Top

Somatie de plata

Somatie de plata

Creditoarea P.S. a solicitat în contradictoriu cu S.C. Valea Neagra, emiterea unei ordonante care sa contina somatia debitoarei la plata sumei de 3469 lei reprezentând debite restante, precum si majorarile de întârziere, în cuantum de 3176 lei rezultând un debit total de 6643 lei, în termen de 10 zile de la pronuntare.

Cererea a fost respinsa cu urmatoarea motivare:

În speta, nu sunt îndeplinte condiâiile prevazute de art. 1 din O.G. 5/2001, în sensul existentei unei creante, certe lichide si exigibile, constatata printr-un înscris însutit de parti, creditoarea invoca un drept de creanta izvorât din contractul de concesionare nr. 856/26.06.2000. Creditoarea nu a aratat modul de calcul al debitului si pentru a se putea stabili cu exactitate existenta unei creante în favoarea creditoarei, trebuie administrat un probatoriu complex, care sa stabileasca exact sumele achitate de catre debitoare si sa se verifice daca în speta, nu sunt incidente si alte dispozitii legale, cum ar fi cele prevazute de Decretul- Lege nr. 167/1958. Acest probatoriu nu poate fi administrat pe calea procedurii speciale a somatiei de plata.

Etichete: