Top

Actiune in constatare

JUDECATORIA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. XXX/189 din 12.11.2010, reclamanta D M a solicitat ca, in contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului B, prin Primar si Consiliul Local al municipiului B, prin sentinta ce se va pronunta:

– sa se constate ca a dobandit prin accesiune imobiliara un drept de proprietate asupra imobilului (constructie) format din 2 camere, hol si magazie, imobil amplasat pe terenul proprietatea sa, conform Titlului de proprietate nr. 149503 din 15.02.2010, eliberat de catre Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor V, situat in B, str. C nr. Z, jud. V, cu vecinatatile: N- Z.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca prin Titlul de proprietate nr. Z din 15.02.2010, eliberat de catre comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor V, i-a fost reconstituit dreptul de proprietate privind suprafata de 211 m.p. (real masurat 325 m.p) conform inscrisului „plan de amplasament si delimitare imobil” , avand vecinatatile indicate mai sus.

Reclamanta arata ca terenul provine de la tatal sau, D G, decedat la data de 23.04.1956, ea fiind unica mostenitoare a acestuia. Pe acest teren a ramas o constructie ridicata de tatal sau, formata din 2 camere, hol si magazie, cu o suprafata utila de 39,60m.p si suprafata construita de 55 m.p. conform inscrisului intitulat „ Reveleu- Casa C1”

Reclamanta mai arata ca imobilul a fost construit in anul 1952, conform Adeverintei nr. 1560/14.10.2010 , eliberata de Primaria mun. B si figureaza cu o valoare de impozitare de 15453 lei, conform certificatului de atestare fiscala nr.Z/08.10.2010 , eliberat de Primaria mun. B. De asemenea, reclamanta mai arata ca dupa decesul tatalui sau, constructia a fost refacuta de ea , consolidata si imbunatatita in sensul ca a inlocuit prispele de scandura cu unele de ciment si a schimbat geamurile si usa de la intrare.

Cererea a fost motivata in drept pe dispozitiile art. 4879 si 492 C. civ.

In sustinera actiunii, reclamanta a folosit proba cu inscrisuri, depunand la dosar, in copie: acte de stare civila; titlul de proprietate nr.149503/15.02.2010; reveleu casa C1; plan de amplasament si delimitare a imobilului; certificat de deces seria Ds nr. 421248/20.10.2010; adeverinta nr. 15782/14.10.2010 emisa de Primaria mun. B; certificat fiscal nr. 15660/08.10.2010; matricola de cladiri si terenuri(f. 4-12); proba cu martori.

Legal citati , Unitatea Administrativ-Teritoriala a municipiului B, prin Primar si Consiliul Local al municipiului B nu au formulat intampinare.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin Titlul de Proprietate nr./15.02.2010 eliberat de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor V a fost reconstituit dreptul de proprietate al reclamantei D M asupra suprafetei de 211 m.p. teren situata in intravilanul mun. B, categoria curti , constructii, identificata in tarlaua 30, parcela 8 , avand urmatoarele vecinatati : NZ.

Pe acea suprafata de teren , situata in B , pe strada Z, se afla amplasata o casa de locuit formata din doua camere, hol si magazie cu o suprafata utila de 39,60m.p si suprafata construita de 55 m.p. conform inscrisului intitulat „ Reveleu- Casa C1”(f. 7).

Conform adeverintei nr. Z/14.10.2010 emisa de Primaria mun. B (f. 10) imobilul in discutie este construit din anul 1952 , fapt confirmat si de matricola de cladiri si terenuri eliberata de Directia Judeteana V a Arhivelor Nationale (f. 12).

Potrivit certificatului de atestare fiscala nr.Z/08.10.2010 , eliberat de Primaria mun. B, se atesta ca la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale la nr. de rol nominal unic 18645 pe numele lui D G (tatal reclamantei, decedat la data de 23.04.1956) se afla imobilul situat pe str. Z nr. cu o suprafata construita de 53,60 m.p. si o anexa lemn de 1 m.p. cu o valoare de impozitare de 15.453 lei si cu privire la acest imobil nu sunt inregistrate creante bugetare.

Prin declaratiile date in instanta, martorii S si Z, audiati la propunerea reclamantei, au aratat ca imobilul se compune dintr-o casa de locuit cu doua camere , un hol, precum si o magazie, constructia este veche, dateaza din jurul anilor 1950, construita din lut, avand vecinatatile : propr. Z , str. Z. De asemenea, martorii au declarat ca desi imobilul figureaza in evidentele fiscale, in continuare pe numele tatalui reclamantei, impozitele sunt platite de catre reclamanta , acesta a facut unele imbunatatiri la imobil, schimband tabla, prispa. Martorii au declarat ca nu au fost litigii cu privire la acel imobil, iar reclamanta nu mai are frati si surori.

Fata de cele retinute, in cauza sunt aplicabile prevederile art. 489 din Codul civil, potrivit carora „Proprietatea pamantului cuprinde in sine proprietatea suprafetei si a subfetei lui”.

Sunt aplicabile si prevederile art. 492 din Codul civil, potrivit carora „Orice constructie, plantatie sau lucru facut in pamant sau asupra pamantului, sunt prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamant cu cheltuiala sa si ca sunt ale lui, pana ce se dovedeste din contra”.

Pentru aceste considerente, actiunea formulata de reclamanta este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, conform art. 111 Cod. proc. civ., se va constata ca reclamanta a dobandit prin accesiune imobiliara dreptul de proprietate asupra imobilului ( constructie) , format din 2 camere, hol si magazie, imobil amplasat pe terenul proprietatea sa, conform Titlului de proprietate nr. Z/15.02.2010 eliberat de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra terenurilor V, situat in B, str. Z nr. 8, jud. V , avand urmatoarele vecinatati: NZ .

Reclamanta a beneficiat de ajutor public judiciar in materie civila, constand in reducerea cuantumului taxei judiciare de timbru in procent de 50 %, respectiv pentru suma de 519 lei, conform Incheierii din data de 17.01.2011(f. 40).

Reclamanta a achitat taxa judiciara de timbru in cuantum de 519 lei , conform chitantei seria VSBD nr. 3714(101) din 18.01.2011.

Avand in vedere faptul ca prin admiterea actiunii reclamanta dobandeste un bun in valoare de 15453 lei , vazand si dispozitiile art. 50^2, din O.U.G. nr. 51/2008, privind ajutorul public judiciar in materie civila, potrivit carora „ In situatia in care, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, beneficiarul ajutorului public dobandeste bunuri sau drepturi de creanta a caror valoare, respectiv cuantum, depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat sa restituie ajutorul public.”, instanta urmeaza a dispune restituirea sumei de 519 lei reprezentand ajutor public judiciar acordat reclamantei.

Reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: