Top

Partaj succesoral

Pronunţând sentinţa civilă nr.418/3.02.2010 Judecătoria Oneşti a admis acţiunea formulată de reclamanta I.M., domiciliată în jud. Bacău împotriva părţilor P.I., domiciliată în Braşov, A.I., domiciliată în Urziceni, A.I., domiciliat în Oneşti, B.F., M.D., V.A.- prin procurator P.I., domiciliată în Braşov, S.V., domiciliată în Urziceni, A.N., domiciliat în jud. Bacău şi A.M., domiciliat în jud. Bacău.

Prin aceeaşi sentinţă, judecătoria a admis cererea de raport formulată de reclamantă şi, dispunând ieşirea părţilor din indiviziune, a atribuit loturile conform expertizei tehnice efectuate de ing. B.M., după cum urmează:

Lotul nr. 1 a fost atribuit reclamantei I.M., cuprinzând: suprafaţa de 3.000 m.p. teren fânaţ, extravilan, în T. 29, P. 1032/11, conform schiţei anexă nr. 6 la raportul de expertiză tehnică – fila 137 dosar, care face parte componentă din prezenta, în valoare 600 lei; suprafaţa de 900 m.p. teren arabil intravilan, în T. 95/2, P. 30, conform schiţei nr. 8, în val. 3.600 lei.

Valoarea lotului este de 4.200 lei şi în raport de 3.450, 2 lei, la cât are dreptul, a fost obligată să plătească sultă lotului nr. 3 M.D., suma de 749, 8 lei.

Lotul nr. 2 a fost atribuit pârâtului A.I., cuprinzând: suprafaţa de 2.200 m.p. teren arabil extravilan, T. 57, P. 2.159/7, conform schiţei nr. 2, în valoare de 3.300 lei; suprafaţa de 2.000 m.p. teren fânaţ extravilan, în T. 29, P. 1032/11, conform schiţei 6, în valoare 400 lei.

Valoarea lotului este de 3.700 lei şi în raport de 3.450, 2 lei la cât are dreptul, pârâtul a fost obligat să plătească sultă lotului nr. 3 M.D., suma de 249, 8 lei.

Lotul nr. 3 s-a atribuit pârâtei M.D., cuprinzând: suprafaţa de 1.500 m.p. teren fânaţ extravilan în T. 36, P. 1566/17, conform schiţei nr. 9, în valoare 300 lei; suprafaţa de 2.000 m.p. teren fânaţ extravilan, situat în T. 29, P. 1.032/11, conform schiţei nr. 6, în valoare 400 lei, valoarea lotului fiind de 700 lei.

Lotul nr. 4 a fost atribuit pârâtei P.I., cuprinzând: suprafaţa de 193 m.p. teren curţi-construcţii intravilan, în T. 95, P. 21, conform schiţei nr. 1, în valoare 772 lei; suprafaţa de 733, 5 m.p. teren arabil intravilan, în T. 95/3, P. 22, conform schiţei nr. 1, în valoare 2.934 lei; grajd cu 3 camere şi cămară, în valoare 4.130 lei-conform expertizei în construcţii –fila 100; anexa pentru animale, în valoare de 265 lei-conform expertizei fila 100.

Valoarea lotului este de 8.101 lei şi în raport de 3.450, 2 lei, la cât are dreptul, pârâta a fost obligată să plătească sultă lotului nr. 3 M.D., suma de 1.750, 6 lei, lotului nr. 5 B.F., suma de 2.390, 2 lei şi lotului nr. 6 A.I., suma de 510 lei.

Lotul nr. 5 a fost atribuit pârâtei B.F., cuprinzând: suprafaţa de 5.300 m.p. teren fânaţ extravilan, în T. 36, P. 1566/17, conform schiţei nr. 9, în valoare 1.060 lei, având dreptul la 3.450, 2 lei.

Lotul nr. 6 a fost atribuit pârâtei A.I., cuprinzând suprafaţa de 1.800 m.p. teren arabil extravilan, în T. 36, P. 1541/4, conform schiţei nr. 3, în valoare 900 lei, având dreptul la 3.450, 2 lei.

Lotul nr. 7 a fost atribuit pârâtei V.A., cuprinzând suprafaţa de 1.000 m.p. teren vie extravilan, în T. 32, P. 1210/4, conform schiţei nr. 5, în valoare 500 lei, având dreptul la 3.450, 2 lei.

Lotul nr. 8 a fost atribuit pârâtei S.V., cuprinzând suprafaţa de 2.500 m.p. teren fânaţ extravilan, în T. 35, P. 1526/7, conform schiţei nr. 7, în valoare 500 lei, având dreptul la 3.450, 2 lei.

Lotul nr. 9 a fost atribuit pârâtului A.N., cuprinzând: suprafaţa de 3.700 m.p. teren curţi-construcţii, în T. 95/3, P. 21, conform schiţei nr. 1, în valoare 1.480 lei; suprafaţa de 556, 5 m.p. teren arabil intravilan, în T. 95/3, P. 22, conform schiţei nr. 1, în valoare 2.226 lei; suprafaţa de 1.100 m.p. teren arabil extravilan, în T. 36, P. 1.566/21, conform schiţei nr. 4, în valoare 550 lei; una casă cu 4 camere(la roşu), în valoare 9.325 lei, conform expertizei în construcţii-fila 100.

Valoarea lotului este de 13.581 lei şi în raport de 3.450, 2 lei, la cât are dreptul, pârâtul a fost obligat să plătească sultă lotului nr. 6 A.I. suma de 2.040, 2 lei, lotului nr. 7 V.A., suma de 2.950, 2 lei, lotului nr. 8 S.V. suma de 2.950, 2 lei şi locului nr. 10 A.M. suma de 2.190, 2 lei.

Lotul nr. 10 a fost atribuit pârâtului A.M., cuprinzând: suprafaţa de 1.800 m.p. teren fânaţ extravilan în T. 40, P. 1696/20, conform schiţei nr. 10, în valoare 360 lei; suprafaţa de 1.800 m.p. teren fânaţ extravilan, în T. 51, P. 2034/7, conform schiţei nr. 11, în valoare 900 lei, valoarea lotului fiind de 1.260 lei şi având dreptul la 3.450 lei.

Întrucât suprafeţele de pădure nu se pot fragmenta în porţiuni mai mici de 1 ha, părţile s-au înţeles să folosească în comun suprafaţa de teren pădure înscrisă în T.P. 47486/2006 (fila 85 dosar).

În conformitate cu art. 274 Cod procedură civilă, instanţa a obligat pârâţii să achite reclamantei câte 190 lei cheltuieli de judecată, reprezentând cota parte din onorariile pentru experţi, compensându-se celelalte cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, a reţinut instanţa că prin acţiunea formulată reclamanta I.M., a chemat în judecată pe pârâţii P.I., A.I., A.I., S.V., B.F., M.D., V.A., A.N., A.M. pentru a se partaja averea rămasă de pe urma defuncţilor A.N. şi A.C., ambii cu ultimul domiciliu în jud. Bacău, iar pârâtul A.N. să raporteze la masa succesorală o casă construită din chirpici de pământ, acoperită cu azbest (la roşu) şi unde acesta îşi are domiciliul.

Acţiunea a fost legal timbrată iar în motivare reclamanta a arătat că au rămas ca moştenire bunuri imobile (construcţii, terenuri şi pădure) şi că imobilul asupra căruia s-a cerut raportul a fost adus la starea actuală de către pârâtul A.N..

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri şi s-au luat interogatorii şi au fost audiaţi martori, probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut că în data de 24.01.2004 a decedat A.N., iar la data de 23.04.2006 a decedat şi A.C., soţia supravieţuitoare.

Moştenitori cu vocaţie succesorală au rămas: reclamanta I.M., pârâţii P.I., A.I., A.I., S.V., B.F., M.D., V.A., A.N., în calitate de descendenţi gr. I, şi pârâtul A.M., în calitate de descendent gr.II, care vine la succesiune prin reprezentarea lui A.G., fiul defuncţilor, decedat.

Masa succesorală se compune din următoarele bunuri: imobilul-grajd, compus din trei camere şi cămară, cu instalaţie electrică, acoperit cu azbest; anexă pentru animale, compusă dintr-o încăpere, situate în jud. Bacău; suprafaţa de 2 ha şi 8.753 m.p. teren, conform T.P. nr. 45.660/21.08.1997 (fila 27 dosar), suprafaţa de 1 ha pădure, conf. T.P. nr.47.486/12.09.2006 (fila 28 dosar).

Privitor la cererea de raport s-a precizat că A.N.şi A.C. au început construcţia casei reţinute la masa de partajat, însă nu au terminat-o, efectuând lucrările până la acoperiş, inclusiv, însă fără stolărie, fără sobe şi fără instalaţie electrică. Celelalte lucrări la casă pentru a fi adusă în starea actuală au fost efectuate de către pârâtul A.N..

Stabilind cota succesorală de 1/10 pentru fiecare moştenitor, în urma probelor administrate, instanţa a stabilit, de asemenea, prin încheierea din data de 13.05.2009, masa succesorală şi cotele ce revin moştenitorilor, ulterior fiind desemnaţi experţi pentru evaluarea bunurilor şi formularea de propuneri de atribuire a loturilor.

Expertizele efectuate în cauză au respectat dispoziţiile din încheierea precizată anterior, părţile neridicând obiecţiuni de esenţă, astfel încât, faţă de dispoziţiile art. 728 şi urm. din Cod procedură civilă a fost admisă acţiunea, precum şi cererea de raport formulată de reclamantă, şi s-a dispus ieşirea părţilor din indiviziune, prin atribuire de loturi, conform expertizei tehnice efectuate de ing. B.M..

Reţinând că suprafeţele de teren pădure nu se pot fragmenta în porţiuni mai mici de 1 ha şi că părţile s-au înţeles asupra modalităţii de folosinţă asupra suprafeţei de 1 ha pădure înscrisă în T.P. nr. 47486/2006, instanţa a stabilit ca această suprafaţă să rămână în proprietatea moştenitorilor defunctului A.N., în indiviziune.

În conformitate cu art. 274 Cod procedură civilă, au fost obligaţi pârâţii să achite reclamantei câte 190 lei cheltuieli de judecată, reprezentând cota-parte din onorariile pentru experţi, compensându-se celelalte cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs prin reprezentantul său convenţional, d-l A.N., solicitând reţinerea cauzei spre rejudecare şi pe fond casarea cu trimitere la instanţa competentă, arătând în motivele de recurs că:

1.Prima instanţă a omis să pună în discuţia părţilor şi să soluţioneze excepţia prescripţiei extinctive a dreptului de a cere raportul faţă de un defunct, respectiv A.N., tatăl recurentului, excepţie peremptorie şi dirimantă.

2.Hotărârea judecătoriei a fost pronunţată cu încălcarea art.261 pct.5 cpc întrucât cererea admisă de raport nu a fost motivată în drept.

3.Din cauza neştiinţei nu a putut administra probe cu care să dovedească faptul că recurentul este cel care a construit în totalitate imobilul supus raportării, părinţii săi, fiind în vârstă, neavând mijloacele financiare necesare ridicării unei case.

În motivarea în drept a recursului, au fost invocate dispoziţiile art.304 pct.7,8,9 cpc.

Formulând întâmpinare prin reprezentantul său convenţional (filele 42 – 43 dosar), d-na M. I. a solicitat respingerea recursului şi menţinerea sentinţei pronunţate de Judecătoria Oneşti ca fiind legală şi temeinică cu motivarea că cererea de raport a fost considerată ca fiind formulată în termen având în vedere data decesului mamei părţilor, A.C., bunurile rămase de pe urma celor doi defuncţi constituind o universalitate, că hotărârea primei instanţe este motivată atât în drept cât şi în fapt cu privire la toate capetele de cerere şi că soluţia pronunţată este în concordanţă cu probele administrate în cauză şi cu situaţia reală.

În recurs nu au fost administrate probe.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine următoarele:

Prin acţiunea adresată Judecătoriei Oneşti, reclamanta I.M. a solicitat partajarea averii rămase de pe urma defuncţilor A.N. şi A.C., ambii cu ultimul domiciliu în jud. Bacău, iar pârâtul A.N. să fie obligat să raporteze la masa succesorală o casă construită din chirpici de pământ, acoperită cu azbest (la roşu) şi unde acesta îşi are domiciliul.

Potrivit art.738 Cc, fiecare erede raportează la masa succesiunii donaţiunile ce a primit şi sumele ce este dator către succesiune însă în cauza de faţă nu se poate vorbi despre o donaţie, astfel cum acest act juridic este definit de dispoziţiile art.801 Cc, potrivit cărora donaţiunea este un act de liberalitate prin care donatorele dă irevocabil un lucru donatarului care îl primeşte, toate donaţiile făcându-se prin act autentic, astfel cum cer dispoziţiile art.813 Cc.

Atât timp, deci, cât nu s-a făcut dovada existenţei unui act de donaţie, nu se poate vorbi nici de obligaţia de raportare a bunului astfel primit, chiar reclamanta arătând în cererea sa că vechea casă ce a aparţinut părinţilor săi a fost demolată şi pe acelaşi amplasament, cu materialele părinţilor şi ajutorul tuturor copiilor s-a ridicat casa în care locuieşte A.N. care a executat toate lucrările ulterioare până la stadiul final.

Nici chiar recurentul-pârât nu susţine că ar fi primit construcţia prin donaţie ci că, dimpotrivă, el este cel care a suportat toate costurile ridicării casei.

Prin urmare, neavând donaţie, Tribunalul nu poate primi criticile din recurs vizând acest act juridic (nepunerea în discuţie a excepţiei prescripţiei şi nemotivare în drept a soluţiei date cererii de raport), referirile primei instanţe la cererea de raport cuprinse în încheierea de admitere în principiu din 13.05.2009 fiind eronate (f.60,61), fără ca aceste referiri să influenţeze, însă, în vreun fel soluţia dată pe fondul cauzei, în condiţiile în care imobilul-casă a fost atribuit recurentului-pârât A.N. iar la stabilirea sumelor pe care acesta a fost obligat să le plătească celorlalţi moştenitori s-a avut în vedere stadiul construcţiei din momentul preluării de către recurent de la părinţii săi, cu excluderea sumelor cheltuite de acesta ulterior pentru finalizarea construcţiei (a se vedea concluziile raportului de expertiză construcţii efectuat de ing. H. C. f.92– f.99 dosar judecătorie).

Nici cel de-al treilea motiv de recurs nu poate fi considerat întemeiat, probele administrate în cauză arătând că lucrările de ridicare a imobilului-casă în litigiu au fost demarate de autorii părţilor, construcţia fiind acoperită cu azbest, fără stolerie, instalaţie de încălzire şi curent electric (f.57 G.L., f.58 M.L.), însuşi recurentul recunoscând că susţinerile sale nu au putut fi dovedite, din cauza neştiinţei, ceea ce nu poate atrage, însă, casarea sentinţei recurate ce a fost pronunţată cu respectarea dreptului său la apărare.

În consecinţă, în temeiul art.312 alin.(1) cpc, Tribunalul va respinge recursul ca nefondat, luând act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: