Top

Ordonanta de plata

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B sub numarul X/189/2010 in data de 30.09.2010, creditoarea S.C. „X” S.R.L. a solicitat instantei emiterea unei ordonante de plata in contradictoriu cu debitoarea S.C. „X” S.R.L. pentru suma de 13797,72 lei, si obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, creditoarea a aratat ca suma solicitata reprezinta pretul contractului nr. 14/1.05.2009 incheiat intre parti, in valoare de 5187,21 lei, pentru care a fost emisa factura nr.100/06.01.2010 si respectiv, penalitati de intarziere in valoare de 8610,51 lei, datorate conform cap. V art.12 alin.2 din contractul nr. 14/1.05.2009.

In drept, au fost invocate prevederile O.U.G. nr. 119/2007.

Cererea a fost legal timbrata.

In dovedirea sustinerilor formulate prin cererea de chemare in judecata, creditoarea a depus la dosarul cauzei, in copie certificata, contractul de vanzare-cumparare comerciala nr. 14/1.05.2009 (f.4-7), un inscris intitulat „calcul penalitati” (f. 8-10), factura fiscala nr.100/06.01.2010 (f. 11), anexa din 15.05.2009 la factura fiscala nr.100/06.01.2010 (f.12), anexa din 1.06.2009 la factura fiscala nr.100/06.01.2010 (f.13), notificare in vederea concilierii directe (f.14).

Legal citata, debitoarea nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

Analizand actele si lucrarile. dosarului, instanta constata urmatoarele:

Cererea prin care se declanseaza procedura ordonantei de plata trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de art. 2 alin.1 din OUG 119/2007 privind combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale, respectiv creditorul sa invoce o creanta certa, lichida si exigibila care sa aiba ca obiect plata unei sume de bani care rezulta din contracte comerciale. Asadar, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila, respectiv existenta ei sa fie neindoielnica, sa rezulte din chiar inscrisul constatator al creantei, conform art. 379 alin.3 C.proc.civ., cuantumul acesteia sa fie determinat prin inscrisul care o constata sau, cel putin, sa fie determinabil prin inscrisul respectiv sau prin alte inscrisuri ce emana, sunt recunoscute sau, dupa caz, sunt opozabile debitorului, conform art. 379 alin.4 C.proc.civ., iar termenul prevazut in favoarea ori si in favoarea debitorului s-a implinit ori, in conditiile legii – art. 263 si art. 382 C.proc.civ. – debitorul este decazut din beneficiul termenului.

Analizand prezenta cerere de emitere a ordonantei de plata in raport de aceste cerinte, instanta constata ca intre creditoarea S.C. „X” S.R.L. si debitoarea S.C. „X” S.R.L. s-au derulat relatii comerciale, in baza contractului de vanzare-cumparare comerciala nr. 14/1.05.2009 (f.4-7), creditoarea obligandu-se sa vanda, iar debitoarea sa cumpere echipament vestimentar constand in marfurile prevazute in anexa nr. 1 la contract care cuprinde descrierea si individualizarea acestora, cantitatile, calitatile, preturile, termenele de livrare si valorile asa cum au fost negociate si convenite de parti. De asemenea, potrivit capitolului V, art. 10 din contract, cumparatorul (debitoarea din prezenta cauza) se obliga sa plateasca preturile asa cum sunt negociate, convenite si prevazute in anexa nr. 1 din contract, iar potrivit art. 11, partile au convenit ca plata sa se faca pe baza facturilor emise de vanzator si semnate de cumparator.

Instanta constata ca au fost probate raporturile contractuale pretinse ca izvor de obligatii pentru creanta solicitata.

Instanta apreciaza insa ca nu este intrunita conditia caracterului lichid al sumei de 5187,21 lei, motivat de imprejurarea ca prevederile contractuale (cap.II art.1) cu privire la obligatia de plata a pretului se individualizeaza prin anexa nr. 1 la contractul de vanzare-cumparare comerciala nr. 14/1.05.2009 (f.4-7), anexa care nu a fost depusa de catre creditoare la dosarul cauzei.

Totodata, instanta constata ca factura nr.100/06.01.2010 (f. 11) cu anexele nr. 1 si nr. 2 (f.12,13), nu este semnata, respectiv stampilata de primire de catre debitoare. Fata de dispozitiile contractuale prin care partile au convenit ca plata sa se faca pe baza facturilor emise de vanzator si semnate de cumparator, instanta apreciaza ca S.C. „X” S.R.L., creditoarea, nu a facut dovada ca factura fiscala emisa a fost acceptata la plata de catre debitoarea S.C. „X” S.R.L., astfel ca nu s-a probat intentia debitoarei de a se angaja din punct de vedere juridic fata de creditoare.

Simpla mentiune, prezenta pe anexele nr. 1 si nr. 2 la factura nr.100/06.01.2010 (f. 12,13), cu privire semnatura de primire a marfii individualizate in continutul acestora, in lipsa unei stampile cu denumirea societatii debitoare, nu poate echivala cu acceptarea la plata a facturii nr.100/06.01.2010, emisa la 06.01.2010, dupa mai mult de 6 luni de la intocmirea anexelor nr. 1 si nr. 2 (f.12,13) la aceasta factura.

In ceea ce priveste penalitatile de intarziere, in raport de caracterul accesoriu al acestora fata de obligatia principala, instanta apreciaza ca suma solicitata cu acest titlu este lipsita de caracter lichid, cu atat mai mult cu cat simpla mentiune in cuprinsul inscrisurilor depuse la filele 8-10 de la dosarul cauzei, cu privire la numarul, data facturilor emise, si a scadentei acestora, fara ca acestea sa fie depuse efectiv la dosarul cauzei, astfel incat instanta sa poata face verificari cu privire la caracterul cert, lichid si exigibil al creantei principale rezultata din contractul nr. 14/1.05.2009, determina imposibilitatea individualizarii penalitatilor de intarziere aferente fiecarei obligatii de plata consemnate in facturile emise, si a stabilirii concordantei calculului acestora cu prevederile contractuale.

Art. 1 din O.G. nr. 5/2001 impune ca cele trei conditii, respectiv, creanta sa fie certa, lichida si exigibila, sa fie intrunite cumulativ, astfel ca lipsa uneia dintre acestea conduce la respingerea actiunii.

In aceste conditii, instanta retine ca, in speta, creditoarea nu a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are impotriva debitoarei, in cuantumul solicitat in cererea de chemare in judecata si in conditiile impuse de art. 1 din O.G. nr. 5/2001. Intrucat nu este indeplinita conditia caracterului lichid ale sumelor solicitate, instanta apreciaza ca pretentia dedusa judecatii este nefondata, motiv pentru care va respinge actiunea creditoarei ca neintemeiata.

Pe cale de consecinta, instanta va respinge cererea creditoarei de obligare a debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.

Etichete: