Top

Divorţ

Dosar nr. 3983/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Decizia Civilă Nr. 9

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2009

Asupra apelului civil de faţă;

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tulcea sub nr.3983/327/2008 reclamanta SL a chemat în judecată pe pârâtul SV pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată între părţi, revenirea la numele avut anterior încheierii căsătoriei.

Prin sentinţa civilă nr.2690 din 21.10.2008 Judecătoria Tulcea a respins acţiunea ca nefondată.

Pentru a se pronunţa în acest sens, prima instanţă a reţinut că potrivit art.1161 Cod civil cel care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească, sarcina probei revenind reclamantului care, în materie de divorţ, trebuie să dovedească vina pârâtului în răcirea relaţiilor de familie.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a formulat apel reclamanta-apelantă SL, fără a-l motiva.

La termenul de judecată din 16 ianuarie 2009, reclamanta – apelantă a arătat că renunţă la cererea privind desfacerea căsătoriei.

Potrivit art.246 instanţa urmează a admite apelul şi a anula în tot sentinţa apelată şi a lua act că reclamanta a renunţat la judecata cererii de divorţ.

Tags: