Top

Contraventii.Principiul legalitatii stabilirii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor contraventionale.

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:765/11.06.2010

Autor:Judecatoria Adjud

Contraventii.Principiul legalitatii stabilirii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor contraventionale.

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instante la data de 05.03.2010, petenta S.C. A S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu intimatul ITM, anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 503/19.02.2010 si in subsidiar, inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că numitul G.F.D. a fost angajat al societatii pana la data de 01.02.2010, cand i-a fost desfacut contractul de munca. Tuturor angajatilor societatii, inclusiv numitului G.F.D., li s-a efectuat instructajul privind protectia muncii in mod corespunzator si au semnat fisele de protectie a muncii. Cu ocazia controlului, lipsea doar instructajul lui G.F.D., aspect ce le-a format convingerea ca acesta a sustras cartea de protectie a muncii, apoi a sesizat organele de control, deoarece in repetate randuri, a amenintat in acest sens. Observand acest lucru doar cu ocazia controlului, a sesizat organele de politie cu privire la savarsirea acestei fapte de furt. Societatea nu se face vinovata de savarsirea acestei contraventii si, asa cum rezulta din procesul-verbal de control nr. 975/18.08.2009, anterior acestui control, nu au fost depistate masuri nerezolvate, aspect ce denota faptul ca acest episod este izolat si premeditat de un fost angajat. A mai aratat ca sanctiunea aplicata este excesiva, avand in vedere imprejurarile invocate, impunandu-se inlocuirea amenzii cu avertisment.

În susţinerea plângerii, petenta a solicitat proba cu martori si proba cu inscrisuri, in cadrul careia a depus la dosar urmatoarele inscrisuri : procesul-verbal contestat, proces-verbal de control nr. 243/18.02.2010, instiintare de plata, adresa emisa de Politia Mun. Adjud nr. 30160/09.04.2010, contract individual de munca inregistrat la ITM sub nr.430/05.05.2009, decizie de incetare a contractului individual de munca inregistrata la ITM sub nr. 209/08.02.2010.

În drept, petenta a invocat dispozitiile O.G. nr.2/2001.

Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar conform art.36 din O.G. nr.2/2001.

Intimatul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a plângerii şi menţinerea procesului-verbal contestat, aratand ca in urma controlului faptic efectuat la data de 18.02.2010 s-a constatat ca petenta nu a procedat la efectuarea instructajului privind securitatea si sanatatea in munca pentru salariatul G.F.I., fapta care contravine dispozitiilor art.13 alin.1 lit.f din Legea nr.319/2006. Aspectul invocat de petenta, privind sustragerea de catre respectivul salariat a fisei individuale de instructaj, tine de competenta exclusiva a organelor penale. Referitor la cuantumul amenzii aplicate, a aratat ca acesta se incadreaza in limitele minime legale prevazute de lege.

În probatiune, intimatul a depus la dosar copia declaratiei scrise a numitului G. F.I. inregistrata la ITM sub nr. 2476/04.02.2010 si copia procesului-verbal de control nr.975/18.08.2009.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.115-118 Cod proc.civilă.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri si proba cu martori, in cadrul careia au fost audiati martorii G. M. si G.F.I., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar(f.23, 42).

Examinand actele si lucrarile dosarului, instanţa a reţinut ca prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 503/19.02.2010, petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 4000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazuta de art.13 lit.f si sanctionata de art.39 alin.4 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 (f.6-7).

In procesul-verbal s-a retinut in sarcina societatii petente neefectuarea instructajului de protectie a muncii numitului G.F.I., contrar dispozitiilor art.13 lit.f din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.

Constatand, conform art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001 ca plangerea contraventionala a fost introdusa in termenul legal, instanta a retinut ca procesul-verbal nr. 503/19.02.2010 cuprinde mentiunile obligatorii prevăzute sub sanctiunea nulitatii de art.16 si art. 17 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si nu contine nici alte vicii de forma care sa atraga anularea.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, s-a constatat ca societatea petenta a fost sanctionata pentru neefectuarea instructajului de protectie a muncii numitului G. F.I.

Din contractul individual de munca inregistrat la ITM sub nr.430/05.05.2009 rezulta ca numitul G.F.I. a fost angajat in cadrul societatii petente incepand cu data de 04.05.2009 (f.27-29), iar la data de 01.02.2010, contractul sau de munca in cadrul societatii a incetat, asa cum rezulta din decizia de incetare a contractului individual de munca inregistrata la ITM sub nr. 209/08.02.2010 (f.30).

Audiat in cauza, martorul G.F.I. a declarat ca in perioada in care a lucrat in cadrul societatii petente, nu i s-a facut instructaj privind securitatea si sanatatea in munca si nu a semnat fisa de protectia muncii(f.42).

Cu toate acestea, din procesul-verbal de control nr. 975 intocmit ca urmare a controlului pe linia securitatii si sanatatii in munca efectuat la data de 18.08.2009, cand martorul G.F.I. era angajat in cadrul societatii, rezulta ca nu s-a constatat vreo deficienta sau omisiune privind efectuarea instructajului privind securitatea si sanatatea in munca pentru salariatii societatii, printre care se afla si martorul G.F.I. (f.36-38).

Or, in conditiile in care, salariatul G.F.I. nu ar fi fost instruit la angajare sau ulterior si nu ar fi semnat fisa individuala de instructaj pe linia securitatii si sanatatii in munca, aceste nereguli ar fi fost constatate si consemnate in procesul-verbal de control pe linia securitatii si sanatatii in munca, asa cum s-a intamplat cu alte deficiente constatate la data de 18.08.2009.

O alta contradictie reliefata de probele administrate in cauza este cea privind motivul incetarii contractului individual de munca a numitului G.F.I. Astfel, in timp ce martorul G.F.I. a afirmat ca a fost concediat fara a cunoaste motivul, in decizia de incetare a contractului individual de munca inregistrata la ITM sub nr. 209/08.02.2010 este inscrisa mentiunea privind incetarea contractului de munca conform art.55 lit.b din Codul muncii, articol de lege care se refera la acordul partilor.

Din declaratia martorului G.M.(f.23), angajat in cadrul societatii petente, rezulta ca petenta a efectuat instructajul de protectia muncii pentru salaratii sai, inclusiv pentru salariatul G.F.I.

Totodata, din declaratiile ambilor martori audiati in cauza, rezulta ca incaperea in care se aflau documentele societatii nu era incuiata, avand in parte destinatia de birou si in parte, destinatie de magazie, toti salariatii societatii avand acces in acea incapere.

Faptul ca petenta a sesizat organele de politie cu privire la sustragerea de catre numitul G.F.I. a fisei de protectie a muncii este confirmat de adresa emisa de Politia Mun. Adjud nr. 30160/09.04.2010 la care a fost anexata o copie a plangerii penale formulata de societatea petenta (f.21-22).

Fata de toate aceste imprejurari, relevate de probele administrate in cauza, care determina o îndoiala cu privire la savarsirea de catre petenta a faptei imputate, instanta a apreciat ca in cauza nu se poate stabili dincolo de orice îndoială rezonabilă ca societatea petenta se face vinovata de savarsirea contraventiei retinuta in sarcina sa.

Sanctionarea societatii petente in aceste conditii nu are suport legal, constituind o incalcare a principiului legalitatii stabilirii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor contraventionale consacrat in aceasta materie de dispozitiile art.1 din O.G. nr.2/2001 potrivit carora, constituie contraventie, fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta (…).

Pentru considerentele expuse, retinand ca prin intocmirea procesului-verbal s-a adus petentei o vatamare ce nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului de sanctionare, în baza art. 34 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, instanta a admis plangerea formulata, a anulat procesul-verbal seria VN nr. 503/19.02.2010 si a exonerat petenta de plata amenzii in cuantum de 4000 lei.

Etichete: