Top

Revizuire întemeiată pe articolul 322 punctul 5 Cod procedură civilă. Condiţii

Prima ipoteză a cazului de revizuire de la art. 322 punctul 5 Cod procedură civilă are în vedere situaţia în care, la data pronunţării hotărârii atacate, instanţa nu a avut în vedere anumite înscrisuri deoarece nu i-au putut fi înfăţişate de părţi din motive independente de voinţa lor, înscrisuri care în mod vădit erau de natură a schimba soluţia dată. Pentru a se putea invoca acest motiv şi a se admite revizuirea trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: partea interesată să se bazeze pe un înscris probator nou, care să nu fi fost folosit în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată; înscrisul invocat să fi existat la data când a fost pronunţată hotărârea ce se cere a fi revizuită; înscrisul să nu fi putut fi produs în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată, fie pentru că a fost reţinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii; înscrisul invocat prin revizuire să fie determinant, în sensul că dacă ar fi fost cunoscut de instanţă cu ocazia judecării pricinii, soluţia ar fi putut fi alta decât cea pronunţată; înscrisul nou trebuie prezentat de partea care exercită revizuirea, ce nu poate pretinde instanţei să-l administreze din oficiu.
Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 557 din 15 noiembrie 2010

Etichete: