Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.781/270/2010 pl. contraventie

Înreg. 01.02.2010

SENTINTA CIVILA NR.1690

Sedinta publica din data de 26.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Mihaela Ladan

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect plângere contraventionala, formulata de petentul .. împotriva intimatei UNITATEA …..Bacau.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petentul personal, lipsind intimatul.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta dupa care, care învedereaza instantei ca la data de 26.05.2010, s-a depus la dosar, procesul-verbal de îndeplinire a mandatului de aducere privind pe martorul …….., din care rezulta ca martorul este plecat din tara.

Instanta, fata de cele mentionate în procesul-verbal de îndeplinire a mandatului de aducere, considera ca nu se mai impune audierea acestuia.

Petentul arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta acorda cuvântul pe fond.

Petentul arata ca a discutia purtata a avut loc la usa sa si nu în local, precizând ca era acasa. Masina acestuia a fost condusa de fiul sau, care are carnet de 6 luni, iar când acesta a parcat masina, a blocat masina unui vecin. Petentul a precizat ca nu si-a declinat identitatea, întrucât nu se considera vinovat. Acesta mai arata ca martorul, mentionat în procesul-verbal, nu a fost prezent în acel moment.

I N S T A N T A

-deliberând-

Constata ca prin plângerea formulata petentul ….. a solicitat, în contradictoriu cu intimata UNITATEA …… Bacau, anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei seria J.O., nr.0096133/23.01.2010, încheiat de intimata.

În motivarea plângerii petentul arata ca nu a fost legal modul de actiune al agentului …, precizând ca acesta a sunat la usa apartamentului si l-a amenintat.

Prin întâmpinarea depusa la dosar, intimatul arata ca fapta exista si solicita instantei respingerea plângerii ca fiind lipsita de temei si mentinerea procesului-verbal.

În conformitate cu art. 15 lit. „i” din legea nr. 146/1997, plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, probatorii din analiza carora instante retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 23.01.2010 Unitatea …., a sanctionat pe petentul … cu amenda în cuantum de 400 lei pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 2 pct.1 din Legea nr.61/1991 si 200 lei pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 2 pct.33 din Legea nr.61/1991, încheind în acest sens procesul verbal de constatare a contraventiei seria J.O., nr.0096133/2010.

S-a consemnat în procesul verbal ca, în data de 23.01.2010, ora 21.00, locul ………, petentul a refuzat sa dea date privind identitatea sa si totodata a adresat cuvinte vulgare acestuia.

La analiza din oficiu a legalitatii si temeiniciei procesului – verbal, conform art. 34 al.1 din O.G. nr.2/2001, nu au fost identificate cauze de nulitate a procesului – verbal, acesta fiind întocmit potrivit dispozitiilor legale incidente în cauza respectiv Legea nr.61/1991 si O.G. nr.2/2001.

În drept, instanta retine ca, potrivit art. 2 pct.1 din Legea nr.61/1991, constituie contraventie savârsirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta împotriva persoanelor de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor.

Potrivit art. 2 pct. 33 din Legea nr.61/1991, constituie contraventie, refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identitatii sale, de a se legitima cu actul de identitate…., la cererea ori la invitatia justificata a organelor de urmarire penala sau de mentinere a ordinii publice, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu ;

În concluziile scrise „depuse de petent la dosar”, acesta invoca exceptia lipsei competentei materiale a agentului constatator, motivat de faptul ca jandarmii nu au atributii pe linia circulatiei pe drumurile publice, precum si exceptia nulitatii procesului-verbal pentru întocmirea procesului-verbal cu nerespectarea dispozitiilor prav. de art.16 pct.7 si art.19 al.1 din O.G. nr.2/2001.

Exceptiile vor fi respinse pentru cele ce succed:

Potrivit art.7 al.1 din Legea nr.61/1991, contraventiile se constata de catre primar, împuternicitii acestuia, de catre ofiterii sau subofiterii de politie ori de catre ofiterii, maistrii militari, subofiterii sau militarii din jandarmerie, angajatii pe baza de contract.

De asemenea, instanta constata ca agentul constatator a respectat, la întocmirea procesului-verbal dispozitiile art.19 al.1 din O. G. nr.2/2001.

Privitor la sustinerea petentului ca agentul constatator a încheiat procesul-verbal fara sa îi aduca la cunostinta dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare, este de precizat ca aceasta situatie atrage nulitatea relativa a procesului-verbal si duce la anularea acestuia doar în situatia în care prin aceasta i s-a pricinuit o vatamare, ceea ce în cauza nu s-a dovedit.

În ceea ce priveste faptele contraventionale retinute în sarcina petentului este de observat ca fapta prav. de art. 2 pct.33 din Legea nr.61/1991 a fost savârsita de acesta, situatie recunoscuta clar prin plângerea formulata.

În ce priveste contraventia prav. de art. 2 pct.1 din acelasi act normativ, instanta retine ca agentul constatator nu a dovedit savârsirea de catre petent a acestei fapte contraventionale.

În lipsa unei probe care sa conduca la concluzia ca petentul a savârsit aceasta fapta, petentul beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, prezumtie care nu a fost rasturnata de catre agentul constatator.

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art. 34 din O.G. nr.2/2001 se va admite în parte plângerea formulata de petent si, în consecinta, se va infirma procesul-verbal seria J.O., nr.0096133/23.01.2010, încheiat de intimata pentru contraventia prev. de art.2 pct.1 din Legea nr.61/1991 si se vor mentine celelalte dispozitii ale procesului-verbal.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Respinge exceptiile invocate de petent.

Admite în parte plângerea formulata de petentul … domiciliat în ….., jud. Bacau, în contradictoriu cu intimata U.M…, cu sediul în ……, jud. Bacau.

Infirma procesul-verbal seria J.O., nr.0096133/23.01.2010, încheiat de intimata pentru contraventia prev. de art.2 pct.1 din Legea nr.61/1991.

Mentine celelalte dispozitii ale procesului-verbal.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 26.05.2010.

Etichete: