Top

Succesiuni

R O M A N I A

La data de 2009 cu nr. X a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamantii M I D, M A M, M C au solicitat in contrActoriu cu paratii M L si M A pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna dezbaterea succesiunilor succesive ale defunctilor: M C, decedat la data de 10 februarie 2005 cu ultimul domiciliu in comuna B, judetul V, M A, decedata la data de 06 ianuarie 2007, cu acelasi ultim domiciliu, M M, decedat la data de 24 martie 2008 cu acelasi ultim domiciliu in sensul de a se stabili masa succesorala, mostenitorii, cotele, sa se dispuna iesirea din indiviziune, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii reclamantii au sustinut ca ei sunt fiii defunctului M M, respectiv nepotii defunctului M C si M A, iar parata M L este sotia supravietuitoare a tatalui lor, M M, din a doua casatorie si paratul M A, fratele tatalui lor, masa succesorala ramasa de pe urma defunctilor M C si M A cuprinzand: suprafata de 4,53 ha teren intravilan si extravilan situat pe raza localitatii si comunei B, judetul V, doua case de locuit si anexe gospodaresti edificate pe terenul intravilan sus mentionat, doua certificate de actionar, iar de pe urma defunctului M M: bunuri mobile, respectiv un certificat de actionar S.I.F. Moldova, o mobila sufragerie, un dormitor, bucatarie, hol, aparate de uz casnic inclusiv centrala termica de apartament, precum si bunuri imobile, respectiv: doua locuri de veci situate in cimitirul „Eternitatea” B, un apartament cu 2 camere si cota indiviza teren aferent situat in B, strada E, nr. 30, bloc B5, scara A, ap.23, judetul V, cota indiviza de ˝ din suprafata de 4,53 ha teren extravilan si intravilan situat pe raza localitatii si comunei B, judetul V, din doua case de locuit si anexe gospodaresti edificate pe terenul intravilan sus mentionat, doua certificate de actionar.

Mai arata reclamantii ca bunurile venite din succesiunea defunctului M M se gasesc in posesia paratei M L, iar certificatele de actionar ale bunicilor in posesia paratului M A.

In drept s-au invocat disp. art. 728 Cod civil, art. 673 indice 1 si urm. Cod procedura civila.

Prin intampinare paratul M A a sustinut ca este de acord cu dezbaterea succesiunilor defunctilor M C si M A care sunt parintii sai, insa el nu detine cele doua certificate de actionar la care s-a facut referire.

Intampinare a formulat si parata M L care a aratat ca este de acord cu actiunea reclamantilor, ca din apartamentul situat in B, strada E, nr. 30, bloc B5, scara A, etaj 3, ap. 23, ea detine cota indiviza de ˝ ca bun dobandit in timpul casatoriei cu defunctul, referitor la bunurile mobile ce cuprind: o biblioteca, canapea si doua fotolii, acestea sunt bunurile ei proprii si nu intra in masa succesorala, urmand a fi incluse in masa succesorala cota indiviza de ˝ din comoda din sufragerie, sifonierul din dormitor, mobila de bucatarie si masina de spalat, televizorul, congelatorul, centrala termica.

Mai arata parata M L ca exista o datorie care greveaza bunurile succesorale ale defunctului M M si anume un imprumut in suma de 2900 lei facut la 10 ianuarie 2006 din care au cumparat dulapul cu doua usi, setul M dus la tara la B, s-a montat tamplaria din PVC termopan la apartament, respectiv geam si usa la sufragerie, geam la bucatarie, la baie, dormitor, faianta, gresie, pentru care detine facturi, imprumut din care a achitat pana la decesul defunctului suma de 1800 lei, dupa decesul acestuia si pana la sfarsitul lunii septembrie 2009 suma de 1236 lei si mai este de achitat suma de 1115, 86 lei, deci pasivul succesoral este in suma de 2352,16 lei.

Prin raspunsul la intampinarea paratei M L, reclamantii au aratat ca daca ea sustine ca a achitat sume de bani in contul achizitionarii de bunuri comune, aceste sume se imputa asupra cotitatii sale din acele bunuri, iar prin precizarile aflate la filele 50-52, dosar, au aratat ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului M C, decedat la data de 10 februarie 2005 cuprinde suprafata de 4,53 ha teren situat pe raza localitatii si comunei B, judetul V, cota indiviza din cele doua case de locuit, un certificat de actionar, mostenitori fiind M A in calitate de sotie supravietuitoare cu cota de Ľ si paratii M M si M A, fii, fiecare cu cota de 3/8 din masa succesorala, ca mostenitori ai defunctei M A, decedata la data de 6 ianuarie 2007 sunt M A si M M, fii, cu cota de ˝ pentru masa succesorala cuprinzand cota indiviza de Ľ din suprafata de 4,53 ha teren situat pe raza localitatii B, 5/8 din cele doua constructii din aceiasi localitate, un certificat de actionar, iar ai defunctului M M decedat la data de 23 martie 2008 sunt M L, in calitate de sotie supravietuitoare cu cota de Ľ, ei reclamantii in calitate de fii cu cota de cate 3/12, fiecare, masa succesorala cuprinzand cota indiviza de ˝ din: comoda, sufragerie, sifonier cu doua usi dormitor, mobila de bucatarie, masina de spalat, televizor, congelator, centrala termica de apartament, precum si urmatoarele bunuri imobile, respectiv cota de 1/1 din doua locuri de veci situate in cimitirul „Eternitatea” B dobandite la data de 19 iunie 2000, cota de ˝ din imobilul apartament cu doua camere si cota indiviza teren aferent situat in B, strada E, nr. 30, bloc B5, scara A, etaj 3, ap.23, judetul V, cota indiviza de ˝ din suprafata de 4,53 ha teren situat pe raza localitatii si comunei B, judetul V, din cele doua case de locuit aflate in aceeasi localitate, din doua certificate de actionar.

Instanta a solicitat aparatorului paratei M L clarificari in legatura cu intampinarea – cerere reconventionala si aflata la filele 38-39, dosar, iar acesta a aratat asa cum s-a retinut prin incheierea pronuntata in sedinta publica din 25 noiembrie 2009 ca intelege sa completeze masa succesorala cu setul M, ca solicita de la reclamanti pasivul succesoral in suma de 2352 lei, parte din imprumutul pe care l-a facut parata M L in timpul vietii defunctului M M ce se regaseste in imbunatatirile apartamentului, iar prin precizarile aflate la fila 66, dosar din 6 ianuarie 2010 a aratat ca daca reclamantii recunosc valoarea cotei succesorale a defunctului M M la suma de 1900 lei nu mai intelege sa solicite expertiza merceologica, considerand ca suma de 1176 lei este datoria defunctului M M din imprumutul de 2900 lei, facut in timpul casatoriei cu parata M L, reprezentand executat si montat tamplarie din termopan (geam la sufragerie, dormitor, bucatarie si baie, usa la sufragerie), faianta si gresie din apartament respectiv jumatate din datoria de 2352 lei ramasa neachitata la data decesului defunctului M M din imprumutul de 2.900 lei.

Reclamantii au raspuns la precizarile paratei M L si au aratat ca sunt de acord cu valoarea cotei succesorale din bunurile mobile ale defunctului M M la suma de 1.900 lei, insa sumele de bani pe care sustine ca le-a cheltuit pentru achizitionarea bunurilor comune se imputa asupra cotitatii sale din aceste bunuri.

In prezenta cauza s-a administrat proba cu inscrisuri: certificatele de deces ale defunctilor M C, M A, M M, acte de stare civila ale partilor, sesizarea privind deschiderea procedurii succesorale a defunctului M M, titlu de proprietate nr. 679, cod 38162568 emis la data de 10 septembrie 2002 pe numele defunctului M C, adeverinta emisa la data de 19 ianuarie 2008 de Primaria comunei B, judetul V in care se mentioneaza ca defunctii M C si M A figureaza in evidente cu o casa de locuit si teren in suparafata de 4,53 ha, contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 745 din 27 noiembrie 2001 la BNP Virgil Trif, certificate de atestare fiscala pentru apartamentul din B si casa de locuit din B, imobile ce constituie obiectul partajului, graficul de rambursare a creditului in suma de 2900 lei contractat in timpul vietii defunctului M M, facturi fiscale privind achzitionarea de catre parata reclamanta M L a tamplariei PVC la data de 12 si 14 februarie 2006, adresa nr. 785 din 3 decembrie 2008 a Consiliului Local B Serviciul Administrare Cimitire in care se mentioneaza ca M M este proprietarul a doua locuri de veci din sectia X-a randul 2 cu nr. 16 si 17, Cimitirul „Eternitatea” B conform actului de proprietate nr. 217 din 19 iunie 2000, a fost efectuata o expertiza tehnica judiciara in constructii, expert ing. A Costel privind evaluarea apartamentului din B, a celor doua case de locuit si a anexelor gospodaresti situate in comuna B, judetul V, identificarea lucrarilor la apartament pretinse a fi efectuate de parata-reclamanta M L, intocmirea schitelor, evaluarea celor doua locuri de veci, dar si o expertiza topografica expert tehnic judiciar B I M pentru evaluarea terenului mentionat in titlul de proprietate nr. 677/49074 din 10 septembrie 2002 eliberat pe numele defunctului M C, propuneri de lotizare cu variante de atribuire, expertize la care partile au formulat obiectiuni si au fost solutionate de expertul in constructii prin suplimentul aflat la filele 167-169, dosar si de expertul topograf B I M prin suplimentul aflat la filele 172-174, dosar.

Desi expertii au argumentat raspunsul la obiectiunile formulate aparatorul reclamantilor a solicitat ca la stabilirea valorii apartamentului si a caselor cu anexe gospodaresti sa se aiba in vedere valoarea de impozitare.

Din probatoriul administrat in cauza, instanta retine ca la data de 10 februarie 2005 a decedat M C, cu ultimul domiciliu in comuna B, judetul V, mostenitori fiind in baza art. 1 din Legea nr. 319/1944, M A in calitate de sotie supravietuitoare cu cota de Ľ din masa succesorala si fiii acestuia, in baza art. 669 Cod civil, respectiv: M A si M M, cu cota de cate 3/8 fiecare din masa succesorala ce cuprinde: cota indiviza de ˝ din doua case de locuit si anexe gospodaresti (bucatarie, magazii, beci) edificate pe terenul din intravilan din sat si com.B, jud.V mentionat in titlul de proprietate nr.677/49074 cod 38162568 emis la data de 10 septembrie 2002 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V, suprafata de 4 ha si 5300 m.p., din care 3548 m.p. in intravilan si 41.752 m.p. in extravilan, mentionat in titlul de proprietate nr.677/49074 cod 38162568 emis la data de 10 septembrie 2002 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V.

La data de 6 ianuarie 2007 a decedat M A, cu ultimul domiciliu in comuna B, judetul V mostenitori fiind in baza art. 669 Cod civil cei doi fii ai defunctei, cu cote egale de cate ˝ pentru masa succesorala ce cuprinde: cota indiviza de 5/8 din cele doua case de locuit si anexe gospodaresti (bucatarie, magazii, beci) edificate pe terenul din intravilan din sat si com.B, jud.V mentionat in titlul de proprietate nr.677/49074 cod 38162568 emis la data de 10 septembrie 2002 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V si cota indiviza de Ľ din suprafata de 4 ha si 5300 m.p. mentionata in titlul de proprietate nr.677/49074 cod 38162568 emis la data de 10 septembrie 2002 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V.

La data de 23 martie 2008 a decedat M M, cu ultimul domiciliu in B, mostenitori fiind in baza art. 669 Cod civil reclamantii: M I D in calitate de fiica, M A M si M C, in calitate de fii, dar si parata reclamanta M L, in calitate de sotie supravietuitoare, in baza art. 1 din Legea 319/1944, fiecare cu cota de Ľ din masa succesorala ce cuprinde cota valorica mostenita de defunctul M M din succesiunea defunctilor sai parinti: M C si M A, dar si cota indiviza de ˝ din urmatoarele bunuri mobile, respectiv: comoda din sufragerie, sifonier cu doua usi in dormitor, mobila de bucatarie, masina de spalat, televizor, congelator, aceeasi cota indiviza din imobilul, apartament nr. 23, situat in B, strada E, nr. 30, bloc D5, scara A, etaj 3, judetul V, dar si doua locuri de veci din Cimitirul „Eternitatea” B, sectia X, randul 2, cu nr. 16,17, cu precizarea ca acestea sunt in cota de 1/1 proprietatea defunctului deoarece au fost dobandite de el prin actul de proprietate nr.217 din 19 iunie 2000 si ulterior s-a casatorit cu parata-reclamanta M L la data de 15 februarie 2001.

Fata de cele retinute instanta urmeaza ca in baza art. 651 Cod civil sa admita actiunea reclamantilor, sa stabileasca mostenitorii in baza textelor de lege sus invocate, pentru fiecare succesiune, dar si masa succesorala tinand cont de faptul ca existenta bunurilor imobile rezulta din actele de proprietate depuse la dosarul cauzei, iar cu privire la bunurile mobile incluse in masa succesorala a defunctului M M, reclamantii si parata reclamanta M L au convenit ce bunuri mobile sa fie incluse in masa succesorala, dar si valoarea lor, respectiv suma de 950 lei.

Nu pot fi retinute ca facind parte din masa succesorala a defunctilor M C si M A certificate de actionar, intrucat paratul M A a sustinut ca acestea nu se afla in posesia lui, iar reclamantii nu au facut dovada contrara acestei situatii relatate.

In ce priveste valoarea bunurilor imobile, instanta apreciaza ca cele doua expertize sunt utile cauzei, valoarea pentru bunurile imobile ce au constituit obiectul expertizelor fiind determinata de experti dupa criterii argumentate, astfel ca dupa stabilirea valorii bunurilor incluse in fiecare succesiune se va stabili si cota valorica cuvenita fiecarui mostenitor.

In temeiul disp. art. 728 Cod civil se va dispune iesirea din indiviziune a partilor, prin atribuirea direct in proprietate a loturilor conform vointei partilor, asa cum prevad disp. art. 673 indice 9 Cod procedura civila, respectiv paratei-reclamante M L apartamentul nr. 23 situat in B, strada E, nr. 30, bloc B5, scara A, etaj 3, judetul V la care detine cota de ˝ ca bun comun dobandit in timpul casatoriei cu defunctul, dar si bunurile mobile, incluse in masa succesorala a defunctului M M, la care de asemenea detine cota de ˝ ca bunuri comune dobandite in timpul casatoriei cu defunctul, dar si un loc de veci, paratului M A urmand a-i fi atribuit lotul nr. 2 individualizat de expertul in constructii cu teren intravilan in suprafata de 1774 m.p. individualizat in anexa supliment a raportului de expertiza topografica, precum si lotul nr.2 teren extravilan, individualizat de expertul topograf, in varianta a 2-a a raportului de expertiza, iar reclamantilor lotul nr.1 individualizat de expertul in constructii, cu teren intravilan in suprafata de 1774 m.p. individualizat in anexa supliment a raportului de expertiza topografica, lotul nr. 1 teren extravilan individualizat de expertul topograf in varianta a 2-a a raportului de expertiza, precum si un loc de veci situat in Cimitirul „Eternitatea” B, sectia X-a, randul 2, respectiv cel cu incinta realizat pentru defunctul M M.

In temeiul disp. art. 742 Cod civil diferenta de valoare va fi compensata prin plata sultei, cu stabilirea termenului de plata asa cum prevad disp. art. 673 indice 10 alin.4 Cod procedura civila.

Deoarece parata reclamanta a facut dovada imprumutului contractat la data de 10 ianuarie 2006 in timpul convietuirii cu defunctul M M, respectiv suma de 2900 lei, din care a achitat 1800 lei pana la decesul defunctului, 24 martie 2008, apoi a achitat suma de 1236 lei, de la decesul sotului pana la sfarsitul lunii septembrie 2009, ramanand de achitat suma de 2352 lei, instanta apreciaza ca aceasta suma reprezinta o datorie a succesiunii defunctului, iar potrivit disp. art. 777 Cod civil coerezii platesc datoriile si sarcinile succesiunii fiecare in proportie cu partea sa ereditara. Cum din imprumutul efectuat parata reclamanta M L a cumparat asa cum a aratat in intampinarea initiala setul M care a fost dus la B, bun mobil ce nu a fost inclus in masa succesorala a defunctului M M, iar restul sumei a fost folosita pentru montat tamplarie PVC termopan la apartament, geam, usa la sufragerie, geam la bucatarie, geam la baie, dormitor, faianta, gresie, imbunatatiri care au sporit valoarea apartamentului luata in calcul la stabilirea cotelor succesorale, dovedite in parte cu chitantele depuse la dosarul cauzei, instanta urmeaza sa admita in parte cererea privind pasivul succesoral, respectiv pentru suma de 1000 lei, suma pe care reclamantii urmeaza sa o plateasca paratei reclamante M L in temeiul disp. art. 774 Cod civil ca o consecinta a achitarii ratelor la imprumutul efectuat in timpul vietii defunctului M C.

Reclamantii au facut cheltuieli de judecata in suma de 4380 lei, tinand cont ca le-a fost restituita taxa de timbru in suma de 2040 lei prin incheierea din 11 ianuarie 2010 data in dosar nr. 6354/189/2009, retinandu-se ca nu este datorata motiv pentru care instanta nu a mai pus in vedere reclaantilor sa achite diferenta de taxa de timbru, paratul M A in suma de 1450 lei, iar parata M L in suma de 2508,66 lei, cheltuieli de judecata ce urmeaza a fi suportate de partile din proces, cu precizarea ca in sarcina paratei reclamante M L nu pot fi incluse cele efectuate cu expertiza topografica, reclamantii urmand a suporta parte din cele efectuate pentru capartul de cerere pasiv succesoral.

Actiunea pentru capatul de cerere dezbatere succesiuni succesive a fost timbrata conform disp. Legii nr. 146/1997, anterioare modificarii prin Legea nr. 276/2009.

Etichete: