Top

Reconstituire drept de proprietate. Neindeplinirea conditiile prev. de art. 1846-1847, 1890-1894 Cod. civ. privitoare la prescriptia achizitiva de 30 de ani, ca urmare reclamantii nu sunt proprietarii terenului.

Nu este incident niciunul din motivele de nulitate a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, asa cum sunt acestea reglementate prin de art. III din Legea nr. 169/1997. Respingere a exceptia lipsei de interes a actiunii formulate de reclamanti, invocata de parata .Respingere, ca neintemeiata, a actiunii completata pentru : constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 144798/7.11.2007, eliberat titularei parate, constatarea nulitatii absolute a Ordinului nr. 105/19.10.1998 – poz.153 din tabelul nominal anexa-, emis de Prefectul jud. Vaslui si a procesului-verbal de punere in posesie nr. 2270/10.02.1999, intocmit de Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, actiune formulata de reclamanti in contradictor cu paratii: PV, Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ; Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor deoarece In perioada celor 16 ani de posesie pasnica (1977-1993), reclamantii au exercitat doar o posesie precara, , necomportandu-se ca proprietari ai imobilului, nu au facut acte de intervertire a posesiei din posesie precara intr-o posesie utila, necesara uzucaparii imobilului, nu au exercitat o posesie publica, utila, pasnica, sub nume de proprietar asupra suprafetei de 946 m.p. teren, nu au platit impozitele si taxele pentru suprafata de 946 m.p. teren, ca urmare nu s-au comportat ca proprietari ai acestui teren nedobandind dreptul de proprietate prin prescriptia achizitiva asupra acestui teren, nefiind indeplinite conditiile prev. de art. 1846-1847, 1890-1894 Cod. civ. privitoare la prescriptia achizitiva de 30 de ani, ca urmare reclamantii nu sunt proprietarii terenului.

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 1171/189 din 31.03.2008, reclamantii CS si CM au chemat in judecata paratii PV, Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 144798/7.11.2007, eliberat titularei parate PV, cu obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

In cursul judecatii, la termenul din 3.07.2008, reclamantii au completat actiunea introductiva, solicitand constatarea nulitatii absolute a Ordinului nr. 105/19.10.1998 – poz.153 din tabelul nominal anexa-, emis de Prefectul jud. Vaslui, si a procesului-verbal de punere in posesie nr. 2270/10.02.1999, intocmit de Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca parata PV este fiica sotilor B, care au avut construita o casa de locuit pe suprafata de 0,946 ha teren, reconstituita prin titlul de proprietate nr. 144798/7.11.2007. In anul 1977, in urma unui contract de donatie, acea casa a fost preluata de RAGCL Barlad, apoi a fost inchiriata reclamantilor si ulterior a fost demolata. Terenul in suprafata de 946 m.p. a fost atribuit in folosinta reclamantilor, iar in perioada 1989-1990 reclamantii au construit pe acest teren o casa cu 2 camere si hol. Ca urmare, Ordinul nr. 105/19.10.1998 – poz.153 din tabelul nominal anexa-, emis de Prefectul jud. Vaslui, procesul-verbal de punere in posesie nr. 2270/10.02.1999, intocmit de Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si titlul de proprietate nr. 144798/7.11.2007 au fost nelegal emise, deoarece BD si mostenitoarea acesteia PV nu erau indreptatite sa li se reconstituie suprafata de 946 m.p. teren.

In dovedirea actiunii, reclamantii au folosit proba cu inscrisuri depunand la dosar, in copie, decizia civ. nr. 1185/26.05.2000 a Curtii de Apel Iasi, adresa nr. 13316/8.06.2001 a Primariei Barlad, contractul de furnizare a energiei electrice, corespondenta emisa de Comisiile de fond funciar, proba cu martori.

Parata PV a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, deoarece ea este fiica defunctilor BN si BD, care inca din anul 1939 au fost proprietarii imobilului situat in Barlad, str. Principesa Maria, devenita ulterior str. 23 August si apoi str. V.I.Popa. In anul 1979, parintii ei au fost nevoiti sa faca o oferta de donatie pentru acest imobil, oferta care niciodata nu a fost urmata de acceptare, nefiind incheiat un act de donatie in forma autentificata. In anul 1977 casa de locuit a fost demolata, fiind afectata de cutremur, iar reclamantii au avut calitatea de chiriasi ai acestui imobil. Parata a ridicat si exceptia lipsei de interes a reclamantilor in promovarea actiunii-

Parata PV a depus la dosar, in copie, acte de stare civila, titlul de proprietate nr. 144798/7.11.2007, certificatul de mostenitor nr. 1/11.01.2006, cartea imobilului, certificat de atestare fiscala, Ordinul nr. 105/19.10.1998 emis de Prefectul jud. Vaslui, procesul-verbal de punere in posesie nr. 2270/10.02.1999, doua chitante de plata a impozitului pentru teren, contractul de vanzare-cumparare nr. 11988/20.08.1993, si a folosit proba cu interogatoriu.

Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantilor deoarece autoarei reclamantei, BD, ii fusese emis Ordinul nr. 105/19.10.1998 al Prefectului Vaslui pentru suprafata de teren in litigiu, teren cu care aceasta a fost pusa in posesie.

Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a inaintat instantei documentatia in baza careia s-a intocmit titlul de proprietate nr. 144798/7.11.2007.

La dosarul cauzei a fost atasat cu titlu de proba, dosarul nr. 957/24.02.1999 al Judecatoriei Barlad, in care a fost pronuntata sentinta civ. nr. 1225/16.04.1999.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Potrivit certificatului de mostenitor nr. 1/11.01.2006, intocmit de biroul notarului public Blanaru Dorin, parata PV este fiica defunctei BD, decedata la 1.01.2006.

In cartea imobilului nr. 2684, intocmita la data de 29.08.1939, ce priveste imobilul situat in Barlad, str. Principesa Maria nr. 6, au fost inscrisi ca proprietari BN, BD si BV..

Din adresa nr. 10.021/12.05.2008 a Primariei Barlad rezulta ca strada Principesa Maria s-a numit ulterior str. 23 August si apoi str. V.I. Popa.

Potrivit adresei nr. 13316/8.06.2001, emisa de Primaria Barlad, BN (a fost proprietarul imobilului situat in Barlad, str. V.I.Popa nr. 6, imobil compus din casa de locuit si suprafata de 946 m.p. teren.

Initial, imobilul din Barlad, str. V.I. Popa nr.6 era compus din casa de locuit cu 2 camere, o magazie pt. lemne si din suprafata de 946 m.p. teren aferent.

Ulterior, imobilul a trecut in administrarea Intreprinderii de Gospodarire Locativa Barlad (I.G.L.), iar familia B si-a mutat domiciliul intr-o garsoniera din Barlad.

Din mentiunile inscrise in cartea de imobil aflata la filele 87-90 dosar, rezulta ca locatari ai aceluiasi imobil au fost si CC (mama reclamantului) si reclamantii CS, CM. In aceasta carte de imobil, alta decat cea mai sus prezentata, au fost notate de catre agentii militiei mentiuni privitoare la starea imobilului incepand cu data de 2.09.1977, pana la data de 6.05.1988.

Aceste mentiuni se coroboreaza cu declaratiile martorilor VV, SVa, audiati la propunerea reclamantilor, declaratii potrivit carora reclamantii au inceput sa locuiasca in imobilul in cauza prin anii 1977-1978, in baza unui contract de inchiriere incheiat cu administratorul IGL (devenita RAGCL) Barlad.

Prin raspunsurile date la interogatoriul propus de parata, reclamanta CM a aratat ca, initial, in imobil a locuit CC in baza unui contract de inchiriere, aceasta a decedat in anul 1982, dupa care in imobil au continuat sa locuiasca reclamantii, in calitate de locatari.

Sustinerile reclamantei sunt confirmate prin contractul de inchiriere nr. 5235/23.04.1982, prin care Intreprinderea de Gospodarire Locativa Barlad a inchiriat, pe durata de 3 ani, titularului CS imobilul situat in Barlad, str. 23 August nr.6, contract depus in copie in dosarul nr. 957/1999 al Judecatoriei Barlad.

Ulterior, casa a fost demolata de catre RAGCL, insa reclamantii au continuat sa foloseasca terenul pe care fusese construita casa si pe acest teren reclamantii au construit niste incaperi in care ei locuiesc in prezent.

La data de 29.03.1990, reclamantii CS si CM au incheiat un contract de furnizare a energiei electrice pentru acelasi imobil de pe str. 23 August nr. 6.

La data de 21.02.1995, pe terenul in cauza se aflau urmatoarele constructii, identificate prin raportul de expertiza intocmit de expertul CV, aflat la dosarul nr. 957/1999: doua incaperi construite din caramida, acoperite cu carton; o magazie construita din scandura, acoperita cu tabla; alta magazie, construita din caramida recuperata, acoperita cu carton; un cotet pt. pasari; un cotet pt. porci; un WC. Cu acelasi continut este si raportul de expertiza intocmit la data de 23.09.1996 – raportul de expertiza se afla in dosarul nr. 957/1999.

Prin contractul de vanzare-cumparare nr. 11988/20.08.1993, reclamantul CS a cumparat de la vanzatoarea „Gosloc” RA Barlad un apartament situat in Barlad, str, Ferastraie nr. 2, bl. P2, sc.A, ap.19, compus din 2 camere si dependinte, contractul fiind incheiat in temeiul Decretului-Lege nr. 61/1990 -fila 109 dosar. Prin raspunsul dat la interogatoriu, reclamanta a sustinut ca a vandut acest imobil.

Din chitantele emise la 4.02.1999 si 20.02.2000, depuse la filele 107-108, rezulta ca platitor al impozitului datorat pentru suprafata de teren de 946 m.p. din str. 23 August nr.6 a fost BD. Cu privire la acest aspect, reclamanta a sustinut, prin raspunsul dat la interogatoriu, ca nu i s-a permis sa plateasca ea impozitul pentru imobil.

Prin cererea inregistrata cu nr. 8333/10.04.1991 la Consiliul Local mun. Barlad, BD a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 946 m.p. teren situata pe str. 23 August din Barlad.

Prin Hotararea nr. 148/22.10.1991 emisa de Comisia jud. Vaslui pt. aplicarea Legii fondului funciar – pozitia 1 din tabelul anexa-, a fost validata propunerea Comisiei mun. Barlad pt. aplicarea aceleiasi legi de a se reconstitui titularei BD dreptul de proprietate pentru suprafata de 946 m.p. teren din Barlad, str. 23 August nr. 6. La rubrica „observatii” din tabelul anexa s-au consemnat urmatoarele: „Oferta donatie pt. teren in fav. Statului. Terenul a ramas fara constructii, este disponibil si nu este prevazut cu constructii sistematizare” – hotarare aflata in dosarul nr.957/1999.

Din actele dosarului nu rezulta ca s-ar fi incheiat vreun contract de donatie in forma autentificata pentru imobilul in cauza.

Potrivit adresei nr. 16368/4.12.1995, emisa de Primaria Barlad, reclamantilor nu le-a fost atribuita in folosinta suprafata de 946 m.p. teren din str. V.I.Popa nr. 6 – adresa aflata in dosarul nr. 957/1999.

Prin Ordinul nr. 105/19.10.1998 – poz.153 din tabelul nominal anexa-, emis de Prefectul jud. Vaslui, a fost atribuita in proprietatea titularei BD suprafata de 946 m.p. teren, situata pe str. V.I.Popa nr. 6 din Barlad -filele 27-29 dosar.

Prin procesul-verbal nr. 2270/10.02.1999, intocmit de Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, BD a fost pusa in posesia suprafetei de 946 m.p. teren din Barlad, str. V.I.Popa nr. 6.

Prin cererea inregistrata la Primaria Barlad cu nr. 19588/24.08.2005, BD a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru aceeasi suprafata de teren- fila 58 dosar.

Ulterior a fost intocmit titlul de proprietate nr. 144798/7.11.2007, prin care s-a reconstituit in proprietate titularei PV suprafata de 946 m.p. teren situata pe str. V.I.Popa nr. 6 – fila 52.

S-a procedat astfel, deoarece prin sentinta civ. nr. 1225/16.04.1999 a Judecatoriei Barlad, modificata prin decizia civ. nr. 1185/26.05.2000 a Curtii de Apel Iasi, a fost respinsa, ca prematura, actiunea prin care reclamanta BD revendicase de la paratii CS si CM suprafata de 946 m.p. teren din Barlad, str. V.I.Popa nr.6. In considerentele deciziei civ. nr. 1185/2000 s-a retinut ca reclamanta BD nu poseda un titlu de proprietate pentru terenul revendicat, ci poseda numai ordinul prefectului si proces-verbal de punere in posesie, acte care nu dovedeau un „drept exclusiv si determinant asupra terenului revendicat”-

De asemenea, prin cererea inregistrata cu nr. 20024/9.08.2004 la Primaria Barlad, reclamantii au solicitat si ei sa li se atribuie in proprietate aceeasi suprafata de teren. Din corespondenta depusa in copie la dosar, rezulta ca aceasta cerere a fost respinsa, pentru motivul ca terenul in cauza era proprietatea lui BD.

Impotriva masurilor dispuse de catre Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reclamantii au formulat contestatie, care nu a fost inca solutionata.

Privitor la exceptia lipsei de interes a actiunii formulate de reclamanti, ridicata de parata PV, se apreciaza ca aceasta exceptie este neintemeiata deoarece reclamantii tind sa obtina anularea titlului de proprietate nr. 144798/7.11.2007, emis paratei PV.

Deoarece reclamantii au interes in promovarea actiunii, exceptia lipsei de interes ridicata de parata PV , a fost respinsa ca neintemeiata.

Asupra fondului cauzei, s-a retinut ca incepand cu data de 2.09.1977 si pana in prezent reclamantii CM si CS au locuit in imobilul situat in Barlad, str. V.I.Popa nr. 6, in calitate de chiriasi. In aceasta calitate de chiriasi, initial ai intregului imobil (casa de locuit si teren aferent) si apoi in calitate de chiriasi numai pentru suprafata de 946 m.p. teren, reclamantii au avut posesia pasnica si netulburata a imobilului pana la data de 14.07.1993. La data de 14.07.1993 BD a formulat plangere la Politia Barlad impotriva numitei CM, pentru faptul ca aceasta din urma a ocupat fara drept suprafata de 946 m.p. teren ce compune imobilul in cauza (a se vedea dosarul nr. 5310/1993 al Judecatoriei Barlad, atasat la dosarul prezentei cauze).

In perioada celor 16 ani de posesie pasnica (1977-1993), reclamantii au exercitat doar o posesie precara, aceasta deoarece ei, necomportandu-se ca proprietari ai imobilului, nu au facut acte de intervertire a posesiei din posesie precara intr-o posesie utila, necesara uzucaparii imobilului.

Pentru a ajunge la aceasta concluzie este relevanta imprejurarea ca, din actele dosarului, nu rezulta ca in perioada 1977-1993 reclamantii ar fi platit impozitele si taxele pentru suprafata de 946 m.p. teren, ca urmare reclamantii nu s-au comportat ca proprietari ai acestui teren.

In conditiile in care reclamantii nu au exercitat o posesie publica, utila, pasnica, sub nume de proprietar asupra suprafetei de 946 m.p. teren, reclamantii nu au dobandit dreptul de proprietate prin prescriptia achizitiva asupra acestui teren, nefiind indeplinite conditiile prev. de art. 1846-1847, 1890-1894 Cod. civ. privitoare la prescriptia achizitiva de 30 de ani, ca urmare reclamantii nu sunt proprietarii terenului.

Fata de probele administrate, instanta a apreciat ca nu este incident niciunul din motivele de nulitate a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, asa cum sunt acestea reglementate prin de art.III din Legea nr. 169/1997.

Pentru considerentele aratate, actiunea formulata de reclamanti, asa cum a fost completata, pentru constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 144798/7.11.2007, eliberat titularei parate PV, a Ordinului nr. 105/19.10.1998 – poz.153 din tabelul nominal anexa-, emis de Prefectul jud. Vaslui, si a procesului-verbal de punere in posesie nr. 2270/10.02.1999, intocmit de Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor este neintemeiata, si a fost respinsa.

Conform art. 274 alin.1 Cod.pr. civ., cheltuielile de judecata efectuate de reclamanti au ramas in sarcina acestora.

Etichete:

Reconstituire drept de proprietate.Act doveditor anterior anului 1945

Prin sentinta civila nr.353 din 24 octombrie 2006 a Judecatoriei Murgeni a fost respinsa ca nedovedita plangerea formulata de petent, in contradictor cu paratele Comisia comunala si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, prin reprezentantii legali, impotriva hotararii Comisiei judetene de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, care a fost mentinuta.

Instanta a retinut ca petentul , in termen legal, a formulat plangere, in contradictor cu paratele Comisia comunala si Comisia judeteana de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, impotriva hotararii Comisiei judetene de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand anularea acesteia si reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 2,50 ha teren, situat in extravilanul comunei , in baza Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.

Motivandu-si plangerea, petenta precizeaza ca , in termen legal, in calitate de mostenitor al defunctei , a formulat cerere la Comisia comunala , solicitand, in baza Legii nr.247/2005, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,50 ha teren,conform foii dotale nr.161/1931.

Prin hotararea Comisiei judetene Vaslui de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a fost respinsa contestatia petentului formulata impotriva masurilor dispuse de Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, privind atribuirea suprafetei de 2,50 ha teren agricol, motivat de faptul ca actele depuse nu dovedesc dreptul de proprietate solicitat, fiind si anterioare anului 1945.

La plangerea formulata, petentul a depus in copie acte de proprietate anterioare anului 1945(respectiv actul dotal nr.161/1931.

Actul doveditor a proprietatii depus la dosar fiind anterioare anului 1945, s-a respins cererea petentei in baza artr.6, pct.1.2 din Legea nr.1/2000, cu ref. la pct.10, alineat (2.2), titlu VI din Legea nr.247/200.

(Sentinta civila nr.353 din 24 octombrie 2006).

Etichete:

Reconstituire drept de proprietate.Act doveditor anterior anului 1945

Prin sentinta civila nr.352 din 24 octombrie 2006 a Judecatoriei Murgeni a fost respinsa ca nedovedita plangerea formulata de petent, in contradictor cu paratele Comisia comunala si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, prin reprezentantii legali, impotriva hotararii Comisiei judetene Vaslui de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, care a fost mentinuta.

Instanta a retinuta ca petentul , in termen legal, a formulat plangere, in contradictor cu paratele Comisia comunala si Comisia judeteana de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, impotriva hotararii Comisiei judetene Vaslui de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand anularea acesteia si reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 27 ha teren, situat in extravilanul comunei , in baza Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.

In baza Legii nr.247/2005, petentul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 27 ha teren, situat in extravilanul comunei de la autorul sau (unchi).

In sustinerea cererii depuse in baza Legii nr.247/2005, petentul a depus in copie acte de stare civila din care sa rezulte calitatea de mostenitor, iar ca dovada proprietatii asupra terenului nu a depus nici un inscris, facand doar mentiune ca se va folosi de proba cu martori.

Autorul petentului nu figureaza inscris in registrele agricole ale comunei, aceasta detinand registre agricole incepand cu anul 1951.

Comisia comunala a respins cererea petentului, motivat de faptul ca petentul nu a facut dovada proprietatii asupra terenului solicitat, la baza cererii depunand doua declaratii de martori folosite la aparitia Legii nr.18/1991, nemodificata, conform careia petentul nu a primit teren pe raza comunei de la autorul sau.

Prin hotararea Comisiei judetene de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor s-a respins contestatia petentului formulata impotriva masurilor dispuse de Comisiei locale, motivat de faptul ca terenul a fost solicitat in baza unor declaratii de martori.

Din declaratiile martorilor audiati in instanta, care nu sunt proprietari vecini sau mostenitorii acestora, pe toate laturile terenului pe care se cere reconstituirea, asa cum prevede art. 6, 1/3 din Legea nr.1/2000, rezulta ca suprafata de teren pentru care se solicita reconstituirea se afla intr-o tarla care nu este libera, fiind atribuita legal altor persoane sau societati agricole(plantatie cu vie apartinand unei societati agricole si S.C Comcereal).

Conform art. 11, alineat 2/1 din Legea nr.18/1991, asa cum a fost modificata prin Legea nr.247/2005 « terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperative sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane ».

(Sentinta civila nr.352 din 24 octombrie 2006).

Etichete:

Reconstituire drept de proprietate. Calitate procesuala pasiva.

Prin sentinta civila nr. 12070 din 28 octombrie 2008, Judecatoria Iasi s-a pronuntat cu privire la cererea reclamantilor AM si AE, formulata in contradictoriu cu parata Comisia judeteana de fond funciar Iasi si Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Iasi, prin care se solicita obligarea paratilor la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 35,305 ha teren arabil situat pe raza com. Podu Iloaiei .

Analizand prioritar exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comisiei judeteane de fond funciar, instanata a respins-o ca neintemeiata; solutia a fost motivata pe dispozitiile art. 6 lit. f din HG 890/2005, potrivit carora comisiile judetene emit titlul de proprietate pentru cererile validate, iar in prezenta actiune reclamantii au depus la dosar hotarari de validare a dreptului de proprietate al vanzatorilor.

Pe fondul cauzei, instanta a retinut ca reclamantii au cumparat de la parati prin act autentic contract de vanzare cumparare sau prin contract de cesiune drepturile ce decurg din calitatea de actionar pentru terenul detinute de vizatori la societatea agricola Statiunea de cercetari Podu Iloaiei. In baza actelor de dispozitie depuse la dosar reclamantii au solicitat obligarea paratei Comisia judeteana de fond funciar sa emita titlurile de proprietate direct pe numele reclamantilor

S-a retinut de catre instanta ca toate actele de dispozitie incheiata intre reclamanti si parati au fost intocmite anterior emiterii hotararii de validare a dreptului de proprietate al vanzatorilor de catre comisia judeteana de fond funciar Iasi

Fata de sustinerile reclamantilor conform carora prin cumpararea sau cesiunea dreptului de actionar sunt indreptatitii a se emite in mod direct pe numele lor titlurile de proprietate aferente terenurilor pentru care paratii aveau calitatea de actionari, instanta retine ca sunt neintemeiate intrucat Legea 18/1991 si urmatoarele emise in scopul completarii acestei legi au un caracter reparatoriu si au fost emise pentru a se restabili drepturile patrimoniale ale proprietarilor expropriati sau ale mostenitorilor acestora, prin punerea acestora in situatia anterioara si emiterea titlurilor direct pe numele persoanelor expropriate sau a mostenitorilor acestora. In prezenta speta , fostii proprietari au inteles sa tranzactioneze cu privire la drepturile ce decurg din calitatea de actionar la unitatile agricole care s-au reorganizat in societati agricole pe actiuni. Aceasta calitate de actionar are trasaturi distincte fata de calitatea de actionar de drept comun reglementata de Legea 31/1990 Astfel pentru acesti actionari a fost recunoscut un drept exclusiv de creanta in produse sau in bani fara a se recunoaste in patrimoniul actionarului vreun drept real asupra terenului sau dreptul de a cesiona sau transmite dreptul sau de proprietate asupra actiunilor . Din acest punct de vedere se poate retine ca legea a facut diferentiere intre dreptul de actionar si dreptul de proprietate pe terenurile pe care s-au acordat actiuni in baza Legii 18/91

Sub acest aspect, cererea reclamantilor nu este intemeiata atata timp cat prin legea actionarilor vanzatori le-a fost recunoscut un drept de creanta si nu un drept real asupra terenului iar prin contractele depuse la dosar se arata ca partile au inteles sa tranzactioneze cu privire la dreptul ce rezulta din detinerea actiunilor pentru terenul dobandit in baza Legii 18/1991 si nu cu privire la dreptul de proprietate privind terenul pentru care vanzatorii detineau actiuni la societatea agricola.

Astfel, avand in vedere ca prin aceste acte nu s-a tranzactionat in mod clar cu privire la transmiterea unui drept de proprietate iar la momentul incheierii acestor tranzactii vanzatorilor nu le era emisa hotararea de validare a dreptului de proprietate, avand in vedere si principiul conform caruia nimeni nu poate transmite ceva ce nu a intrat in patrimoniul sau iar in cauza nu sunt aplicabile dispozitiile privind vanzarea terenului litigios, instanta a constat ca cererea reclamantilor de obligare a comisiei judetene de fond funciar sa emita titlurile de proprietate direct pe numele reclamantilor nu este intemeiata.

Etichete:

Reconstituire drept de proprietate

Sentinţa civilă nr. 1971/ 18.08. 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.xxx/321/200x reclamanta A.C. a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Comisia locală X. de aplicare a legilor fondului funciar şi Comisia judeţeană Neamţ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 3300 mp teren arabil cu nr. topo. 3/73 situat în intravilan sat V., com. X., jud. Neamţ.

În motivarea cererii reclamanta arată că a formulat cerere de reconstituire a dreptului său de proprietate în baza Legii nr.18/1991 însă nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate întrucât acest teren nu era evidenţiat în nici un înscris în baza căruia se face reconstituirea. Terenul în litigiu îl deţine dinainte de colectivizare şi la cumpărat în baza unui act de mână de la Ghindăuanu Elena.

Mai arată reclamantă că stăpâneşte paşnic acest teren, că nu s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra acestui vreunei persoane şi acest teren figurează în harta cadastrală şi în tabelele cu suprafeţele de teren din intravilan sat V..

În dovedirea cererii sale reclamanta a depus la dosar adresa nr. xxxx din 12.09.2009 emisă de Comisia locală X., un înscris sub semnătură privată, harta cadastrală în care este evidenţiată această suprafaţă de teren şi copie după actul său de identitate.

Prin întâmpinarea depusă la dosar de către Comisia locală X. de aplicare a legilor fondului funciar, se arată că reclamanta a depus la comisia locală, în anul 1991, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru acest teren, înregistrată sub nr.xxxx din 21.03.1991, dar din eroare această cerere a fost anexată la un alt dosar şi nu s-a mai validat suprafaţa solicitată. A ataşat întâmpinării cererea de reconstituire a dreptului de proprietate înregistrată sub nr.xxxx din 21.03.1991

Comisia judeţeană Neamţ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a arătat prin întâmpinare că pârâta Comisia locală X. de aplicare a legilor fondului funciar, nu a înaintat acestei comisii propunerea de validare sau invalidare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate înregistrată sub nr.xxxx din 21.03.1991 şi lasă la aprecierea instanţei modul de soluţionare a cererii formulate de reclamantă.

Din probatoriul administrat în cauză instanţa reţine că în baza unui antecontract de vânzare-cumpărare încheiat între reclamanta şi soţul acesteia şi promitenţii vânzători G.G. şi E. au stăpânit anterior colectivizării suprafaţa de 3300 mp teren arabil cu nr. topo. 3/73 situat în intravilan sat V., com. X., jud. Neamţ.

În baza Legii nr.18/1991 soţii A. au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru acest teren, cerere înregistrată la Comisia locală X., sub nr. nr.xxxx din 21.03.1991 dar din eroare această cerere a fost anexată la un alt dosar şi nu s-a mai validat sau invalidat dreptul de proprietate pentru suprafaţa solicitată.

În art. 51 şi următoarele din Legea nr.18/199l republicată se prevede competenţa celor două comisii de fond funciar ( locală şi judeţeană), precum şi calea de urmat pe care o au la îndemână petenţii nemulţumiţi de hotărârea comisiei judeţene, respectiv plângere la Judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul. În raport de prevederile legale menţionate este indiscutabil că, în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate, instanţelor le revine sarcina de a verifica legalitatea şi temeinicia hotărârilor pronunţate de comisiile judeţene de fond funciar în calitate de autorităţi publice cu activitate administrativ-jurisdicţională. Per a contrario, rezultă că persoanele îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate, care nu au urmat procedura administrativ-jurisdicţională reglementată de lege, nu pot pretinde direct instanţelor judecătoreşti emiterea unor hotărâri de reconstituire a dreptului de proprietate. Numai după parcurgerea procedurii prealabile prevăzută de lege persoana nemulţumită de hotărârea emisă de comisia judeţeană de fond funciar se poate adresa cu plângere instanţei de judecată.

Faţă de cele reţinute, instanţa va înainta cererea reclamantei împreună cu dosarul cauzei Comisiei Judeţene Neamţ, în baza art. 51 din Legea nr.18/1991, republicată şi art. 158 Cod procedură civilă, pentru a se urma procedura specială prevăzută de legile fondului funciar, pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

Etichete: