Top

Amânarea executării pedepsei condamnatului, asociat majoritar al unei societăţi comerciale

INSTANŢA – Deliberând –

Asupra cererii de faţă, constată următoarele :

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată că prin cererea din 29.12.2008 petenta S.C . C- R SRL, cu sediul în oraşul C.,a solicitat amânarea executării pedepsei pentru condamnatul Pintea Lucian raportat la prevederile art.453 al. 1 lit.c Cod procedură penală, condamnat care este asociatul majoritar al societăţii.

Instanţa constată că prin Sentinţa penală din 2007 a Judecătoriei M. rămasă definitivă prin Decizia penală din 2008, P. L. român, studii 12 clase, stagiul militar nesatisfaeut, administrator, necăsătorit, fără antecedente penale, a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare pentru infracţiuni de fals, înşelăciune, la Legea cecului şi de fals în declaraţii.

Compartimentul Executări Penale al Judecătoriei M a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii , pentru pedeapsa de 3 ani închisoare.

Din verificările făcute rezultă că până în prezent mandatul nu a fost pus în executare, inculpatul nefiind găsit până în prezent, motiv pentru care condamnatul a fost dat în urmărire pentru sustragere de la executarea mandatului, conform Dispoziţiei I.G.P.R. din 2009.

în această situaţie instanţa apreciază că cererea de faţă a fost în mod corect încadrată ca o cerere de amânare a executării pedepsei închisorii.

în motivarea cererii petenta arată că P. L. este asociatul unic al societăţii. Societatea petenta arată că funcţionarea ei este prejudiciată datorită lipsei condamnatului de la conducerea societăţii care este asigurată efectiv de către Directorul şi asociatul majoritar P. L. De asemenea petenta invocă Statutul societăţii care indică faptul că Adunarea Generală a Asociaţilor este Organul Suprem de conducere al societăţii.

S-au invocat aspecte economice generate de criza actuală care ar putea conduce la închiderea unei societăţi cu rulaj mare şi fără datorii la bugetul statului.

S-au depus la dosar mai multe acte respectiv contacte în derulare şi justificări contabile privind activitatea societăţii, salariaţii acesteia etc.

Instanţa apreciază situaţia relevată raportat la prevederile art.453 al.l lit.b Cod procedură penală care prevede că datorită unor împrejurări speciale, executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru unitatea la care lucrează.

Aspectele invocate de către petenta în cerere nu au caracter special ci unul general ce derivă din administrarea curentă a societăţii.

De asemenea textul de lege vorbeşte despre executarea imediată, situaţie care nu poate fi apreciată ca obiectivă în cauză, întrucât condamnatul se sustrage executării pedepsei şi a fost dat în urmărire generală.

Ar putea reprezenta o situaţie reglementată de art.453 al.l pct.c Cod procedură penală, situaţie în care condamnatul ar trebui ridicat în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii dar în acelaşi timp prezenţa sa pentru semnarea de executare a unui contract vital pentru societatea pe care o conduce ar justifica cererea de amânare.

Ori în cazul de faţă nu se justifică în mod expres, împrejurarea specială, urgenţă din partea societăţii care funcţionează în continuare, iar la dosar nu s-au depus acte din care să rezulte expres că ar avea probleme de funcţionare datorită lipsei condamnatului de la conducerea acesteia.

Cu atât mai mult atitudinea condamnatului care se sustrage executării pedepsei nu justifică cererea întrucât statutului societăţii îl indică pe acesta ca asociat majoritar, deci el este cel care decide soarta societăţii sale.

Faţă de considerentele arătate, în baza art.454 Cod pr.penală va respinge cererea de amânare a executării pedepsei închisorii formulată în baza art.453 al.l lit.c Cod pr .penală de către societatea SC C- R SRL pentru asociatul majoritar al acestei societăţi, condamnat la închisoare,cu interzicerea drepturilor prev. de art. 64- 71 Cod penal prin sent. penala din 2007 a Judecătoriei M., definitivă prin D.P din 2008 .

In baza art. 192 al.2 Cod.pr.penală , va obliga petenta la 50 lei cheltuieli judiciare către stat.

Va constata că în cauză, petenta a avut apărător ales.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

In baza art.454 Cod pr .penală respinge cererea de amânare a executării pedepsei închisorii formulată în baza art.453 al.l lit.c Cod pr.penală de către societatea SC C- R- SRL – pentru asociatul majoritar al acestei societăţi, condamnat la 3 ani închisoare,cu interzicerea drepturilor prev. de art. 64- 71 Cod penal prin sent. penala din 2007 a Judecătoriei M., definitivă prin D.P. din 2008.

In baza art. 192 al.2 Cod.pr.penală obligă petenta la 50 lei cheltuieli judiciare către stat.

Constată că în cauză, petenta a avut apărător ales.

Cu apel in 10 zile de la comunicare.

Pronunţată azi 15.04.2009 în şedinţă publică.

Etichete: