Top

Ordonanta de plata

Sentinta civila Nr. 2440
Sedinta publica de la 06 Octombrie 2008

Deliberand asupra prezentei cauze, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de … sub dosar nr. .., creditoarea …, in contradictoriu cu debitoarea …, a solicitat instantei sa dispuna emiterea unei ordonante de plata prin care sa oblige debitoarea la plata sumei totale de 1678,16 lei, defalcata astfel: suma de 1094,06 lei reprezentand contravaloarea marfii livrate; suma de 544,10 lei reprezentand penalitati de intarziere, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea in fapt a cererii, creditoarea a aratat, in esenta, ca la data de … a incheiat cu debitoarea contractul de vanzare-cumparare nr. … avand ca obiect comercializarea produselor si in baza caruia i-a livrat debitoarei mai multe produse, emitand facturile fiscale nr. … in valoare de 723,08 lei, nr…. in valoare de 304,91 lei, factura fiscala nr…..
A mai invederat creditoarea ca, in conformitate cu dispozitiile art. 3 din O.U.G. nr. 119/2007 raportat la art. 43 din C.com. si art. 11 din contractul incheiat cu debitoarea, a calculat la suma datorata penalitati de intarziere in cuantum de 544,10 lei.
S-a mai precizat in cerere ca in cauza sunt indeplinite conditiile de admisibilitate ale ordonantei de plata prevazute de art. 2 din O.U.G. nr. 119/2007.
In drept creditoarea si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 998, 1361 si urm. din Cod civil. si O.U.G. nr. 119/2007.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 39 lei si timbru judiciar in cuantum de 0,50 lei.
In dovedirea actiunii, creditoarea a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri in cadrul careia a depus la dosarul cauzei, in copie, urmatoarele inscrisuri: contract de vanzare-cumparare nr. … (f. 6); certificat de inregistrare seria .. nr. …(f.7); facturile fiscale nr. …, nr. … (f.8-9); tabel de calcul penalitati de intarziere (f.10).
Debitoarea, desi legal citata, nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta pentru a-si exprima pozitia procesuala fata de cererea creditoarei.
In temeiul dispozitiilor art. 242 alin. 2 din C.proc.civ. s-a cerut de catre creditoare judecarea cauzei si in lipsa partilor.
La data de … creditoarea si-a precizat actiunea in sensul ca debitoarea ca urmare a formularii cererii de chemare in judecata a achitat contravaloarea marfii livrate, si solicita numai suma de 544,10 lei reprezentand penalitati de intarziere cu cheltuieli de judecata.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Cererea prin care se declanseaza procedura ordonantei de plata, reglementata in O.U.G. nr.119/2007, trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legea speciala, respectiv de art.2 alin.1 din O.U.G. nr.119/2007.
Astfel, in primul rand, creditorul trebuie sa aiba o creanta a carei obligatie corelativa consta in indatorirea debitorului de a plati o suma de bani, fiind absolut necesar, potrivit textului de lege mai sus mentionat, ca aceasta obligatie sa rezulte dintr-un contract comercial.
In al doilea rand, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila. Creanta este certa atunci cand existenta ei rezulta din chiar inscrisul constatator al creantei, conform art.379 alin.3 C.proc.civ., deci cand existenta creantei este neindoielnica. Creanta este lichida atunci cand cuantumul acesteia este determinat prin inscrisul care o constata sau, cel putin, este determinabil prin inscrisul respectiv sau prin alte inscrisuri ce emana, sunt recunoscute sau, dupa caz, sunt opozabile debitorului, conform art.379 alin.4 C.proc.civ.. Creanta este exigibila (scadenta) daca termenul prevazut in favoarea ori si in favoarea debitorului s-a implinit ori, in conditiile legii – art.263 si art.382 C.proc.civ. – debitorul este decazut din beneficiul termenului.
Analizand prezenta cerere de emitere a ordonantei de plata in raport de aceste cerinte, instanta retine urmatoarele:
Potrivit art. 22 din contractul de vanzare-cumparare, partile s-au obligat sa-si execute intocmai si la timp obligatiile contractuale, neindeplinirea acestora atragand plata de penalitati in cuantum de 1% pe zi de la data scadentei inscrisa in factura fiscala. Fata de neexecutarea obligatiei de catre debitoare, creditoarea a calculat penalitati, conform tabelului depus la fila 11 din dosar, in cuantum de 544,10 lei.
Instanta avand in vedere ca la dosarul cauzei s-au depus in copie numai 2 din cele trei facturi invocate, respectiv facturile fiscale nr. .. (f.8-9), si nu s-a facut dovada existentei celei de a treia factura, astfel nu va acorda penalitati de intarziere la factura nr……
Astfel, suma pretinsa de creditoare, in cuantum total de 524,27 lei este datorata de debitoare, avand in vedere relatiile contractuale dintre parti, acestea incheind la data de … contractul de vanzare-cumparare nr. ..in baza caruia creditoarea i-a livrat debitoarei mai multe produse. Contractul are natura comerciala avand in vedere dispozitiile art. 7 coroborat cu art. 4 C.com., fiind incheiat intre doua societati comerciale.
Conform art.379 alin.3 C.proc.civ. “creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul”, in speta existenta creantei certe rezultand din facturile achitate de catre debitor, insa dupa data scadentei, fapt ce atragere curgerea penalitatilor de intarziere prevazute art.22 din contractul incheiat intre parti.
Potrivit art.379 alin.4 C.proc.civ. creanta este lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta si a altor acte, in speta acest aspect rezulta din calcularea penalitatilor de intarziere de la data scadentei facturilor pana la data la care s-a achitat debitul principal.
In ceea ce priveste conditia exigibilitatii creantei, acesta este indeplinita in cauza, scadenta obligatiei fiind implinita la data de .., respectiv la …, date de la care a inceput sa curga penalitatile de intarziere potrivit prevazute art.22 din contractul incheiat intre parti.
Or, avand in vedere ca debitoarea a achitat contravaloarea pretului marfii livrate cu intarziere, instanta va admite cererea precizata si in temeiul art. 2 alin. 1, art. 4 si art. 10 alin. 1 si 3 din O.U.G. nr.119/2007 raportat la art. 969 din Cod civil va dispune obligarea debitoarei sa suma de 524,27 lei reprezentand penalitati de intarziere de la data scadentei facturilor si pana la data achitarii debitului, in termen de 20 zile de la comunicarea prezentei hotarari.
In temeiul art.274 C.proc.civ., in considerarea culpei procesuale a debitoarei in declansarea litigiului de fata, instanta va obliga debitoarea sa plateasca creditoarei cheltuieli de judecata, constand in taxa de timbru si timbru judiciar.

Etichete: