Top

Dezbatere succesorala

R O M A N I A

INSTANTA

La data de 2010, cu nr. 380 a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamanta T I a solicitat in contradictoriu cu paratele P T si UAT a Municipiului B reprezentata prin Primar pronuntarea unei hotarari prin care sa se dezbata mostenirea defunctei G L, decedata la data de 5 martie 1995, cu ultimul domiciliu in B, stabilind masa succesorala, mostenitorii, cotele sa se dispuna iesirea din indiviziune, sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate cu privire la suprafta de 50 m.p. sub rezerva majorarii, teren situat in B, strada M, nr.10 A, judetul V, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamanta sustine ca la data de 5 martie 2010 a decedat G L, care a fost mama lor, mama succesorala ramasa de pe urma defunctei cuprinzand suprafata de 60 m.p. teren situat in B, strada M, nr. 10, judetul V, mostenitoare fiind ea si parata in calitate de fiice cu cota de ˝ din mostenire, masa succesorala cuprinzand suprafata de 60 m.p. teren deoarece mama lor a avut in proprietate suprafata de 314 m.p. teren, insa din aceasta suprafata i-a vandut paratei P T suprafata de 255 m.p. teren pe care aceasta si-a construit o casa de locuit, iar pe diferenta de 60 m.p. a construit ea impreuna cu sotul ei T I o casa si desi terenul i-a fost dat de mama ei, nu i s-au facut acte, iar pe langa suprafata de 60 m.p. teren ce a apartinut mamei a stapanit si suprafata de 50 m.p. teren pentru care solicita sa se constate dreptul de proprietate prin uzucapiune deoarece l-a stapanit in mod continuu, pasnic, sub nume de proprietar in mod public fara ca cineva sa pretinda un drept de proprietate si a achitat impozitele pentru casa si teren.

Actiunea nu a fost motivata in drept.

Prin intampinare, parata P T a solicitat respingerea actiunii deoarece in urma decesului mamei lor nu au ramas bunuri succesorale, mostenitori fiind ele, partile din proces, dar si fratele lor G P cu cota de cate 1/3, cu precizarea ca mama lor, defuncta G L a cumparat in anul 1946 prin act de vanzare cumparare imobilul, casa de locuit si terenul aferent fara a se preciza suprafata, insa vecinatatile sunt aceleasi si in ziua de azi, imobil situat in B, strada M, nr.26, judetul V, iar in anul 1972 acest imobil a fost cumparat de ea si sotul ei, P G prin contract de vanzare cumparare incheiat la Notariatul de Stat Local B si autentificat sub nr. 902 din 22 mai 1972, act in care se mentIeaza suprafata de 254,98 m.p. teren aferent constructiei, dar se precizeaza ca imobilul vandut a fost dobandit de ea, vanzatoarea, fiind necasatorita, de la T T in baza actului de vanaze cumparare sub semnatura privata facut in anul 1946 si transcris sub nr. 2902/1946 la Grefa Tribunalului T, imobil pe care l-a stapanit „continuu, netulburata si ca necontestata proprietara”, vecinatatile imobilului fiind aceleasi si in prezent, astfel ca nu se poate retine sustinerea reclamantei ca defuncta i-a dat suprafata de 60 m.p. pentru a-si construi o casa deoarece reclamanta si familia ei a fost tolerata si in mod abuziv au construit si au locuit in imobil, situatie de fapt dovedita cu hotararile pronuntate in lungul sir de procese de evacuare pe care le-a intentat impotriva ei, iar pe cale reconventIala parata reclamanta P T a solicitat sa se constate ca este proprietara pentru suprafata de teren aflata in ingraditura, asa cum rezulta din actele de proprietate, dar si pentru faptul ca a stapanit continuu, netulburata si sub nume de proprietara respectiva suprafata de teren.

In sedinta publica din 10 martie 2010, aparatorul paratei reclamante P T a precizat ca solicita constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune pentru suprafata de 60 m.p. teren, precizare depusa si in scris si aflata la fila 24, dosar, cererea reconventIala fiind formulata si in contradictoriu cu UAT a Municipiului B reprezentata prin Primar avand ca obiect dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani pentru suprafata de 60 m.p. teren.

Prin intampinare, reclamanta parata T I a solicitat respingerea cererii reconventIale deoarece suprafata de teren la care face referire parata reclamanta P T a fost stapanita de ea, din anul 1969 cand mama lor, defuncta G L i-a dat terenul pentru constructia casei, in timp ce parata reclamanta nu a stapanit niciodata terenul.

In cauza a fost introdus la solicitarea reclamantei parate si paratul G P, care prezent in instanta prin mandatar P S G, conform procurii aflata la fila 28, dosar a precizat ca nu este de acord cu actiunea reclamantei. Prin precizarile depuse de reclamanta T I si aflate la fila 34, dosar si detaliate de aparator in sedinta publica din 7 aprilie 2010, aceasta a aratat ca, capatul doi din cererea principala se refera la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani pentru suprafata de 110 m.p. pentru situatia in care instanta apreciaza ca cei 60 m.p. nu fac parte din mostenire, cererea fiind alternativa.

Parata Unitatea Adminitsrativ Teritoriala reprezentata prin Primar a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii deoarece reclamanta nu face dovada achitarii impozitului decat pentru suprafata de 60 m.p. teren si nu detine acte pentru teren, situatie de fapt ce rezulta si din adresa nr. 9808 emisa la data de 16 iunie 2009 de Primaria Municiului B ( fila 102, dosar).

In prezenta cauza s-a admistrat proba cu interogatoriul reclamantei parate P T, proba testimoniala in cadrul careia au fost audiati martorii: I F, R V, D C, R M, a fost efectuata o expertiza tehnica judiciara, expert C C ale carei concluzii le regasim la filele 75-88, dosar, au fost depuse inscrisuri.

Desi legal citata, cu mentiunea personal la interogatoriu reclamanta parata T I nu s-a prezentat in instanta, interogatoriul ce urma a fi luat aflandu-se la fila 93, dosar.

In sedinta publica din 2 iunie 2010, s-a invocat de catre reclamanta parata T I prin aparator exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor P T si G P pentru capatul de cerere privind dezbaterea succesiunii defunctei G L intrucat nu au acceptat succesiunea acesteia, exceptie ce urmeaza a fi unita cu fondul cauzei cu precizarea ca parata-reclamanta P T prin aparator si paratul G P prin mandatar au solicitat respingerea ei.

Din probatoriul administrat in cauza, instanta retine ca la data de 5 martie 1995 a decedat G L, mama reclamantei parate T I, a paratei reclamante P T si a paratului G P, fiicele si fiul defunctei cu vocatie succesorala la succesiunea acesteia, asa cum prevad dispozitiile art.692 Cod civil.

In cazul de fata, succesibilii mentIati nu si-au exercitat dreptul de optiune succesorala deoarece defuncta G L a instrainat in timpul vietii prin actul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 902 din 22 mai 1972 (fila20, dosar) imobilul, casa si teren aferent in suprafata de 254,98 m.p. situat in B, strada M, nr. 10, judetul V avand ca vecinatati: Nord – prop. G I, Sud – prop. I S si P N., Est – str. M, Vest – prop. O T, astfel cum se indica in planul de situatie anexat actului autentic.

Reclamanta-parata T I considera ca in masa succesorala se impune a fi introdusa si suprafata de 60 m.p. deoarece defuncta G L a avut in proprietate suprafata de 314 m.p., insa analizand actul de vanzare cumparare aflat la fila 8, dosar prin care aceasta a devenit proprietara asupra terenului la care face referire reclamanta-parata T I, instanta constata ca acesta este un inscris sub semnatura privata, transcris sub nr. 2902/1946 la Grefa Tribunalului T, inscris la care face referire si notarul in contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 902 din 22 mai 1972 cu precizarea ca vanzatoarea G L l-a stapanit continuu, netulburat si necontestata ca proprietara, dovada ca notarul a avut in vedere dobandirea de catre reclamanta-parata T I a dreptului de proprietate prin uzucapiune pentru suprafata de 254,98 m.p. teren pe care a instrainat-o, insa in actul sub semnatura privata nu este mentIata suprafata de 314 m.p. teren la care face referire reclamanta-parata T I pentru a fi inclus terenul in suprafata de 60 m.p. in mama succesorala a defunctei.

In consecinta deoarece reclamanta – parata T I nu a facut dovada dreptului de proprietate a defunctei G L pentru respectiva suprafata de teren acesta nu se impune a fi inclus in masa succesorala, insa instanta apreciaza ca pot fi considerati mostenitori ai defunctei atat reclamanta-parata T I, cat si parata-reclamanta P T, dar si paratul G P intrucat ei au vocatie succesorala la mostenirea acesteia in calitate de fiu si fiice in baza art. 669 Cod civil, iar lipsa bunurilor din masa succesorala a avut drept consecinta neexprimarea vointei de a accepta succesiunea, insa atat reclamanta T I cat si parata reclamanta P T, dar si paratul G P au calitatea de mostenitori si calitate procesuala activa si pasiva in prezenta cauza deoarece drepturile la bunurile prezente si viitoare aflate in masa succesorala a defunctei nu pot fi decat egale, comportamentul fata de masa succesorala a defunctei fiind identic.

In ce priveste capatul de cerere subsidiar din cererea principala referitor la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de 30 de ani pentru terenul situat in B, strada M, nr. 10 A, judetul V, formulat de reclamanta parata T I de mentIat ca in concluziile raportului de expertiza se retine ca suprafata de 110 m.p. este compusa din: o cale de acces independenta in suprafata de 7,97 m.p., o cale de acces comuna in suprafata de 40,08 m.p., la care atat reclamanta T I cat si parata reclamanta P T contribuie cu cuprafata de 20,04 m.p., cat si teren ocupat de constructii in suprafata de 81, 96 m.p., insa asa cum a aratat chiar expertul aceasta suprafata nu este amplasata in vecinatatea suprafetei de 254, 98 m.p. mentIata in actul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 902 din 22 mai 1972 ci se suprapune partial peste aceasta, cu precizarea de catre acelasi expert ca parata-reclamanta P T detine o suprafata de teren de 47,16 m.p. in plus fata de cel mentIat in actul autentic.

Coroborand aceste concluzii cu imprejurarea ca parata-reclamanta P T are un drept de proprietate numai cu privire la suprafata de 254, 98 m.p. teren, suprafata de teren delimitata de expert pe punctele de contur 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,1, ca reclamanta-parata T I a fost tolerata sa locuiasca in imobilul cuprinzand constructii si teren ocupat in suprafata de 81,96 m.p. intrucat desi sustine ca mama sa i-a vandut terenul, actul nu a fost perfectat in timpul vietii acesteia, iar vecinii stiau ca nu detin acte pentru imobil, asa cum au aratat martorii audiati in cauza: I F, D C, in sprijinul acestui punct de vedere fiind si litigiile ce au existat intre parti incepand cu anul 1991 in urma carora s-a respins actiunea paratei-reclamante P T pentru evacuarea reclamantei-parate T I din imobil retinandu-se ca ei nu sunt proprietarii constructiilor si terenului ocupat si in care locuia reclamanta parata P T si familia, ca acestia din urma nu detin acte de proprietate, instanta considera ca reclamanta-parata T I si parata-reclamanta P T nu au exercitat o posesie utila asupra terenului pentru care s-a solicitat constatarea dobandiriidreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani, asa cum prevad disp. art. 1890, 1894 Cod civil si capatul de cererea subsidiar constatare dobandire drept de proprietate prin uzucapiune de 30 de ani pentru terenul in suprafata de 140 m.p. situat in B, strada M, nr. 10 A, judetul V urmeaza a fi respins dar si cererea reconventIala avand acelasi obiect pentru terenul in suprafata de 60 m.p.

In temeiul disp. art. 276 Cod procedura civila paratii P T si G P vor fi obligati la cheltuieli de judecata catre reclamanta ca o consecinta a admiterii cererii principale prin care s-a stabilit calitatea lor de mostenitori.

Actiunea principala si cererea reconventIala au fost legal timbrate si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

6 ex../C.C. 07 Iulie 2010

Etichete:

Dezbatere succesorala. Raport donatii .Obligarea unui coeredesa aduca la masa de impartit suprafata de teren pe care ea a primit-o ca zestre de la parintii. Incidenta prev. art. 751 din Codul civil

R O M A N I A

JUDECATORIA BARLAD

JUDB

Dezbatere succesorala. Raport donatii .Obligarea unui coeredesa aduca la masa de impartit suprafata de teren pe care ea a primit-o ca zestre de la parintii. Incidenta prev. art. 751 din Codul civil, potrivit carora fiul sau descendentul care vine la succesiune, chiar sub beneficiu de inventar, impreuna cu fratii sau surorile sale sau cu descendentii acestora, trebuie sa raporteze coerezilor sai tot ce a primit de la defunct prin dar, atat direct cat si indirect, afara de cazul cand donatorul a dispus altfel.

De asemenea, potrivit art. 758 din Codul civil, „coeredele este dator a raporta aceea ce parintele a cheltuit cu dansul dotandu-l, procurandu-i vreo cariera sau platindu-i datoriile”.

Astfel, practica judiciara a statuat ca tot ceea ce s-a dat unui copil cu ocazia casatoriei este supus raportului si ca inzestrarile care au fost facute fara a fi indeplinite formele legale cerute donatiilor, vor avea, din punctul de vedere al raportului, acelasi regim juridic pe care il au donatiile.

Donatia facuta paratei nu se incadreaza in niciunul din cazurile de scutire de raport, asa cum sunt prevazute prin art. 759 din Codul civil.

Nu se poate renunta la o succesiune in favoarea altei persoane, intrucat o astfel de renuntare constituie, in realitate un act de dispozitie, act ce atrage dupa sine acceptarea succesiunii.

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. x din 6.08.2008, reclamantul BN a chemat in judecata paratii D (fosta B) S, B C, BG, BT, PM, Comisia com. Ii, jud. Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

– sa se dezbata succesiunea ramasa in urma defunctei BS, decedata la data de 31.08.1996, cu ultim domiciliu in com. I, jud. Vaslui;

– sa se dispuna iesirea partilor din indiviziunea ramasa in urma defunctei BS;

– sa se dispuna completarea titlului de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 eliberat titularei defuncte BS, cu suprafata de 3.000 m.p. teren, situata in intravilanul satului Ivesti, jud. Vaslui;

– sa fie obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca el si parata D (B) S sunt fiii defunctei BS, paratii BC, BG, BT, PM sunt nepoti de fii decedati ai defunctei, iar masa succesorala se compune din suprafata de 1 ha 3.700 m.p. teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002. Aceasta suprafata de teren trebuie completata cu o alta suprafata de aprox. 3.000 m.p. teren situata in intravilanul satului I. A mai aratat reclamantul ca pe suprafata de 5.000 m.p. teren din intravilanul satului Ii parata DS si fiul ei au construit case de locuit cu acordul defunctei BS

In dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, depunand la dosar, in copie, acte de stare civila, titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002; proba cu martori; proba cu expertiza th. judiciara topografica.

Comisia com. I, jud. Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat instantei documentatia in baza careia au fost intocmite titlurile de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 si nr. 2019/13.12.2003.

La termenul din 23.10.2008, parata D (B) S a formulat intampinare, prin care a aratat ca masa succesorala se compune numai din suprafata de 1 ha 3.700 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 si ca ea nu este de acord ca in masa succesorala sa fie inscrisa si suprafata de teren pe care se afla construite casa ei si casa fiului ei, intrucat aceste terenuri nu au fost inscrise in rolul agricol al defunctei B S, ci au fost date de zestre ei, paratei, de catre parintii ei – fila 52 dosar.

La termenul din 6 nov.2008, reclamantul a completat cererea introductiva de instanta, aratand ca solicita ca parata D (B) S sa fie obligata sa aduca la masa de impartit suprafata de teren pe care ea a primit-o ca zestre de la parintii ei si pe care parata si-a construit o casa de locuit – fila 80 dosar.

Parata PM nu a formulat intampinare. Prezenta in instanta la termenul din 23.10.2008, aceasta parata a aratat ca este de acord cu actiunea reclamantului – incheierea de sedinta din 23.10.2008, fila 56 dosar.

Parata DS a folosit in proces proba cu inscrisuri, depunand, in copie, titlul de proprietate nr. 2019/13.12.2003; proba cu martori.

Prin inscrisuri comunicate instantei, paratul BG a aratat ca el renunta la partea sa din succesiune in favoarea paratei B (D) S- filele 75, 115 dosar.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

BG si BZ au fost soti si din casatoria acestora au rezultat, ca fii, reclamantul BN si parata DS, precum si BS si PI.

BG a decedat la data de 6.05.1964.

BS a decedat, iar mostenitorii acestuia sunt paratii BC si BG, in calitate de fii.

PI a decedat, iar mostenitorii acesteia sunt paratele BT si PI, in calitate de fiice.

Potrivit registrului agricol din 1956, BG si BS au avut in proprietate pe raza com. I, jud. Vaslui, suprafata de 1,47 ha teren, din care 0,10 ha teren curti-constructii, 0,37 ha teren vatra de sat si 1 ha teren arabil in pct. „BL”.

La data de 26.03.1960 Botez Gavrila s-a inscris in C.A.P. cu o suprafata de 0,50 ha teren- fila 35 dosar.

Prin cererea inregistrata cu nr. 227/26.02.1991 la Primaria com. I, BS a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 1,47 ha teren, cu care ea s-a inscris in C.A.P.

Urmare a cererii sus mentionate, a fost intocmit titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002, prin care s-a reconstituit titularei BS pe raza satului/com. Ii, jud. Vaslui, din care: 1 ha 1724 m.p. teren arabil extravilan si 1976 m.p. teren arabil intravilan.

BS a decedat la data de 1996, cu ultimul domiciliu in com. Ivesti, jud. Vaslui – cea despre a carei succesiune este vorba.

Potrivit art. 669 din Codul civil, mostenitorii legali ai defunctei BS sunt: reclamantul BN, parata DS, in calitate de fii, fiecare cu cota de cate 1/4, paratii BC, BG, BT si PI, in calitate de nepoti de fii decedati, fiecare cu cota de cate 1/8.

Paratul BG este considerat mostenitor legal al defunctei BS deoarece, potrivit doctrinei in materie, nu se poate renunta la o succesiune in favoarea altei persoane, intrucat o astfel de renuntare constituie, in realitate un act de dispozitie, act ce atrage dupa sine acceptarea succesiunii.

Parata DS (fosta B) s-a casatorit cu DI la data de 1 nov.2008- fila 82 dosar.

Prin cererea inregistrata la Primaria com. I cu nr. 206/26.02.1991, DI a solicitat sa i se constituie dreptul de proprietate pentru o suprafata de 2 ha teren; in cerere, DI a precizat ca el nu s-a inscris cu terenuri in C.A.P.- fila 113 dosar.

Urmare a cererii sus mentionate, a fost intocmit titlul de proprietate nr. 2019/13.12.2003, prin care titularei parate DS i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 1.011 m.p. teren si i s-a constituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 8.500 m.p.teren, terenurile fiind situate pe raza satului/com. Ii, jud. Vaslui – fila 84.

Potrivit declaratiilor date de martorii HI, HL si HF, propusi de parata DS, de aprox. 50 de ani parata DS poseda o suprafata de 3.000 m.p. teren in vatra satului I, teren care i-a fost dat acesteia ca zestre de catre parintii ei. Reclamantul BNi nu a primit nicio suprafata de teren ca zestre de la parintii sai si nici nu a locuit in satul I o perioada de vreo 20 de ani.

Potrivit declaratiei martorului BC, audiat la propunerea reclamantului, BG autorul partilor, a cumparat in anul 1950 un teren vatra de sat pentru fiul sau BNi, teren pe care reclamantul l-a folosit pana cand DS l-a alungat pe reclamant de pe acest teren. Prin declaratia sa, martorul BD, propus de reclamant, autorii partilor (BG si BS) au avut in proprietate, inainte de infiintarea C.A.P., o suprafata de 3.000 m.p. teren situata in vatra satului Ivesti, teren pe care fiul paratei DS a construit o casa de locuit. In afara acestei suprafete de teren, in perioada 1945-1946 BG a cumparat o alta suprafata de 3.000 m.p. teren situata tot in vatra satului Ivesti, si aceasta din urma suprafata de teren s-a aflat, inca din perioada colectivizarii, si se afla si in prezent in posesia paratei DS. Pe aceeasi suprafata de teren se afla amplasata o casa de locuit.

Prin raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul BIM, depus la dosarul instantei la data de 10.02.2009, filele 183-189, a fost identificata suprafata de 1 ha 3700 m.p. teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 (titular defuncta BS), stabilindu-se ca suprafata de 1 ha 3.700 m.p. teren inscrisa in acest titlu se compune din:

– suprafata de 1 ha 1.724 m.p. teren arabil extravilan, ce constituie tarlaua 1, parcela 12/41, din pct „VD”, individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 in anexa nr.1, pag.1 la raportul de expertiza;

– suprafata de 1.976 m.p. teren arabil (real masurata: 3.058 m.p.), situata in intravilan, ce constituie tarlaua 13, parcela 140, individualizata prin pct. 1-2-3-4-5-6-1 in anexa nr. 1, pag.2 la raportul de expertiza;

– valoarea suprafetei de 1 ha 1.724 m.p. teren arabil extravilan, ce constituie tarlaua 1, parcela 12/41, din pct „VD” este de 4.220 lei;

– valoarea suprafetei de teren arabil real masurata 3.058 m.p., situata in intavilan, ce constituie tarlaua 13, parcela 140, este de 15.688 lei, valoarea totala a terenurilor fiind de 19.908 lei;

– pe suprafata de 3.058 m.p. teren intravilan se afla amplasate urmatoarele constructii:

-casa de locuit (C1) si anexa (C2), ce apartin lui BI, care nu are titlu de proprietate pentru terenul aferent constructiei; aceste constructii sunt aplasate pe terenul inscris in titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 (titular BS);

-casa de locuit (C1) si anexa (C2), ce apartin lui BN, care nu are titlu de proprietate pentru terenul aferent constructiei; aceste constructii sunt amplasate pe terenul inscris in titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 (titular BS).

Prin acelasi raport de expertiza au fost facute propuneri de impartire a terenului in doua variante.

Potrivit art. 201 Cod. proc. civ., raportul de expertiza este util si concludent, urmand sa fie retinut in solutionarea cauzei.

Privitor la cererea prin care reclamantul BN a solicitat ca parata D (B) S sa fie obligata sa aduca la masa de impartit suprafata de teren pe care ea a primit-o ca zestre de la parintii ei, in cauza sunt incidente prev. art. 751 din Codul civil, potrivit carora fiul sau descendentul care vine la succesiune, chiar sub beneficiu de inventar, impreuna cu fratii sau surorile sale sau cu descendentii acestora, trebuie sa raporteze coerezilor sai tot ce a primit de la defunct prin dar, atat direct cat si indirect, afara de cazul cand donatorul a dispus altfel.

De asemenea, potrivit art. 758 din Codul civil, „coeredele este dator a raporta aceea ce parintele a cheltuit cu dansul dotandu-l, procurandu-i vreo cariera sau platindu-i datoriile”.

Astfel, practica judiciara a statuat ca tot ceea ce s-a dat unui copil cu ocazia casatoriei este supus raportului si ca inzestrarile care au fost facute fara a fi indeplinite formele legale cerute donatiilor, vor avea, din punctul de vedere al raportului, acelasi regim juridic pe care il au donatiile.

Donatia facuta paratei DS nu se incadreaza in niciunul din cazurile de scutire de raport, asa cum sunt prevazute prin art. 759 din Codul civil.

Fata de prevederile legale incidente in cauza, cererea prin care reclamantul BN a solicitat ca parata D (B) S sa fie obligata sa aduca la masa de impartit suprafata de teren pe care ea a primit-o ca zestre de la parintii ei este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, parata DS va fi obligata sa aduca (sa raporteze) la masa succesorala, in natura, suprafata de 1.082 m.p. teren din intravilanul satului I (3.058 m.p. – 1.976 m.p.=1.082 m.p.), in valoare de 5.550,66 lei.

Ca urmare, se va stabili ca masa succesorala ramasa in urma defunctei BS se compune din suprafata de 1 ha 1.724 m.p. teren arabil extravilan, in valoare de 4.220 lei si din suprafata de teren intravilan real masurata de 3.058 m.p., in valoare de 15.688 lei, valoarea totala a terenurilor fiind de 19.908 lei.

Exprimate valoric, cotele partilor sunt:

– cotele de cate Ľ ale reclamantului BN si paratei DS sunt de cate 4.977 lei;

– cotele de cate 1/8 ale fiecaruia dintre paratii BC, BG, BT, PM sunt de cate 2.488,5 lei.

Deoarece suprafata de teren cu care reclamantul a solicitat sa fie completat titlul de proprietate nr. 1492/49003/26.06.2002 (titular BS) este identica cu suprafata de teren de 1.082 m.p. pe care DS a primit-o ca zestre, se va respinge, ca neintemeiata, cererea prin care reclamantul a solicitat completarea titlului de proprietate nr.1492/49003/26.06.2002.

Pentru considerentele aratate, cererea pentru iesire din indiviziune urmeaza sa fie admisa.

In temeiul art.728 Cod civil, se va dispune iesirea partilor din indiviziune.

La termenul din 26.02.2009, partile prezente au solicitat ca atribuirea loturilor sa se dispuna direct prin sentinta. De ademenea, partile au optat ca iesirea din indiviziune sa se dispuna conform variantei nr. 2 de lotizare propusa prin raportul de expertiza cu privire la terenul din extravilan.

1. In consecinta, conform art. 67310 alin.4 Cod. proc. civ., se va atribui direct in proprietate reclamantului BN:

– suprafata de 1.598 m.p. teren, situata in intravilanul satului/com. I, jud. Vaslui, (lotul nr.2 al terenului intravilan), ce constituie tarlaua 13, parcelele 3 CC, 4 A, in valoare de 8.198 lei, individualizata prin pct. 2-3-4-5-2 din anexa nr. 1, pag.2 la raportul de expertiza intocmit de expertul Bica Iulian Mihail, ce face parte din prezenta sentinta.

2. Se va atribui direct in proprietate paratei DS:

– suprafata de 1.460 m.p. teren, situata in intravilanul satului/com. I, jud. Vaslui (lotul nr. 1 al terenului intravilan), ce constituie tarlaua 13, parcelele 1CC, 2 A, in valoare de 7.490 lei, individualizata prin pct. 1-2-5-6-1 din anexa nr. 1, pag.2 la raportul de expertiza intocmit de expertul Bica Iulian Mihail.

3. Se va atribui direct in proprietate paratei BC lotul nr.1 (varianta nr. 2 de lotizare pentru terenul extravilan), compus din:

– suprafata de 2.931 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului/com. I, jud. vaslui ce constituie tarlaua 1, parcela 12/41/1, din pct. „VD”, in valoare de 1.055 lei, individualizata prin pct. 1-2-5-10-1 din anexa nr.1, pag.1 la raportul de expertiza intocmit de expertul Bica Iulian Mihail.

4. Se va atribui direct in proprietate paratului BG lotul nr.2 (varianta nr. 2 de lotizare pentru terenul extravilan), compus din:

– suprafata de 2.931 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului/com. Ivesti, jud. vaslui ce constituie tarlaua 1, parcela 12/41/2, din pct. „VD”, in valoare de 1.055 lei, individualizata prin pct. 10-5-6-9-10 din anexa nr.1, pag.1 la raportul de expertiza intocmit de expertul Bica Iulian Mihail.

5. Se va atribui direct in proprietate paratei BT lotul nr.3 (varianta nr. 2 de lotizare pentru terenul extravilan), compus din:

– suprafata de 2.931 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului/com. Ii, jud. vaslui ce constituie tarlaua 1, parcela 12/41/3, din pct. „VD”, in valoare de 1.055 lei, individualizata prin pct. 9-6-7-8-9 din anexa nr.1, pag.1 la raportul de expertiza intocmit de expertul Bica Iulian Mihail.

6. Se va atribui direct in proprietate paratei PM lotul nr.4 (varianta nr. 2 de lotizare pentru terenul extravilan), compus din:

– suprafata de 2.931 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului/com. Ivesti, jud. Vaslui ce constituie tarlaua 1, parcela 12/41/4, din pct. „VD”, in valoare de 1.055 lei, individualizata prin pct. 8-7-3-4-8 din anexa nr.1, pag.1 la raportul de expertiza intocmit de expertul Bica Iulian Mihail.

Pentru constituirea si atribuirea loturilor, au fost avute in vedere prev. art. 6739 Cod. proc. civ., cu precadere s-a avut in vedere ca reclamantului si paratei DS sa le fie atribuite in proprietate terenurile pe care ei au construit case de locuit, precum si sa se atribuie in natura suprafete de terenuri fiecareia dintre partile in proces.

Potrivit art. 742 Cod civil, pentru compensarea valorica a loturilor, partile vor fi obligate sa plateasca urmatoarele sume, reprezentand sulta:

– reclamantul BN va plati: suma de 1.433,5 lei catre parata BC; suma de 1.433,5 lei catre paratul BG; suma de 354 lei catre parata BT;

– parata DS va plati: suma de 1.079,5 lei catre parata BT; suma de 1433,5 lei catre parata PM

Reclamantul a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 1.668,4 lei (8 lei timbru judiciar; 67 lei taxa judiciara de timbru; 1.043,4 lei indemnizatie expertiza; 550 lei onorariu avocat).

In temeiul art.274 alin.1, art. 277Cod.proc. civ., fiecare dintre paratii in proces va fi obligat sa plateasca reclamantului cheltuielile de judecata pe care el le-a efectuat in cauza, proportional cotelor fiecaruia, astfel:

– parata DS va plati suma de 417,1 lei;

– paratii BC, BG, BT, PM vor plati suma de cate 208,55 lei, fiecare.

Se va respinge cererea prin care parata DS a solicitat plata cheltuielilor de judecata pe care ea le-a efectuat in proces, deoarece ea nu a formulat pretentii in proces, nefiind indeplinite conditiile prev. de art. 276 Cod.proc. civ.

Conform art. 67310 alin.4 Cod.proc. civ., se va stabili partilor, ca termen pentru plata sultei si a cheltuielilor de judecata, un termen de pana la 6 luni, ce se va calcula incepand cu data ramanerii irevocabile a sentintei.

Actiunea a fost legal timbrata.

Etichete: