Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 363

Şedinţa publică de la 03.02.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea, la data de ……….., sub nr. …………., reclamanta ……….., domiciliată în …………… l-a chemat în judecată pe pârâtul ………….., domiciliat în …………….. solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: desfacerea căsătoriei încheiate între ei la data de …………. şi înregistrată sub nr. ……….. la Primăria Comunei ……….., din exclusivă a soţului pârât, încredinţarea minorului ……….. născut la data de ………….., mamei reclamante, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului şi revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei, spre a se numi „……….”.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la …….., căsătorie din care a rezultat minorul ………, născut la data de ……….. A arătat reclamanta, că în urmă cu trei ani, datorită lipsurilor financiare, a fost nevoită să plece la muncă în străinătate, aspect faţă de care pârâtul nu a arătat înţelegere, şi care a dus la deteriorarea relaţiilor dintre soţi. A mai arătat reclamanta că pârâtul obişnuia să consume frecvent băuturi alcoolice, să provoace scandaluri, să aibă accese de gelozie şi să nu se mai intereseze de copil, motive pentru care a decis să lase copilul în grija unei femei, căreia, lunar îi trimitea diverse sume de bani pentru a-i se asigura acestuia un nivel de trai corespunzător.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 38 alin. 2, 40 alin. 3 şi art. 42 alin. 1 din Codul familiei.

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul pârâtului, referatul fiind înaintat prin adresa nr. …….. la data de ………. (fila 55 din dosarul cauzei).

Examinând cererea în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta nu este susţinută, urmând a fi respinsă ca atare, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 616 C.p.c. dacă la termenul de judecată, în primă instanţă, reclamantul lipseşte nejustificat şi se înfăţişează numai pârâtul, cererea va fi respinsă ca nesusţinută.

Având în vedere că la termenul de judecată din data de ………., s-a prezentat doar pârâtul, instanţa, în conformitate cu dispoziţiile legale mai sus arătate, va respinge cererea, ca nesusţinută.

Etichete: