere privind revendicarea.”

În aceste conditii, prin ramânerea irevocabila a acestei sentinte civile a intrat în puterea lucrului judecat faptul ca reclamantii nu sunt proprietarii suprafetei de teren în litigiu, iar prevederile hotarârilor judecatoresti pronuntate ulterior si atacate prin prezenta le contrazic retinând în mod eronat calitatea acestora de proprietari si îndreptatirea lor de a beneficia de protectia art. 480 Cod Civil pentru a obtine linistita posesie a terenului.

În consecinta considera ca se impune revizuirea acestor ultime hotarâri pe motivul existentei autoritatii de lucru judecat cu privire la actiunea de revendicare a terenului în litigiu respinsa initial prin sentinta nr.727/2006 dar admisa, ulterior, prin sentinta nr. 1332/2009 a Judecatoriei Gura Humorului si mentinuta în calea de atac a recursului prin decizia civila irevocabila nr. 350/2010 a Tribunalului Suceava.

În drept, a invocat dispozitiile art.322 pct. 4, 5 si 7 din Codul de Procedura Civila.

În dovedire a depus la dosar o serie de înscrisuri.

Intimata M. E., a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de revizuire obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare a aratat ca revizuenta invoca în cererea sa motivul prevazut de art. 322 pct.5 Cod procedura civila, respectiv faptul ca dupa darea hotarârii a descoperit înscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi înfatisate dintr-o împrejurare mai presus de vointa partilor.

Deci, acest motiv de revizuire presupune ca înscrisul sa nu fi putut fi înfatisat în procesul a carei revizuire se cere, fie pentru ca a fost retinut de parte potrivnica, fie dintr-o împrejurare mai presus de vointa partii, niciuna dintre aceste conditii nefiind îndeplinite în speta.

În cazul în care se solicita revizuirea pe baza unui înscris ce se afla la dosarul unui organ de jurisdictie, care nu a fost retinut de partea potrivnica si cu privire la care s-a dovedit imposibilitatea de a-l prezenta, cererea de revizuire nu poate fi admisa deoarece acel înscris nu constituie un act nou în sensul legii.

Astfel, înscrisul invocat de revizuenta se afla la arhiva Judecatoriei Gura Humorului putând fi oricând solicitat de revizuenta, astfel ca înscrisul nu îndeplineste cerintele prevazute de art.322 pct.5 C.proc.civ.

În ceea ce priveste motivul prevazut de art.322 pct. 4 C.proc.civ., se poate observa faptul ca în dosarul 874/1996, H. P. s-a prezentat în calitate de pârât si a fost de acord cu actiunea formulata de reclamanta intimata.

Mai mult decât atât, H. P. a înstrainat revizuentei suprafata de 400 mp împreuna cu casa si anexele gospodaresti si nu întreaga suprafata de 1473 mp asa cum sustine revizuenta, tocmai pentru ca diferenta de teren a fost înstrainata de sotul sau H. I., deci nu putea mosteni si vinde ceea ce nu îi apartinea.

În ceea ce priveste motivul prevazut de art.322 pct.7, termenul de exercitare a cererii de revizuire este de o luna de la pronuntare, sens în care invoca exceptia tardivitatii cererii.

În situatia în care se va respinge exceptia, solicita sa se respinga cererea ca nefondata, dat fiind faptul ca pentru a exista autoritate de lucru judecat a doua cerere în judecata are acelasi obiect, este întemeiata pe aceeasi cauza si este între aceleasi parti.

În speta, se poate observa cu usurinta ca fundamentul juridic dedus judecatii, respectiv cauza nu este aceeasi în ambele cereri.

În speta, nu exista identitate de cauza, deoarece în dosarul nr.1246/2003 reclamanta intimata si-a întemeiat actiunea pe disp.art.644 C.civ, respectiv pe un drept de mostenire dupa autorul sau, H. I., în cauza de fata temeiul juridic constând într-un contract de vânzare¬-cumparare.

Ceilalti intimati, desi legal citati, nu au formulat întâmpinare.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1332/29 octombrie 2009 a Judecatoriei Gura Humorului s-a admis actiunea intimatilor din prezenta cauza, sens în care contestatoarea a fost obligata sa le lase acestora în deplina proprietate si posesie suprafata de 864 mp teren identic cu parte din p.f. 782/3, 782/7, 782/8, toate înscrise în CF 1898, 294 si 295 a com. cad. Manastirea Humorului conform planului de situatie de la fila 312, anexa VI din dosarul nr. 1246/2003 al Judecatoriei Gura Humorului.

Prin decizia civila nr. 350/16 februarie 2010 a Tribunalului Suceava s-a respins recursul declarat de catre contestatoarea N. S. împotriva sus-mentionatei sentinte ca nefondat.

Potrivit art. 322 al. 1 Cod procedura civila se poate solicita revizuirea unei hotarâri data de o instanta de recurs, dar numai în situatia în care aceasta evoca fondul.

Prin aceasta notiune – „evoca fondul” se întelege ca instanta a admis recursul, a casat sau modificat sentinta, pronuntându-se asupra raporturilor juridice deduse judecatii.

În speta de fata, dupa cum s-a aratat, decizia instantei de recurs atacata, nr. 350/16 februarie 2010 a Tribunalului Suceava, nu evoca fondul, instanta de recurs nepronuntându-se în fond asupra pretentiilor deduse judecatii, ci mentinând solutia de prima instanta.

Prin urmare, aceasta decizie nu este susceptibila de revizuire, întrucât nu a transat raportul juridic dintre parti.

Contestatoarea poate uza de aceasta cale de atac de retractare numai împotriva sentintei civile nr. 1332/29 octombrie 2009 a Judecatoriei Gura Humorului, întrucât numai aceasta a evocat fondul, adica s-a pronuntat asupra raportului juridic dedus judecatii.

Pentru toate considerentele mai sus expuse, în baza art. 326 Cod procedura civila, tribunalul va respinge cererea de revizuire a deciziei civile nr. 350/16 februarie 2010 a Tribunalului Suceava, întemeiata pe art. 322 pct. 4 si 5 Cod procedura civila, ca nefondata.

Etichete: