Top

Ordonanta de plata

Asupra ordonantei de plata de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B sub numarul X/189/2010 in data de 09.12.2010, creditoarea S.C. X S.A. a solicitat instantei emiterea unei ordonante de plata fata de debitoarea S.C. X S.R.L. pentru suma de 1423,32 lei, contravaloare a facturilor nr. 29118531/19.07.2010, nr. 31996546/19.08.2010 si nr. 34864068/20.09.2010, suma de 172,76 lei reprezentand penalitati de intarziere aferente debitului principal si suma de 1159,81 lei reprezentand daune rezultate din clauza penala contractuala si obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, creditoarea a aratat ca prin contractul nr. 7000018939/19.11.2009 incheiat intre parti, s-a convenit furnizarea de catre societatea X S.A. a serviciului de internet, iar debitoarea si-a asumat, potrivit pct. 3.5 din Contract, obligatia de a achita „contravaloarea facturii in termen de 10 zile de la data emiterii acesteia(…)”.

Creditoarea a mai aratat ca pentru neplata la termenul scadent a debitului principal, debitorul datoreaza penalitati de intarziere de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere, respectiv suma de 172,76 lei, potrivit art. 3 din Contract care prevede ca „in caz de neplata a contravalorii facturilor pana la expirarea termenului de plata, S.C. X S.A. poate percepe penalitati de 0,2% pe zi de intarziere, calculate asupra cuantumului facturilor neachitate”. Totodata, a mai invederat creditoarea, debitoarea datoreaza cu titlul de clauza penala suma totala de 270 de euro, conform art. 8 pct. 8.5 din contractul nr. 7000018939/19.11.2009, potrivit caruia „in cazul rezilierii contractului altfel decat conform paragrafului 8.2, X poate cere, iar beneficiarul va plati in mod neconditionat, cu titlul de clauza penala, o suma egala cu contravaloarea abonamentelor lunare de plata catre X, calculate de la data rezilierii pana la data expirarii perioadei initiale sau extinse dupa caz”.

Creditoarea a precizat ca cererea sa priveste o creanta certa, lichida si exigibila.

In drept, au fost invocate prevederile art. 969 Cod civil, O.U.G. 119/2007.

In dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei copii de pe facturile nr. 29118531/19.07.2010, nr. 31996546/19.08.2010 si nr. 34864068/20.09.2010 (f.23-25), contractul nr. 7000018939/19.11.2009 (f.7-17), act aditional nr. 2/05.02.2010 la contractul nr. 7000018939/19.11.2009 (f.20-22), notificare (f.26).

Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de si 3 lei timbru judiciar.

Legal citata, debitoarea nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Cererea prin care se declanseaza procedura ordonantei de plata trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de art.2 alin.1 din OUG nr.119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale, respectiv creditorul sa invoce o creanta certa, lichida si exigibila care sa aiba ca obiect plata unei sume de bani care rezulta din contracte comerciale. Asadar, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila, respectiv existenta ei sa fie neindoielnica, sa rezulte din chiar inscrisul constatator al creantei, conform art.379 alin. 3 Cod procedura civila, cuantumul acesteia sa fie determinat prin inscrisul care o constata sau, cel putin, sa fie determinabil prin inscrisul respectiv sau prin alte inscrisuri ce emana, sunt recunoscute sau, dupa caz, sunt opozabile debitorului, conform art.379 alin. 4 Cod procedura civila, iar termenul prevazut in favoarea ori si in favoarea debitorului s-a implinit ori, in conditiile legii – art.263 si art.382 Cod procedura civila – debitorul este decazut din beneficiul termenului.

Analizand prezenta cerere de emitere a ordonatei de plata in raport de aceste cerinte, instanta constata ca intre creditoarea S.C. X S.A. si debitoarea S.C. X S.R.L. s-au desfasurat relatii comerciale in baza contractului nr. 7000018939/19.11.2009 (f.7-17) prin care s-a convenit furnizarea de catre societatea X S.A. a serviciului de internet catre debitoare, iar debitoarea si-a asumat, potrivit pct. 3.5 din Contract, obligatia de a achita „contravaloarea facturii in termen de 10 zile de la data emiterii acesteia, in numerar (…)”.

Creditoarea a emis in acest sens facturile depuse in copie la dosarul cauzei (filele 23-25).

Instanta constata ca in cauza sunt indeplinite cerintele art. 2 alin. 1 din O.U.G. 119/2007, creanta in suma de 1423,32 lei reprezentand contravaloare facturi neachitate avand caracter cert, lichid si exigibil si reprezentand o obligatie de plata nascuta ca urmare a relatiilor contractuale stabilite intre parti.

Creanta este certa intrucat existenta sa rezulta din inscrisurile constatatoare ale creantei, respectiv contractul nr. 7000018939/19.11.2009 (f.7-17) si facturile depuse la filele 23-25 din dosar.

Creanta este si lichida, cuantumul ei fiind determinat prin inscrisurile ce o constata, respectiv facturile mentionata mai sus.

In ce priveste exigibilitatea creantei, avand in vedere faptul ca termenul stipulat pentru plata facturilor a expirat, creanta este integral exigibila.

In ceea ce priveste creanta de 172,76 lei reprezentand penalitati de intarziere, instanta retine ca potrivit art. 3 din Contract, „in caz de neplata a contravalorii facturilor pana la expirarea termenului de plata, S.C. X S.A. poate percepe penalitati de 0,2% pe zi de intarziere, calculate asupra cuantumului facturilor neachitate”. Instanta constata ca si aceasta creanta este certa si lichida, –, existenta si cuantumul acesteia rezultand din inscrisurile constatatoare ale creantei, respectiv contractul nr. 7000018939/19.11.2009 (f.7-17) si facturile depuse la filele 23-25 din dosar –, precum si exigibila, intrucat termenul de plata a facturilor a expirat.

Cu privire la creanta solicitata cu titlul de clauza penala, in suma de 270 de euro, instanta retine ca, in conformitate cu art. 8 pct. 8.5 din contractul nr. 7000018939/19.11.2009, „in cazul rezilierii contractului altfel decat conform paragrafului 8.2, X poate cere, iar beneficiarul va plati in mod neconditionat, cu titlul de clauza penala, o suma egala cu contravaloarea abonamentelor lunare de plata catre X, calculate de la data rezilierii pana la data expirarii perioadei initiale sau extinse dupa caz”.

Aceasta creanta este certa, lichida si exigibila, rezultand din contractul nr. 7000018939/19.11.2009 (f.7-17) si actul aditional nr. 2/05.02.2010 la contractul nr. 7000018939/19.11.2009 (f.20-22).

Astfel, instanta costata ca prin actul aditional nr. 2/05.02.2010 la contractul nr. 7000018939/19.11.2009 (f.20-22), durata minima initiala a contractului incheiat cu S.C. X S.R.L. a fost prelungita cu 12 luni, pana la data de 05.02.2011.

La data de 15.09.2010, contractul nr. 7000018939/19.11.2009 a fost suspendat pentru neplata, astfel ca intre data rezilierii contractului si data expirarii perioadei extinse, sunt efectiv trei luni de zile.

Conform actului aditional nr. 2/05.02.2010 la contractul nr. 7000018939/19.11.2009 (f.20-22), S.C. X S.R.L. are trei abonamente a cate 30 de euro fiecare, debitoarea datorand cu titlul de clauza penala suma de 30 euro ×3 abonamente ×3 luni, totalizand suma de 270 euro, pe care creditoarea a solicitat a fi calculata pana la data de 29.11.2010, adica suma de 1159,81 lei.

Avand in vedere aceste considerente instanta urmeaza sa admita actiunea si sa ordone debitoarei sa achite creditoarei, in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonante suma de 1423,32 lei, contravaloare a facturilor nr. 29118531/19.07.2010, nr. 31996546/19.08.2010 si nr. 34864068/20.09.2010, suma de 172,76 lei reprezentand penalitati de intarziere aferente debitului principal si suma de 1159,81 lei reprezentand daune rezultate din clauza penala contractuala.

De asemenea, potrivit art. 274 alin. 1 din Codul de procedura civila, va obliga debitoarea la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 42 lei, constand in taxa judiciara de timbru in cuantum de 39 lei achitata de creditoare potrivit chitantei depuse la fila 5 din dosar si timbru judiciar de 3 lei.

Etichete: