Top

Somatie de plata

INSTANTA

Asupra somatiei de plata de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Barlad sub numarul X/189/2011 in data de 17.03.2011, creditoarea G X H, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. X X S.R.L. Z a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitoarei S.C. I C F S.R.L. pentru suma de 6203,36 lei, reprezentand plati facute in avans de catre S.C. X X S.R.L. Z.

In motivare, creditoarea a aratat ca prin Sentinta civila nr. XF/03.06.2009 a Tribunalului V, a fost desemnata in calitate de administrator/lichidator judiciar a S.C. X X S.R.L. Z, societate care a livrat debitoarei mai multe produse, dar achitate numai partial conform extraselor de cont depuse la dosar (din suma totala de 14203,36 lei s-a achitat suma de 8000 lei), fapt care s-a realizat in urma convocarii la conciliere efectuata de catre G X H. Creditoarea a precizat ca cererea sa priveste o creanta certa, lichida si exigibila.

In drept, au fost invocate prevederile O.G. nr. 5/2001.

In dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei copii dupa Sentinta civila nr. X/F/03.06.2009 a Tribunalului V, Sentinta civila nr. X/F/14.10.2009 a Tribunalului V, extrase de cont (f. 7-11), notificarea nr. 175/20.04.2010.

Legal citata, debitoarea a facut precizari in sensul ca recunoaste debitul si ca a mai efectuat o plata in suma de 500 lei, depunand si chitanta-foaie de varsamant.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Cererea prin care se declanseaza procedura somatiei de plata, reglementata de O.G. 5/2001, cu modificarile ulterioare, trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de aceasta lege speciala, respectiv de art. 1 alin.1.

Astfel, in primul rand, creditorul trebuie sa aiba o creanta a carei obligatie corelativa sa constea in indatorirea debitorului de a plati o suma de bani. Nu prezinta relevanta, in principiu, imprejurarea care a generat nasterea obligatiei, din partea finala a art. 1 alin.1 rezultand ca poate fi vorba despre contravaloarea executarii unui serviciu, unei lucrari sau oricarei alte prestatii. Este insa necesar ca aceasta obligatie sa fie asumata prin contract constatat printr-un inscris ori determinata potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura sau in alt mod admis de lege.

In al doilea rand, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila, respectiv existenta ei sa fie neindoielnica, sa rezulte din chiar inscrisul constatator al creantei, conform art. 379 alin.3 C.proc.civ., cuantumul acesteia sa fie determinat prin inscrisul care o constata sau, cel putin, sa fie determinabil prin inscrisul respectiv sau prin alte inscrisuri ce emana, sunt recunoscute sau, dupa caz, sunt opozabile debitorului, conform art. 379 alin.4 C.proc.civ., iar termenul prevazut in favoarea ori si in favoarea debitorului s-a implinit ori, in conditiile legii – art. 263 si art. 382 C.proc.civ. – debitorul este decazut din beneficiul termenului.

Analizand prezenta cerere de emitere a ordonantei care sa contina somatia de plata in raport de aceste cerinte, instanta constata ca imprejurarea ca debitoarea S.C. I C F S.R.L. a recunoscut raportul juridic nascut intre aceasta si creditoarea S.C. X X S.R.L. Z, reprezentata prin lichidator judiciar G X H, si debitul solicitat de catre aceasta din urma, nu face dovada relatiilor comerciale existente intre parti cu privire la creanta solicitata, in lipsa unui inscris constatator al acesteia in conditiile O.G. 5/2001, inscris care sa probeze intentia debitoarei de a se angaja din punct de vedere juridic fata de creditoare.

Prin urmare, instanta apreciaza ca nu au fost probate raporturile contractuale pretinse ca izvor de obligatii pentru creanta solicitata, motiv pentru care urmeaza sa respinga cererea de emitere a somatiei de plata ca nefondata.

Etichete: