Top

Somatie de plata

SENTINTA CIVILA Nr. 2756
Sedinta publica de la 27 Octombrie 2008

Deliberand asupra prezentei cauze, constata urmatoarele:
Prin cererea formulata pe calea somatiei de plata la data de …. si inregistrata pe rolul Judecatoriei … sub nr….. creditoarea …. a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa someze debitoarea …. sa achite creditoarei suma de 1371,59 lei, reprezentand contravaloare energie termica furnizata si suma de 375,21 penalitati de intarziere, actualizate la data platii efective.
In motivarea cererii se arata ca, in fapt, prin contractul incheiat intre creditoare si debitoare si in conformitate cu art. 42 alin.9 si 10 din Legea 51/2006, debitoarea avea obligatia sa achite contravaloarea serviciilor efectuate in termen de 30 zile de la data emiterii facturii, neachitarea facturii la scadenta atragand majorari de intarziere pentru fiecare zi. Se arata ca majorarile sunt egale cu majorarile datorate pentru plata datoriilor la bugetul de stat si care sunt stabilite periodic prin hotarari de guvern, in prezent fiind in cuantum de 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere.
In drept, creditoarea si-a intemeiat cererea pe dispozitiile O.G. nr.5/2001 privind procedura somatiei de plata, art. 970, 1091 Cod civil.
In dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar urmatoarele inscrisuri: contract nr. .. din data de … certificat de inregistrare, facturi fiscale tabel majorari.
In temeiul art.242 C.proc.civ, creditoarea a solicitat judecarea in lipsa.
Actiunea a fost legal timbrata in conformitate cu art.3 lit.o1) din Legea nr. 146/1996 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma de 39 RON si cu timbru judiciar in valoare de 0,5 lei.
Desi legal citat cu aceasta mentiune, debitoarea nu a formulat intampinare si nici nu s-a prezentat in fata instantei pentru a-si formula aparari.
In cauza a fost incuviintata si s-a administrat proba cu inscrisurile anexate la dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt, in cadrul relatiilor comerciale dintre parti creditoarea a furnizat debitoarei energie termica in executarea contractul nr…. din data de …. sens in care au fost emise facturile fiscale seria …., atasate la dosar, in suma totala de 1371,59 lei si acceptate de debitoare prin aceea ca a semnat facturile.
Somatia de plata este o procedura speciala, derogatorie de la dreptul comun, de solutionare a cererilor de pretentii prin care se tinde la obtinerea unui titlu executoriu.
Conform art.1 alin.1 din O.G. nr.5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.
Procedura somatiei de plata presupune, conform art.1 din O.G. nr.5/2001 valorificarea dreptului de creanta al creditoarei, printr-o modalitate facila, accelerata, conditionata de existenta unei creante certe, lichide si exigibila care nu este combatuta de catre cealalta parte prin aparari apte sa puna in discutie aceste elemente.
In cauza, instanta constata ca sunt indeplinite conditiile de exercitare a actiunii pe calea somatiei de plata, atat cele generale, cat si cele speciale.
Astfel, facturile fiscale seria …… au fost acceptate de debitoare prin aceea ca le-a semnat, acestea avand valoarea unui inscris insusit de catre aceasta conform art.1 din O.G. nr.5/2001.
Conform art.379 alin.3 C.proc.civ. “creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul”, in speta existenta creantei certe rezultand din facturile neachitate depuse in copie la dosar si necontestate de catre debitoare.
Potrivit art.379 alin.4 C.proc.civ. creanta este lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta si a altor acte, in speta acest aspect rezulta din catimea intregii datorii a debitului constatata prin facturile fiscale depuse la dosarul cauzei.
In ceea ce priveste conditia exigibilitatii creantei, acesta este indeplinita in cauza, scadenta obligatiei fiind implinita in termen de 30 zile de la data emiterii fiecarei facturii.
Astfel, creanta avuta in vedere este certa, lichida si exigibila potrivit dispozitiilor art.379 alin.3 si 4 C.proc.civ., nefiind contestata de debitoare prin aparari de fond de natura sa determine inadmisibilitatea cererii.
Din dispozitiile art. 1 alin. 2 din OG 5/2001 reiese ca pe langa suma stabilita potrivit alin 1 al aceluiasi articol cu titlul de obligatie instanta poate stabili dobanzi, majorari sau penalitati datorate potrivit legii.
Potrivit art. 15 lit. a) din contractul de furnizare a energiei termice nr. …, debitoarea avea obligatia sa achite contravaloarea serviciilor efectuate in termen de 30 zile de la data emiterii facturii, neachitarea facturii la scadenta atragand majorari de intarziere pentru fiecare zi. De asemenea, se arata ca majorarile sunt egale cu majorarile datorate pentru plata datoriilor la bugetul de stat si care sunt stabilite periodic prin hotarari de guvern, in prezent acestea fiind in cuantum de 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere.
Cu privire la majorarile de intarziere, instanta constata ca acestea au fost calculate pe fiecare factura in parte, rezultand un cuantum total de 375,21 lei si avand in vedere dispozitiile articolului 969 Cod procedura civila potrivit cu care „conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante”, instanta va obliga debitoarea la plata acestora.
Prin urmare, avand in vedere ca pretentiile creditoarei sunt justificate, in baza art.1 si 6 din O.G. nr.5/2001, instanta va admite cererea formulata de aceasta si va emite o ordonanta prin care debitoarea va fi somata sa-i plateasca creditoarei in termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotarari suma de 1371,59 lei, reprezentand contravaloarea energiei termice, precum si suma de 375,21 lei, reprezentand penalitati de intarziere, sume care vor fi actualizate la data platii efective.
In temeiul art.274 C.proc.civ., in considerarea culpei procesuale a debitorul in declansarea litigiului de fata, instanta va obliga debitorul sa plateasca creditoarei cheltuieli de judecata, constand in taxa de timbru si timbru judiciar.

Etichete: