Top

Succesiune

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 4915/189 din 21.09.2010, reclamanta Apostol Nelia a chemat in judecata paratii B D, B E, B C, unitatea administrativ-teritoriala mun. B, reprezentata prin primarul mun. B, Consiliul Local mun. B, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

-sa se constate ca B D si sotul defunct al acesteia, B P, au dobandit in perioada casatoriei lor, prin contributii egale, dreptul de proprietate prin accesiune asupra casei de locuit compusa din 4 camere, 3 holuri, 2 bucatarii, o baie, 2 verande, construita din valatuci pe furci, acoperita cu tabla, anexe gospodaresti, constructii amplasate pe terenul proprietatea lor, situat in B, str. Xnr. 3 (fosta str. X), avand vecinatatile: X;

-sa se dezbata succesiunea ramasa in urma defunctului B P, decedat la data de 11.06.2001, cu ultimul domiciliu in B;

-sa se dispuna iesirea reclamantei si a paratilor B D, B E, B C din indiviziunea ramasa in urma defunctului B P.

In motivarea actiunii, precizata la termenul din 18 nov.2010 (fila 60 dosar), reclamanta a aratat ca B D si B P au fost soti si in anul 1959, prin actul autentificat cu nr. 136 la Notariatul de Stat B, ei au cumparat o suprafata de 1.907 m.p. teren (real masurata de 2030 m.p.), situata in B, str. Xnr.3 (fosta str. X), teren pe care ei au construit o casa de locuit compusa din 4 camere, 3 holuri, 2 bucatarii, o baie, 2 verande, cu peretii din valatuci pe furci, acoperita cu tabla, anexe gospodaresti (o magazie de lemn, o fantana cu tuburi de ciment). S-a mai aratat ca mostenitorii defunctului B P sunt parata B D, in calitate de sotie supravietuitoare, precum si reclamanta si paratii B E si B C, in calitate de fii ai defunctului. Masa succesorala ramasa in urma defunctului B P se compune din cota de 1/2 din imobilul (casa de locuit si suprafata de 1.907 m.p. teren) din B, str. Xnr. 3, precum si din intreaga suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata in satul G, com. C, jud. G, reconstituita prin titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997.

In dovedirea actiunii, reclamanta a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, acte de stare civila, actul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 136/45 din 12.02.1959 la Notariatul de Stat B, titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997; proba cu martori; proba cu expertize th. judiciare.

Paratii nu au formulat intampinare.

Prezenti in instanta la termenul din 18 nov. 2010, paratii B D, B E, B C au aratat ca sunt de acord cu actiunea formulata de reclamanta – incheierea de sedinta din 18 nov.2010, fila 64 dosar.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Parata B D si B Petrachi (P) s-au casatorit la data de 22.10.1950 si au avut ca fii pe X, B E si B C.

Prin actul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 136/45 din 12.02.1959 la Notariatul de Stat B, B P a cumparat suprafata de 1.907,07 m.p. teren, fara constructii, situata in B, str. X nr.3, avand vecinatatile: E- propr. X; V- propr. X.

Prin declaratiile date in instanta, martorii X, audiati la propunerea reclamantei, au aratat ca, prin anii 1958-1959, sotii B D si B P au inceput construirea unei case de locuit, amplasata pe suprafata de teren pe care ei o cumparasera anterior, pe str. X din B, strada care in prezent se numeste X. Casa astfel construita este compusa din 4 camere, 2 holuri, 2 bucatarii, o baie si anexe gospodaresti (o magazie, un cotet pentru pasari si o fantana).

Fata de cele retinute, in cauza sunt aplicabile prevederile art. 489 din Codul civil, potrivit carora „Proprietatea pamantului cuprinde in sine proprietatea suprafetei si a subfetei lui”, precum si prevederile art. 492 din Codul civil, potrivit carora „Orice constructie, plantatie sau lucru facut in pamant sau asupra pamantului, sunt prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamant cu cheltuiala sa si ca sunt ale lui, pana ce se dovedeste din contra”.

Pentru aceste considerente, cererea prin care reclamanta a solicitat ca, in contradictoriu cu unitatea administrativ-teritoriala mun. B, reprezentata prin primarul mun. B, Consiliul Local mun. B, sa se constate ca B D si B P sunt proprietarii casei de locuit si a anexelor gospodaresti, edificate pe suprafata de 1.907,07 m.p. teren din B, str. Xnr.3 (fosta str. X), este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, conform art. 111 Cod. pr. civ., se va constata ca B D si B P sunt proprietarii prin accesiune, ai casei de locuit cu patru camere, trei holuri, doua bucatarii, o baie, doua verande, construita din valatuci pe furci, acoperita cu tabla, anexe gospodaresti (beci dedesubt cu intrare si magazie deasupra), fantana, imprejmuiri, edificate pe suprafata de 1.907,07 m.p. teren (real masurata de 2.030 m.p.) din B, str. Xnr.3 (fosta str. X), avand ca actuale vecinatatiX

Prin titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997, s-a reconstituit titularului B I. P dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata pe raza satului G, com. C, jud. G, din care: 1 ha 3880 m.p. teren arabil extravilan si 0,1120 ha teren intravilan pasune.

La data de 11.06.2001 a decedat B P, cu ultimul domiciliu in B – cel despre a carui succesiune este vorba.

Potrivit art. 1 lit. a din Legea nr. 314/1944 si art. 669 din Codul civil, mostenitorii defunctului B P sunt B D, in calitate de sotie supravietuitoare, cu cota de 1/4, in concurs cu SX, B E si B C, in calitate de fii, fiecare cu cota de cate 1/4.

Privitor la compunerea masei succesorale ramase in urma defunctului B P, se va retine ca aceasta se compune din:

-cota de 1/2 din imobilul (casa de locuit, anexe gospodaresti si 1.907,07 m.p. teren) situat in B, str. Xnr. 3 (fosta str. X), cealalta cota de 1/2 din imobil fiind proprietatea paratei B D;

-intreaga suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata in satul G, com. C, jud. G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997 (titular B I. P).

Pentru solutionarea cauzei, s-a dispus efectuarea de expertize th. judiciare.

Astfel, prin raportul de expertiza th. judiciara in constructii, intocmit de expertul X, depus la dosarul instantei la data de 4.01.2011, filele 80-91, au fost identificate suprafata de 1.907,07 m.p. teren, situata in B, str. X nr.3, mentionata in actul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 136/45 din 12.02.1959 la Notariatul de Stat B, precum si constructiile amplasate pe aceasta suprafata de teren, stabilindu-se urmatoarele:

-imobilul este situat in B, str. Xnr. 3 (fosta str. X) si are ca actuale vecinatati: X;

-imobilul se compune din casa de locuit veche, edificata in anul 1959, cu patru camere, trei holuri, doua bucatarii, o baie, doua verande, construita din valatuci pe furci, acoperita cu tabla, dependinte, anexe alipite, beci dedesubt cu intrare, fantana, imprejmuiri si din suprafata de teren real masurata de 2.030 m.p.;

-valoarea actuala a intregului imobil (casa de locuit, anexe gospodaresti si 2030 m.p. teren) este de 110.000 lei, din care: valoarea casei de locuit, anexelor si beciului este de 22.387 lei; valoarea fantanii, a imprejmuirilor si a racordurilor la utilitati este de 6.413 lei; valoarea suprafetei de 2.030 m.p. teren este de 81.200 lei.

Prin acelasi raport de expertiza au fost facute propuneri de impartire a imobilului in 3 loturi.

Prin raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul X, depus la dosarul instantei la data de 21.02.2011, filele 110-117, fost identificata suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata in satul G, com. C, jud. G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997 (titular B I. P), stabilindu-se urmatoarele:

-valoarea suprafetei de 13.880 m.p. teren arabil, din tarlaua 78, parcela 1140/17, din extravilanul satului G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997, este de 5.52 lei;

-valoarea suprafetei de 1.120 m.p. teren pasune, din intravilanul satului G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997, este de 560 lei, valoarea totala a suprafetei de 1 ha 5.000 m.p. teren inscrisa in titlul de proprietate mentionat fiind de 6.112 lei.

Prin acelasi raport de expertiza au fost facute propuneri de impartire a terenului in 3 loturi.

Potrivit art. 201 Cod. proc. civ, cele doua rapoarte de expertiza sunt utile si concludente urmand sa fie retinute in solutionarea cauzei.

Fata de concluziile rapoartelor de expertiza, se va retine ca masa succesorala ramasa in urma defunctului B P se compune din:

-cota de 1/2 din imobilul (casa de locuit, anexe gospodaresti si suprafata de 2.030 m.p. teren), situat in B, str. Xnr. 3 (fosta str. X), avand ca vecinatati actuale: X, in valoare de 55.000 lei (110.000 lei x 1/2 =55.000 lei);

-suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata in satul G, com. C, jud. G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997 (titular B I. P), in valoare de 6.112 lei,

valoarea totala a masei succesorale fiind de 61.112 lei.

Exprimate valoric, cotele de cate 1/4 ale reclamantei X si ale paratilor B D, B E si B C sunt de cate 15.278 lei.

Pentru considerentele aratate, cererea prin care reclamanta a solicitat iesirea din indiviziune este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, potrivit art. 728 din Codul civil se va dispune iesirea reclamantei si a paratilor B D, B E si B C din indiviziunea ramasa in urma defunctului B P.

La termenul de judecata din 10.03.2011, partile prezente au solicitat ca atribuirea loturilor sa se dispuna direct prin sentinta.

Ca urmare, in temeiul art. 673 10 alin.4 Cod.proc.civ., se va atribui direct in proprietate paratului B C lotul nr. 1 din imobilul situat in B, str. Xnr. 3, compus din incaperile 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 ale casei de locuit, imprejmuiri aferente, alimentare apa curenta, racord la reteaua de gaze, beci, fantana, si suprafata de 637,16 m.p. teren aferent de categoriile curti-constructii, arabil si vie, cu acces la servitutea de trecere, in valoare de 41.423 lei, lot individualizat prin hasurare prin schita-anexa la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta.

Se va atribui direct in coproprietate paratelor B D si B E lotul nr. 2 din imobilul situat in B, str. Xnr. 3, compus din incaperile incaperile 4, 5, 7, 12 ale casei de locuit, anexe alipite, imprejmuirile aferente, alimentare apa curenta, racord la reteaua de gaze, beci, fantana si din suprafata de 571,53 m.p. teren aferent, cu acces la servitutea de trecere, in valoare de 34.814 lei, lot individualizat prin hasurare inversa prin schita-anexa la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul Gita Vasile, ce face parte din prezenta sentinta.

Paratele B D si B E raman in indiviziune asupra lotului nr. 2 al imobilului.

Se va atribui direct in proprietate reclamantei X lotul nr. 3 din imobilul situat in B, str. Xnr. 3, compus din incaperea 1 a casei de locuit, imprejmuirile aferente, alimentare apa curenta, racord la reteaua de gaze, beci, fantana si din suprafata de 612,43 m.p. teren aferent, cu acces la servitutea de trecere, in valoare de 33.763 lei, lot individualizat prin hasurare dublu intersectat prin schita-anexa la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta.

Pentru constituirea celor 3 loturi din imobilul situat in B, str. Xnr.3, a fost necesara constituirea unei servituti de trecere asupra unei suprafete de 208,88 m.p. teren, pe care sunt amplasate un beci din caramida cu garlici, magazia aferenta garliciului si o fantana.

In conditiile aratate, B C, B D, B E si Apostol Nelia raman in indiviziune asupra unei suprafete de 208,88 m.p. teren, pe care sunt amplasate un beci din caramida cu garlici, magazia aferenta garliciului si o fantana.

Se vor mai atribui direct in proprietate reclamantei X:

-lotul nr. 1 (varianta nr. 2 de lotizare) din suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata in extravilanul satului G, com. C, jud.G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997 (titular B I. P), lot compus din suprafata de 6.940 m.p. teren, ce constituie parcela 1 A (parte din fosta parcela 1140/17), in valoare de 2.776 lei, individualizata prin pct. 1-2-3-6-1 din schitele-anexe la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta;

-suprafata de 1.120 m.p. teren situata in intravilanul satului G, com. C, jud.G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997 (titular B I. P), ce constituie parcelele 1 Ps, 2 Ps (fostele parcele 516/4, 791/1), in valoare de 560 lei, suprafata individualizata prin pct. 1-2-5-6-3-4-1 din schitele-anexe la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta.

Totodata, se va mai atribui direct in proprietate paratei B E lotul nr. 2 (varianta nr. 2 de lotizare) din suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata in extravilanul satului G, com. C, jud.G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997 (titular B I. P), lot compus din suprafata de 6.940 m.p. teren, ce constituie parcela 2 A (parte din fosta parcela 1140/17), in valoare de 2.776 lei, individualizata prin pct. 6-3-4-5-6 din schitele-anexe la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta.

Pentru constituirea si atribuirea loturilor, au fost avute in vedere prevederile art. 6739 Cod.proc.civ., cu precadere au fost avute in vedere optiunile exprimate de parti in instanta la termenul din 10.03.2011.

Recapituland:

-paratului B C i-au fost atribuite bunuri in valoare de 41.423 lei,

-paratei B D i-au fost atribuite bunuri in valoare totala de 17.407 lei (34.814 lei : 2 =17.407 lei);

-paratei B E i-au fost atribuite bunuri in valoare totala de 20.183 lei, suma compusa din: 17.407 lei (34.814 lei : 2 =17.407 lei) + 2.776 lei;

-reclamantei X i-au fost atribuite bunuri in valoare totala de 37.099 lei (33.763 lei + 2.776 lei + 560 lei).

In temeiul art. 742 din Codul civil, pentru compensarea valorica a loturilor partile vor fi obligate sa plateasca urmatoarele sume, reprezentand sulta:

-paratul B C va plati paratei B D suma de 26.145 lei;

-parata B E va plati paratei B D suma de 4.905 lei;

-reclamanta X va plati paratei B D suma de 21.821 lei.

Se va lua act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Actiunea a fost legal timbrata cu suma totala de 2.053 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si cu 8,5 lei timbru judiciar.

Tags: