Top

Intabularea dreptului de servitute

Cerere pentru intabularea dreptului de servitute

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul …………., domiciliat in …………., judetul ………….., str. ……………, nr. …, va rog ca in baza contractului de constituire a dreptului de servitute incheiat la data de …………, cu …………, domiciliat in ……….., judetul ………, str. …………, nr. …., sa dispuneti:

 


1. Intabularea, ca sarcina reala, a dreptului de servitute de trecere cu piciorul si cu caruta asupra parcelei nr. …., inscrisa in cartea funciara a comunei …………, pe drumul ce se va executa in locul aratat in schita, in folosul parcelei nr. …….. inscrisa in cartea funciara nr. ……. a comunei ………… si care constituie proprietatea lui ……………… .


2. Intabularea in partea II-a a cartii funciare nr. …., a comunei ……….. a dreptului de servitute de trecere cu piciorul si caruta in folosul si pentru utilitatea parcelei nr. …… ca fond dominant, care constituie proprietatea mea.

Va rog sa comunicati partilor contractante incheierea si sa dispuneti ca inscrisurile originale sa fie restituite lui ……………… .

 

Semnatura,

 

Domnului Presedinte al ……………. Sectia de carte funciara