Top

Contestaţie formulată în baza Legii nr. 275/2006. Schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate într-unul mai sever. Criterii de apreciere. Imposibilitatea de a analiza existenţa faptei care a atras aplicarea unei sancţiuni disciplinare în cadrul contestaţiei îndreptate împotriva încheierii judecătorului delegat de schimbare a regimului de executare.

Cereri.

Prin sentinţa penală nr. 1329/10.10.2008, Judecătoria Vaslui a respins ca nefondată contestaţia formulată de condamnatul B.M. împotriva încheierii nr. 68/03.06.2008 a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui, prin care acesta a admis sesizarea Comisiei de individualizare a regimului de executare a pedepselor din cadrul Penitenciarul Vaslui, a respins plângerea persoanei privată de libertate B.M. şi a dispus schimbarea regimului de executare din regim semideschis în regim închis.

Instanţa a reţinut că potrivit art. 26 alin. 3 din Legea 275/2006, privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unul mai sever se poate dispune dacă persoana condamnată a comis o infracţiune sau o abatere disciplinară gravă, care o fac incompatibilă cu regimul în care execută pedeapsa privativă de libertate, şi dacă, prin conduita sa, afectează grav convieţuirea normală în penitenciar sau siguranţa acestuia.

De asemenea raportat la dispoziţiile art. 88 al. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1897 din 21 decembrie 2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006, privind executarea pedepselor şi măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, membrii comisiei de individualizare a regimului de executare a pedepselor, cu ocazia stabilirii regimului de executare a persoanelor private de libertate, au în vedere, printre alte criterii, şi vârsta, durata pedepsei privative de libertate, conduita persoanei condamnate, inclusiv în perioadele de detenţie anterioare, gradul de risc pentru siguranţa locului de deţinere, pentru celelalte persoane private de libertate şi pentru personal.

S-a arătat că persoana privată de libertate B.M. a fost sancţionată disciplinar prin:

• hotărârea nr. 37/04.02.2008 a Comisiei de disciplină cu suspendarea dreptului de a primi vizite pentru o perioadă de o lună, întrucât în data de 25 ianuarie 2008, a fost găsit având asupra sa un telefon mobil.

Fapta persoanei privată de libertate este considerată ca fiind o abatere disciplinară foarte gravă prin dispoziţiile art. 149 alin. 1 raportat la art. 63 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 1897 din 21 decembrie 2006, iar măsura a rămas definitivă prin faptul că persoana privată de liberate nu a formulat plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui.

• hotărârea nr. 100/11.04.2008 a Comisiei de disciplină cu suspendarea dreptului de a primi şi cumpăra pentru o perioadă de o lună, pentru deţinerea unui telefon mobil.

Fapta persoanei privată de libertate este considerată ca fiind o abatere disciplinară foarte gravă prin dispoziţiile art. 149 al. 1 raportat la art. 63 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 1897 din 21 decembrie 2006, iar măsura a rămas definitivă prin faptul că Judecătoria Vaslui a respins, prin sentinţa penală nr. 775/22.05.2008, plângerea împotriva încheierii nr. 37/2008 a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui.

• hotărârea nr. 113/30.04.2008 a Comisiei de disciplină cu 7 zile izolare, întrucât în data de 16 aprilie 2008, a fost găsit având asupra sa un telefon mobil.

Fapta este considerată ca fiind o abatere disciplinară foarte gravă prin dispoziţiile art. 149 al. 1 raportat la art. 63 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 1897 din 21 decembrie 2006, iar măsura a rămas definitivă prin faptul că B.M. nu a formulat contestaţie împotriva încheierii nr. 41/2008 a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui.

Din raportul nr. 1023/19.05.2008 al Comisiei de individualizare a regimului de executare a pedepselor din cadrul Penitenciarului Vaslui, a reieşit că persoana privată de libertate, a fost recompensată de 3 ori, dar a fost şi sancţionată disciplinar de 4 ori, că a avut un comportament oscilant, probleme cu respectarea regulilor de ordine interioară şi relaţii conflictuale cu personalul din Penitenciar.

Instanţa a considerat că abaterile disciplinare foarte grave, în număr de trei, comise de persoana privată de libertate, consecinţă a neadaptării conduitei la restricţiile decurgând din lege şi regulament, precum şi conduita de natură a afecta convieţuirea normală în penitenciar, fac persoana privată de libertate incompatibilă cu regimul în care execută pedeapsa privativă de libertate.

Instanţa a aratăt şi că nu se poate analiza în cadrul contestaţiei îndreptate împotriva încheierii judecătorului delegat de schimbare a regimului de executare existenţa faptelor care au atras aplicarea sancţiunilor disciplinare, împotriva aplicării unei sancţiuni disciplinare existând căile de atac specifice prevăzute de Legea nr. 275/2006.

Etichete:

Contestaţie formulată în baza Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal împotriva încheierii judecătorului delegat. Competenţă teritorială.

Competenţă teritorială.

Prin sentinţa penală nr. 1305/25 septembrie 2008, Judecătoria Vaslui a declinat în favoarea Judecătoriei Iaşi competenţa de soluţionare a contestaţiei formulată de persoana privată de libertate C.N. împotriva încheierii nr. 666/25.08.2008 a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Iaşi.

Instanţa a reţinut că potrivit art. 26 alin. 8 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal „împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnată poate introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii”.

S-a arătat că va reveni competenţa de soluţionare a cauzei instanţei în a cărei circumscripţie se află penitenciarul al cărui judecător delegat a pronunţat încheierea atacată, chiar dacă până la momentul formulării contestaţiei persoana privată de libertate a fost transferată într-un alt penitenciar, situaţia fiind identică modalităţii de stabilire a competenţei în cauzele având ca obiect cereri de liberare condiţionată.

În cazul de faţă, persoana privată de libertate a contestat o încheiere a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Iaşi, astfel că instanţa a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Iaşi, conform art. 26 alin. 8 din Legea nr. 275/2006.

Etichete: