Top

Dezbatere succesorala. Raport donatii .Obligarea unui coeredesa aduca la masa de impartit suprafata de teren pe care ea a primit-o ca zestre de la parintii. Incidenta prev. art. 751 din Codul civil

R O M A N I A

JUDECATORIA BARLAD

JUDB

Dezbatere succesorala. Raport donatii .Obligarea unui coeredesa aduca la masa de impartit suprafata de teren pe care ea a primit-o ca zestre de la parintii. Incidenta prev. art. 751 din Codul civil, potrivit carora fiul sau descendentul care vine la succesiune, chiar sub beneficiu de inventar, impreuna cu fratii sau surorile sale sau cu descendentii acestora, trebuie sa raporteze coerezilor sai tot ce a primit de la defunct prin dar, atat direct cat si indirect, afara de cazul cand donatorul a dispus altfel.

De asemenea, potrivit art. 758 din Codul civil, „coeredele este dator a raporta aceea ce parintele a cheltuit cu dansul dotandu-l, procurandu-i vreo cariera sau platindu-i datoriile”.

Astfel, practica judiciara a statuat ca tot ceea ce s-a dat unui copil cu ocazia casatoriei este supus raportului si ca inzestrarile care au fost facute fara a fi indeplinite formele legale cerute donatiilor, vor avea, din punctul de vedere al raportului, acelasi regim juridic pe care il au donatiile.

Donatia facuta paratei nu se incadreaza in niciunul din cazurile de scutire de raport, asa cum sunt prevazute prin art. 759 din Codul civil.

Nu se poate renunta la o succesiune in favoarea altei persoane, intrucat o astfel de renuntare constituie, in realitate un act de dispozitie, act ce atrage dupa sine acceptarea succesiunii.

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. x din 6.08.2008, reclamantul BN a chemat in judecata paratii D (fosta B) S, B C, BG, BT, PM, Comisia com. Ii, jud. Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

– sa se dezbata succesiunea ramasa in urma defunctei BS, decedata la data de 31.08.1996, cu ultim domiciliu in com. I, jud. Vaslui;

– sa se dispuna iesirea partilor din indiviziunea ramasa in urma defunctei BS;

– sa se dispuna completarea titlului de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 eliberat titularei defuncte BS, cu suprafata de 3.000 m.p. teren, situata in intravilanul satului Ivesti, jud. Vaslui;

– sa fie obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca el si parata D (B) S sunt fiii defunctei BS, paratii BC, BG, BT, PM sunt nepoti de fii decedati ai defunctei, iar masa succesorala se compune din suprafata de 1 ha 3.700 m.p. teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002. Aceasta suprafata de teren trebuie completata cu o alta suprafata de aprox. 3.000 m.p. teren situata in intravilanul satului I. A mai aratat reclamantul ca pe suprafata de 5.000 m.p. teren din intravilanul satului Ii parata DS si fiul ei au construit case de locuit cu acordul defunctei BS

In dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, depunand la dosar, in copie, acte de stare civila, titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002; proba cu martori; proba cu expertiza th. judiciara topografica.

Comisia com. I, jud. Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat instantei documentatia in baza careia au fost intocmite titlurile de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 si nr. 2019/13.12.2003.

La termenul din 23.10.2008, parata D (B) S a formulat intampinare, prin care a aratat ca masa succesorala se compune numai din suprafata de 1 ha 3.700 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 si ca ea nu este de acord ca in masa succesorala sa fie inscrisa si suprafata de teren pe care se afla construite casa ei si casa fiului ei, intrucat aceste terenuri nu au fost inscrise in rolul agricol al defunctei B S, ci au fost date de zestre ei, paratei, de catre parintii ei – fila 52 dosar.

La termenul din 6 nov.2008, reclamantul a completat cererea introductiva de instanta, aratand ca solicita ca parata D (B) S sa fie obligata sa aduca la masa de impartit suprafata de teren pe care ea a primit-o ca zestre de la parintii ei si pe care parata si-a construit o casa de locuit – fila 80 dosar.

Parata PM nu a formulat intampinare. Prezenta in instanta la termenul din 23.10.2008, aceasta parata a aratat ca este de acord cu actiunea reclamantului – incheierea de sedinta din 23.10.2008, fila 56 dosar.

Parata DS a folosit in proces proba cu inscrisuri, depunand, in copie, titlul de proprietate nr. 2019/13.12.2003; proba cu martori.

Prin inscrisuri comunicate instantei, paratul BG a aratat ca el renunta la partea sa din succesiune in favoarea paratei B (D) S- filele 75, 115 dosar.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

BG si BZ au fost soti si din casatoria acestora au rezultat, ca fii, reclamantul BN si parata DS, precum si BS si PI.

BG a decedat la data de 6.05.1964.

BS a decedat, iar mostenitorii acestuia sunt paratii BC si BG, in calitate de fii.

PI a decedat, iar mostenitorii acesteia sunt paratele BT si PI, in calitate de fiice.

Potrivit registrului agricol din 1956, BG si BS au avut in proprietate pe raza com. I, jud. Vaslui, suprafata de 1,47 ha teren, din care 0,10 ha teren curti-constructii, 0,37 ha teren vatra de sat si 1 ha teren arabil in pct. „BL”.

La data de 26.03.1960 Botez Gavrila s-a inscris in C.A.P. cu o suprafata de 0,50 ha teren- fila 35 dosar.

Prin cererea inregistrata cu nr. 227/26.02.1991 la Primaria com. I, BS a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 1,47 ha teren, cu care ea s-a inscris in C.A.P.

Urmare a cererii sus mentionate, a fost intocmit titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002, prin care s-a reconstituit titularei BS pe raza satului/com. Ii, jud. Vaslui, din care: 1 ha 1724 m.p. teren arabil extravilan si 1976 m.p. teren arabil intravilan.

BS a decedat la data de 1996, cu ultimul domiciliu in com. Ivesti, jud. Vaslui – cea despre a carei succesiune este vorba.

Potrivit art. 669 din Codul civil, mostenitorii legali ai defunctei BS sunt: reclamantul BN, parata DS, in calitate de fii, fiecare cu cota de cate 1/4, paratii BC, BG, BT si PI, in calitate de nepoti de fii decedati, fiecare cu cota de cate 1/8.

Paratul BG este considerat mostenitor legal al defunctei BS deoarece, potrivit doctrinei in materie, nu se poate renunta la o succesiune in favoarea altei persoane, intrucat o astfel de renuntare constituie, in realitate un act de dispozitie, act ce atrage dupa sine acceptarea succesiunii.

Parata DS (fosta B) s-a casatorit cu DI la data de 1 nov.2008- fila 82 dosar.

Prin cererea inregistrata la Primaria com. I cu nr. 206/26.02.1991, DI a solicitat sa i se constituie dreptul de proprietate pentru o suprafata de 2 ha teren; in cerere, DI a precizat ca el nu s-a inscris cu terenuri in C.A.P.- fila 113 dosar.

Urmare a cererii sus mentionate, a fost intocmit titlul de proprietate nr. 2019/13.12.2003, prin care titularei parate DS i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 1.011 m.p. teren si i s-a constituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 8.500 m.p.teren, terenurile fiind situate pe raza satului/com. Ii, jud. Vaslui – fila 84.

Potrivit declaratiilor date de martorii HI, HL si HF, propusi de parata DS, de aprox. 50 de ani parata DS poseda o suprafata de 3.000 m.p. teren in vatra satului I, teren care i-a fost dat acesteia ca zestre de catre parintii ei. Reclamantul BNi nu a primit nicio suprafata de teren ca zestre de la parintii sai si nici nu a locuit in satul I o perioada de vreo 20 de ani.

Potrivit declaratiei martorului BC, audiat la propunerea reclamantului, BG autorul partilor, a cumparat in anul 1950 un teren vatra de sat pentru fiul sau BNi, teren pe care reclamantul l-a folosit pana cand DS l-a alungat pe reclamant de pe acest teren. Prin declaratia sa, martorul BD, propus de reclamant, autorii partilor (BG si BS) au avut in proprietate, inainte de infiintarea C.A.P., o suprafata de 3.000 m.p. teren situata in vatra satului Ivesti, teren pe care fiul paratei DS a construit o casa de locuit. In afara acestei suprafete de teren, in perioada 1945-1946 BG a cumparat o alta suprafata de 3.000 m.p. teren situata tot in vatra satului Ivesti, si aceasta din urma suprafata de teren s-a aflat, inca din perioada colectivizarii, si se afla si in prezent in posesia paratei DS. Pe aceeasi suprafata de teren se afla amplasata o casa de locuit.

Prin raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul BIM, depus la dosarul instantei la data de 10.02.2009, filele 183-189, a fost identificata suprafata de 1 ha 3700 m.p. teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 (titular defuncta BS), stabilindu-se ca suprafata de 1 ha 3.700 m.p. teren inscrisa in acest titlu se compune din:

– suprafata de 1 ha 1.724 m.p. teren arabil extravilan, ce constituie tarlaua 1, parcela 12/41, din pct „VD”, individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 in anexa nr.1, pag.1 la raportul de expertiza;

– suprafata de 1.976 m.p. teren arabil (real masurata: 3.058 m.p.), situata in intravilan, ce constituie tarlaua 13, parcela 140, individualizata prin pct. 1-2-3-4-5-6-1 in anexa nr. 1, pag.2 la raportul de expertiza;

– valoarea suprafetei de 1 ha 1.724 m.p. teren arabil extravilan, ce constituie tarlaua 1, parcela 12/41, din pct „VD” este de 4.220 lei;

– valoarea suprafetei de teren arabil real masurata 3.058 m.p., situata in intavilan, ce constituie tarlaua 13, parcela 140, este de 15.688 lei, valoarea totala a terenurilor fiind de 19.908 lei;

– pe suprafata de 3.058 m.p. teren intravilan se afla amplasate urmatoarele constructii:

-casa de locuit (C1) si anexa (C2), ce apartin lui BI, care nu are titlu de proprietate pentru terenul aferent constructiei; aceste constructii sunt aplasate pe terenul inscris in titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 (titular BS);

-casa de locuit (C1) si anexa (C2), ce apartin lui BN, care nu are titlu de proprietate pentru terenul aferent constructiei; aceste constructii sunt amplasate pe terenul inscris in titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 (titular BS).

Prin acelasi raport de expertiza au fost facute propuneri de impartire a terenului in doua variante.

Potrivit art. 201 Cod. proc. civ., raportul de expertiza este util si concludent, urmand sa fie retinut in solutionarea cauzei.

Privitor la cererea prin care reclamantul BN a solicitat ca parata D (B) S sa fie obligata sa aduca la masa de impartit suprafata de teren pe care ea a primit-o ca zestre de la parintii ei, in cauza sunt incidente prev. art. 751 din Codul civil, potrivit carora fiul sau descendentul care vine la succesiune, chiar sub beneficiu de inventar, impreuna cu fratii sau surorile sale sau cu descendentii acestora, trebuie sa raporteze coerezilor sai tot ce a primit de la defunct prin dar, atat direct cat si indirect, afara de cazul cand donatorul a dispus altfel.

De asemenea, potrivit art. 758 din Codul civil, „coeredele este dator a raporta aceea ce parintele a cheltuit cu dansul dotandu-l, procurandu-i vreo cariera sau platindu-i datoriile”.

Astfel, practica judiciara a statuat ca tot ceea ce s-a dat unui copil cu ocazia casatoriei este supus raportului si ca inzestrarile care au fost facute fara a fi indeplinite formele legale cerute donatiilor, vor avea, din punctul de vedere al raportului, acelasi regim juridic pe care il au donatiile.

Donatia facuta paratei DS nu se incadreaza in niciunul din cazurile de scutire de raport, asa cum sunt prevazute prin art. 759 din Codul civil.

Fata de prevederile legale incidente in cauza, cererea prin care reclamantul BN a solicitat ca parata D (B) S sa fie obligata sa aduca la masa de impartit suprafata de teren pe care ea a primit-o ca zestre de la parintii ei este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, parata DS va fi obligata sa aduca (sa raporteze) la masa succesorala, in natura, suprafata de 1.082 m.p. teren din intravilanul satului I (3.058 m.p. – 1.976 m.p.=1.082 m.p.), in valoare de 5.550,66 lei.

Ca urmare, se va stabili ca masa succesorala ramasa in urma defunctei BS se compune din suprafata de 1 ha 1.724 m.p. teren arabil extravilan, in valoare de 4.220 lei si din suprafata de teren intravilan real masurata de 3.058 m.p., in valoare de 15.688 lei, valoarea totala a terenurilor fiind de 19.908 lei.

Exprimate valoric, cotele partilor sunt:

– cotele de cate Ľ ale reclamantului BN si paratei DS sunt de cate 4.977 lei;

– cotele de cate 1/8 ale fiecaruia dintre paratii BC, BG, BT, PM sunt de cate 2.488,5 lei.

Deoarece suprafata de teren cu care reclamantul a solicitat sa fie completat titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 (titular BS) este identica cu suprafata de teren de 1.082 m.p. pe care DS a primit-o ca zestre, se va respinge, ca neintemeiata, cererea prin care reclamantul a solicitat completarea titlului de proprietate nr.1492/49003/26.06.2002.

Pentru considerentele aratate, cererea pentru iesire din indiviziune urmeaza sa fie admisa.

In temeiul art.728 Cod civil, se va dispune iesirea partilor din indiviziune.

La termenul din 26.02.2009, partile prezente au solicitat ca atribuirea loturilor sa se dispuna direct prin sentinta. De ademenea, partile au optat ca iesirea din indiviziune sa se dispuna conform variantei nr. 2 de lotizare propusa prin raportul de expertiza cu privire la terenul din extravilan.

1. In consecinta, conform art. 67310 alin.4 Cod. proc. civ., se va atribui direct in proprietate reclamantului BN:

– suprafata de 1.598 m.p. teren, situata in intravilanul satului/com. I, jud. Vaslui, (lotul nr.2 al terenului intravilan), ce constituie tarlaua 13, parcelele 3 CC, 4 A, in valoare de 8.198 lei, individualizata prin pct. 2-3-4-5-2 din anexa nr. 1, pag.2 la raportul de expertiza intocmit de expertul Bica Iulian Mihail, ce face parte din prezenta sentinta.

2. Se va atribui direct in proprietate paratei DS:

– suprafata de 1.460 m.p. teren, situata in intravilanul satului/com. I, jud. Vaslui (lotul nr. 1 al terenului intravilan), ce constituie tarlaua 13, parcelele 1CC, 2 A, in valoare de 7.490 lei, individualizata prin pct. 1-2-5-6-1 din anexa nr. 1, pag.2 la raportul de expertiza intocmit de expertul Bica Iulian Mihail.

3. Se va atribui direct in proprietate paratei BC lotul nr.1 (varianta nr. 2 de lotizare pentru terenul extravilan), compus din:

– suprafata de 2.931 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului/com. I, jud. vaslui ce constituie tarlaua 1, parcela 12/41/1, din pct. „VD”, in valoare de 1.055 lei, individualizata prin pct. 1-2-5-10-1 din anexa nr.1, pag.1 la raportul de expertiza intocmit de expertul Bica Iulian Mihail.

4. Se va atribui direct in proprietate paratului BG lotul nr.2 (varianta nr. 2 de lotizare pentru terenul extravilan), compus din:

– suprafata de 2.931 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului/com. Ivesti, jud. vaslui ce constituie tarlaua 1, parcela 12/41/2, din pct. „VD”, in valoare de 1.055 lei, individualizata prin pct. 10-5-6-9-10 din anexa nr.1, pag.1 la raportul de expertiza intocmit de expertul Bica Iulian Mihail.

5. Se va atribui direct in proprietate paratei BT lotul nr.3 (varianta nr. 2 de lotizare pentru terenul extravilan), compus din:

– suprafata de 2.931 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului/com. Ii, jud. vaslui ce constituie tarlaua 1, parcela 12/41/3, din pct. „VD”, in valoare de 1.055 lei, individualizata prin pct. 9-6-7-8-9 din anexa nr.1, pag.1 la raportul de expertiza intocmit de expertul Bica Iulian Mihail.

6. Se va atribui direct in proprietate paratei PM lotul nr.4 (varianta nr. 2 de lotizare pentru terenul extravilan), compus din:

– suprafata de 2.931 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului/com. Ivesti, jud. Vaslui ce constituie tarlaua 1, parcela 12/41/4, din pct. „VD”, in valoare de 1.055 lei, individualizata prin pct. 8-7-3-4-8 din anexa nr.1, pag.1 la raportul de expertiza intocmit de expertul Bica Iulian Mihail.

Pentru constituirea si atribuirea loturilor, au fost avute in vedere prev. art. 6739 Cod. proc. civ., cu precadere s-a avut in vedere ca reclamantului si paratei DS sa le fie atribuite in proprietate terenurile pe care ei au construit case de locuit, precum si sa se atribuie in natura suprafete de terenuri fiecareia dintre partile in proces.

Potrivit art. 742 Cod civil, pentru compensarea valorica a loturilor, partile vor fi obligate sa plateasca urmatoarele sume, reprezentand sulta:

– reclamantul BN va plati: suma de 1.433,5 lei catre parata BC; suma de 1.433,5 lei catre paratul BG; suma de 354 lei catre parata BT;

– parata DS va plati: suma de 1.079,5 lei catre parata BT; suma de 1433,5 lei catre parata PM

Reclamantul a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 1.668,4 lei (8 lei timbru judiciar; 67 lei taxa judiciara de timbru; 1.043,4 lei indemnizatie expertiza; 550 lei onorariu avocat).

In temeiul art.274 alin.1, art. 277Cod.proc. civ., fiecare dintre paratii in proces va fi obligat sa plateasca reclamantului cheltuielile de judecata pe care el le-a efectuat in cauza, proportional cotelor fiecaruia, astfel:

– parata DS va plati suma de 417,1 lei;

– paratii BC, BG, BT, PM vor plati suma de cate 208,55 lei, fiecare.

Se va respinge cererea prin care parata DS a solicitat plata cheltuielilor de judecata pe care ea le-a efectuat in proces, deoarece ea nu a formulat pretentii in proces, nefiind indeplinite conditiile prev. de art. 276 Cod.proc. civ.

Conform art. 67310 alin.4 Cod.proc. civ., se va stabili partilor, ca termen pentru plata sultei si a cheltuielilor de judecata, un termen de pana la 6 luni, ce se va calcula incepand cu data ramanerii irevocabile a sentintei.

Actiunea a fost legal timbrata.

Etichete: