Top

Fond funciar

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3984/270/2009

Din 29 iunie 2006 fond . funciar

SENTINTA CIVILA NR.1765

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 02.06.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ADRIAN ASAVEI

GREFIER – DORINICA LUNGU

Pe rol fiind rejudecarea cauzei civile pentru fond funciar, formulata de reclamanta …… ,împotriva Comisiei Locale pentru aplicarea Legii 18/1991 a comunei ….. si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau, ……..

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamanta asistata de avocat …….. si pârâtul …… asistat de avocat ……. , lipsa cele doua comisii.

Procedura de citare legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat …. depune la dosar adresa nr. 2642/23.03.2010 emisa de OCPI , ( o copie fiind înmânata si reclamantei prin aparator )cu care face dovada ca titlul de proprietate a facut obiectul unei alte cereri si motivat de faptul ca s-a dispus continuarea cercetarilor , solicita se face adresa la Parchetul Onesti pentru a se comunica daca s-a pus în miscare urmarirea penala în dosarul nr. 83/P/2009.In cazul când instanta nu va reveni cu adresa la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti , solicita suspendarea cauzei pâna la solutionare .

Avocat …… , nu este de acord cu suspendarea cauzei , adresa depusa nu este relevanta prezentei cauze si instanta este cea care face valabilitatea titlului de proprietate. Plângerea formulata la Parchet a fost facuta împotriva unor persoane care sunt salariati la Primaria . , motiv pentru care solicita respingerea cererii de suspendare si a se acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat …… precizeaza ca plângerea este facuta împotriva lui ……. , pentru fals , parte în proces; în cazul în care se va constata ca este fals ,urmeaza ca instanta sa desfiinteze titlul de proprietate .Mentiune cererea solicitata , privind suspendarea cauzei .

Avocat ….. precizeaza ca a solicitat instantei constatarea nulitatii titlului de proprietate pentru suprafata de teren solicitata ( daca este bun sau nu ) , considera ca se urmareste divergisarea solutionarii cauzei.

Instanta respinge cererea privind suspendarea cauzei constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei .

Avocat ….. pentru reclamanta solicita admiterea actiunii în raport de motivele casarii si a mentiunilor formulate . A se dispune nulitatea titlului de proprietate nr. 80382/23.02.1996. Expertizele efectuate în cauza , confirma greselile facute la eliberarea titlului si ca suprafata de 700 m.p. se suprapune cu terenul în litigiu. Solicita respingerea cererii reconventionale formulata de pârât , obligarea la plata cheltuielilor de judecata .

Avocat ….. solicita respingerea actiunii reclamantei , a se admite cererea reconventionala formulata de pârât. , a se constata nulitatea absoluta a T.P. nr. 500056/27.07.2007 , emis pe numele lui … ; Reclamanta nu era îndreptatita sa faca cerere de reconstituirea dreptului de proprietate , aceasta nu avea calitate si nici dovezi. A se constata nulitatea T.P. pentru suprafata de 2243 m.p.; conform expertizelor , reiese faptul ca terenul pârâtului nu se suprapune cu cel al reclamantei , nefiind motive de modificare a T.P. al pârâtului . Depune la dosar concluzii scrise , soli cita obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

Dezbaterile fiind terminate , cauza a ramas în pronuntare .

I N S T A N T A :

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de fata ;

Constata ca reclamanta …. , domiciliata în …… , a chemat în judecata pârâtii … , domiciliat în ….. , Comisia locala …. de aplicare a Legii 18/1991 , Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate Privata asupra Terenurilor Bacau , a solicitat constatarea nulitatii absolute a T.P. nr. 80382 din 29.02.1996 emis pe numele ……. si radierea din titlu a numelui ….. , precum si plata cheltuielilor de judecata.

Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

In motivarea actiunii se arata ca i s-a reconstituit defunctului ….. dreptul de proprietate pentru suprafata de 700 m.p. situata în ….. , transmis prin legat cu titlul particular pârâtului ….. .

Mai arata ca reclamantei …. i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 2243 m.p. teren situat pe raza comunei Casin , teren format din parcelele de 1166 m.p. arabil , 725 m.p. fânete si 325 m.p. fânete prin T.P. 500056/27.07.2007.

Potrivit expertizei topo – cadastru suprafata de 700 m.p. se suprapune cu terenul în suprafata de 2243 m.p. care este cuprind în T.P. 500056/27.07.2007 si este lovit de nulitate absoluta .

Pârâtul … a formulat si el întâmpinare – reconventionala. Prin întâmpinare a solicitat respingerea actiunii ca fiind neîntemeiata , titlul de proprietate nr. 80382/1996 emis pe numele ….. este legal încheiat pentru suprafata de 700 m.p. care a fost a fost în proprietate.

Sub aspect reconventional a solicitat constatarea nulitatii absolute a T.P.500056/27.07.2007 emis pe numele reclamantei …. , comostenitoare a defuncte … , reclamanta fiind neîndreptatita la aceasta restituire .

Mai arata pârâtul ….. ca defuncta …. a avut doua copii care sunt decedati în prezent si anume pe ….. , mama reclamantei … , decedata în 1999 si pe … decedat în anul 2006.

La aparitia Legii 18/1991 atât … cât si ….. au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate în nume propriu pentru terenurile pe care le-au avut la cooperativizare agriculturii , obtinând fiecare dintre petente titluri corespunzatoare si acestia au mai cerut reconstituirea dreptului de proprietate si pentru terenurile mostenire de la defuncta …

In calitate de mostenitori ….si …. au obtinut T.P. nr. 78973 din data de 07.09.1994 pentru suprafata de 8.300 m.p. ca mostenitori ai defunctei …. .

Dupa decesul lui …… , reclamanta în calitate de fiica a defunctei , depune cerere pentru a obtine titlul de proprietate pentru terenurile mostenire pe linia bunicii materne în T.P. 500056/27.07.2004 este eliberat fara drept.

Comisia locala de aplicare a legii fondului funciar formuleaza întâmpinare , solicitând respingerea actiunii reclamantei , ca fiind neântemeiata.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei … , invocata de pârâtul …… , instanta va respinge ca fiind neîntemeiata întrucât aceasta are legaturi de cauzalitate cu obiectul acestui dosar.

Cu privire la cererea reconventionala a pârâtului Marin Costica , instanta o va admite , întrucât a dispus eliberarea unui nou titlu , pentru suprafata de 700 m.p. pe numele mostenitorilor lui …….. ….. , urmare a constatarii nulitatii absolute a T.P. 80383/29.02.1996 si a constatarii nulitatii absolute partiale a T.P. 500056 din 27.07.2007 emis pe numele reclamantei …… , numai cu privire la suprafata de 750 m.p. teren situat în … , T. 60/54 , P.45/1.

In drept au fost invocate dispozitiile art. III din Legea 169/1997 .

Conform art. 274 din Cod procedura civila vor fi compensate cheltuielile de judecata efectuate în cauza .

Pentru aceste motive ,

In numele legii ,

H O T A R A S T E :

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei …….. invocata de pârâtul ……. .

Admite actiunea reclamantei ….. , domiciliata în …. .

Admite cererea reconventionala a pârâtului …. .

Constata nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 80382 eliberat de catre Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bacau , pe numele lui …… în data de 29.02.1996.

Constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 500056 eliberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bacau în data de 27.07.2007 pe numele reclamantei ….. , numai cu privire la suprafata de 700 mp. teren situat în …. , judetul Bacau , în T.60/54 ,P.45/1.

Dispune eliberarea unui nou titlu pentru suprafata de 700 m.p. pe numele mostenitorilor lui …. .

Compenseaza cheltuielile de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare .

Pronuntata în sedinta publica, azi 02.06. 2010

Etichete: