Top

Dreptul functionarilor publici la acordarea sporurilor privind suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 305/CA (24.11.2008)
Autor: Tribunalul Vaslui
Domenii asociate: salarizare

Potrivit dispozitiilor art. 29 lit. c si d din Legea nr. 188/1999, devenit art. 31 prin republicare în 2006, pentru activitatea desfasurata , functionarii publici au dreptul la un salariu compus din salariul de baza, sporul pentru vechime în munca, suplimentul postului, suplimentul gradului.

Conform prevederilor art. 44 din O.U.G.nr.92/2004 si art. 48 din O.U.G. nr.2/2006, acordarea acestor drepturi a fost suspendata pâna la 31 decembrie 2006. Dispozitiile art.29, devenit 31 prin republicare, au reintrat în vigoare de la 1 ianuarie 2007 conform art. 13 din Legea nr.251/2006.

Tot prin aceasta lege s-a modificat art.29 al.1 lit.”d” din Legea nr.188/1999, în sensul ca „suplimentul gradului „ a fost înlocuit cu” suplimentul corespunzator treptei de salarizare”.

Reclamantii nu au beneficiat de aceste sporuri desi în art. 41 din O.G.nr.6/2007 privind salarizarea functionarilor publici s-a stipulat dreptul functionarilor publici la plata sporurilor si a altor drepturi salariale prevazute de legislatie specifica autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea.

În anexa la O.G. nr. 6/2007 la pct.”D” denumit sporuri specifice s-a prevazut ca personalul mentionat în anexa beneficiaza si drepturile prevazute de dispozitiile legale în vigoare, deci si de sporurile pretinse de reclamanti prin cererea formulata.

Desi dreptul reclamantilor la plata sporurilor solicitate este prevazut de Legea nr. 188/1999, pentru a fi posibila cuantificarea suplimentului postului si a suplimentului gradului, ca parti componente ale salariului functionarilor publici, este necesara existenta unor dispozitii date în aplicarea dispozitiilor art. 29 al.1 lit. c si a devenit art. 31 prin republicare, atributie ce revine legiuitorului în cazul promovarii unui act normativ cu forta juridica de lege.

În conditiile în care nu este reglementata modalitatea de calcul a suplimentului postului si a suplimentului gradului, nici instanta nu are competenta de a se substitui legiuitorului ori executivului în privinta acordarii efective a unui drept prevazut de lege care în prezent nu este posibil de exercitare efectiva.

Cuantificarea de catre instanta în raport de alte criterii ar reprezenta si o nesocotire a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 820/2008 în cuprinsul careia s-a retinut ca ,, instantele judecatoresti nu au competente sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii , si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative”. Pâna la cuantificarea sporurilor cererea este prematur introdusa.

Urmeaza ca pentru aceste motive instanta sa respinga cererea ca prematur introdusa.

Etichete: , , , , ,

Treapta de salarizare/suplimentul postului

Dosar nr. 2903/88/2008
TRIBUNALUL TULCEA
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Sentinta civila Nr. 572
Sedinta publica de la 03 Aprilie 2009

TRIBUNALUL,

Prin actiunea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata la 2903/88/2008 reclamantii ……………. au chemat în judecata pe pârâta Agentia de Plati si Interventie în Agricultura – Filiala Tulcea, pentru a se dispune obligarea pârâtei la plata suplimentului postului în procent de 25% din salariul de baza si suplimentul treptei de salarizare în procent de 25% din salariul de baza, retroactiv, respectiv începând cu data de 1.01.2004 pâna la data pronuntarii hotarârii, precum si pentru viitor,sume actualizate cu indicele de inflatie de la data nasterii dreptului pâna la data platii efective, în functie de data angajarii, avându-se în vedere si obligatia de plata catre stat a contributiilor sociale sti a impozitului aferent acestor drepturi de natura salariala.

In motivare, reclamantii arata ca sunt functionari publici în cadrul Agentiei de Plati si Interventie în Agricultura – Filiala Tulcea si ca în conformitate cu art.31 alin.1 lit.c si d din Legea nr.188/1999 republic, cu modificarile ulterioare, care prevede ca pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din: salariul de baza, sporul pentru vechime în munca, suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare.

Se arata ca prin art. 44 din O.U.G. nr. 92/2004, s-a suspendat aplicarea respectivelor dispozitii pentru perioada 2004 – 2006.

Se mai învedereaza ca nici executivul, si nici legiuitorul nu putea suspenda sau abroga acest drept întrucât un drept derivând dintr-un raport juridic de munca odata câstigat nu mai poate fi anulat, iar cenzurarea legalitatii suspendarii succesive a actului normativ revine instantei, sub sanctiunea denegarii de dreptate, si nu Curtii Constitutionale.

Reclamantii precizeaza, în continuare, ca normele legale de suspendare contravin art. 41 si art. 53 din Constitutie pentru ca un drept nu poate fi restrâns în mod discriminatoriu si contrar echitatii impuse de o societate democratica.

In drept, reclamantii îsi întemeiaza cererea pe dispoz. art.31 alin.1 lit.c si d, art.109 din Legea nr.-188/1999 republic, art.38 si 39 din Legea nr.53/2003 si prev. art.1 alin.1 si 2 din Legea nr.142/1998.

In aparare, pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii , aratând ca în cazul suplimentului postului si a suplimentului gradului (treptei de salarizare), legea nu reglementeaza modalitatea de calcul, aceasta urmând a se stabili odata cu adoptarea, prin lege, a sistemului unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici.

Pârâta a mai depus concluzii scrise si tabel nominal cu personalul din cadrul APIA – Centrului Judetean Tulcea.

Examinând cauza în raport cu probele administrate, instanta retine ca reclamantii au calitatea de functionari publici în cadrul Agentiei de Plati si Interventie în Agricultura – Filiala Tulcea.

Potrivit disp.art.31 alin.1 lit.c si d din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, rep., cu modificarile ulterioare, pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din: salariul de baza, sporul pentru vechime în munca, suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare.

În perioada 2004 – 2006, dispozitiile referitoare la suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare au fost suspendate prin OUG nr.92/2004, Legea nr.76/2005, OUG nr.2/2006 si Legea nr.417/2006.

Se retine ca, în ceea ce priveste aceste doua sporuri, legiuitorul nu a stabilit cuantumul acestora sau criteriile în baza carora sa poata fi determinate, doar în ceea ce priveste suplimentul prevazut la lit.d, specificându-se ca acesta ar fi fost corespunzator treptei de salarizare.

Prin urmare, stabilirea cuantumului sporurilor este un atribut exclusiv al administratiei, în vederea executarii în concret a dispozitiilor legale mentionate.

Întrucât perioada de suspendare a disp. art.31 alin.1 lit.c si d din Legea nr.188/1999 a expirat, iar existenta acestor drepturi nu a fost înlaturata prin actele normative mentionate, prevederile legale continua sa-si produca efectele si în continuare.

Cu toate acestea, instanta nu are competenta de a determina întinderea sau cuantumul drepturilor salariale solicitate, în lipsa unui act normativ emis de autoritatea competenta în acest sens.

De aceea acordarea celor doua sporuri salariale, în mod generic la aceasta data, ar fi lipsita de eficienta si imposibil de pus în executare, cât nu sunt stabilite criteriile de determinare a sporurilor reglementate de dispozitiile legale mentionate.

Având în vedere aceste considerente, se va respinge actiunea formulata, în totalitate, ca nefondata.

Etichete: , , , , ,