Top

Contract de împrumut autentificat de notarul public – caracterul de titlu executoriu al acestui contract. Art. 66 din Legea nr. 36/1995.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 27.01.2009 sub nr. 1702/245/2009 reclamantul B.R. a solicitat in contradictoriu cu paratul G. ‚V. obligarea acestuia la plata sumei de 12.000 lei pe care i-a împrumutat paratului la data de 03.10.2008 in baza contractului de împrumut autentificat sub nr. 2711/03.10.2008 la BNP M. G. si A. R. si a Actului Aditional la Contractul de împrumut autentificat sub nr. 348/25.11.2008. A mai solicitat reclamantul si obligarea paratului la plata dobânzii legale aferente sumei de la introducerea cererii de chemare in judecata si pana la restituirea integrala a sumei, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca la data de 03.10.2008 a împrumutat paratului suma de 12.000 lei conform contractului de împrumut autentificat sub nr. 2711/03.10.2008 la BNP M.G. si A.R., contract prin care paratul s-a obligat la restituirea sumei mentionate la data de 30.10.2008. Ulterior a convenit cu paratul prelungirea termenului de restituire la data de 10.12.2008 conform Actului Aditional la Contractul de împrumut autentificat sub nr. 2711 din 03.10.2008, Act Aditional autentificat sub nr. 348/25.11.2008. Sustine reclamantul ca paratul refuza restituirea sumei mentionate.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 1576 si 1584 Cod civil.

Instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei de interes a reclamantului in ceea ce priveste cererea formulata, exceptie ce a fost admisa pentru urmatoarele considerente.

Interesul ca una dintre conditiile de exercitiu ale actiunii civile, presupune ca orice cerere de chemare în judecata poate fi promovata numai daca aduce reclamantului un folos practic, nascut si actual, legitim, personal si direct. Interesul trebuie sa fie nascut si actual, deci sa existe in momentul in care se exercita actiunea civila in sensul ca partea s-ar expune la un prejudiciu numai daca nu ar recurge in acel moment la actiune.

In cauza instanta constata ca prin contractul autentificat sub nr. 2711/03.10.2008 la BNP M. G. si A. R. reclamantul a împrumutat paratului G. V. suma de 12.000 lei partile convenind ca restituirea sumei mentionate sa se faca la data de 30.10.2008. Ulterior, prin Actul Aditional la Contractul de împrumut autentificat sub nr. 2711 din 03.10.2008, act aditional autentificat sub nr. 348/25.11.2008, partile au convenit prelungirea termenului de restituire a sumei mentionate pentru data de 10.12.2008.

Prin cererea formulata reclamantul a solicitat obligarea paratului la restituirea sumei de 12.000 lei ce a facut obiectul contractului de împrumut mentionat.

Conform art. 66 din Legea nr. 36/1995 actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia. In lipsa actului original, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public.

Fata de aceste dispozitii legale si constatând ca reclamantul se afla deja în posesia unui titlu executoriu (respectiv contractul de împrumut autentificat sub nr. 2711/03.10.2008 la BNP M. G. si A. R.), instanta apreciaza ca acesta nu justifica interesul formularii prezentei cereri prin care se urmareste obtinerea unui nou titlu executoriu. Calea legala pe care o are deschisa reclamantul în realizarea creantei sale este punerea în executare a contractului de împrumut autentificat sub nr. 2711/03.10.2008 la BNP M. G. si A. R., care constituie titlu executoriu prin puterea legii.

Tags:

Contract de împrumut. Daune interese. Data de la care curg

Potrivit dispoziţiilor art. 1088 alin. 1 Cod civil, la obligaţiile care au ca obiect o sumă oarecare, daunele interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legală iar potrivit tezei secunde a alin. 2 al aceluiaşi articol, ele nu sunt debite (datorate) decât din ziua cererii în judecată, afară de cazurile în care, după lege, dobânda curge de drept.

Prin sentinţa civilă nr. 3019 din 2 iunie 2003 a Judecătoriei Botoşani, pârâtul a fost obligat la restituirea unui împrumut scadent şi la plata de daune interese de la data împlinirii termenului de restituire, contrar dispoziţiilor textului de lege de mai sus.

În consecinţă, s-a admis recursul pârâtului şi s-a modificat în parte sentinţa în sensul că daunele interese s-au calculat doar de la data introducerii acţiunii.

(Decizia civilă nr. 485R din 13 noiembrie 2003 a Tribunalului Botoşani – Secţia civilă, nepublicată)

Tags: