Top

Sentinta civila

Dosar nr. 1712/239/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI

Şedinţa publică din 09 Martie 2010

PREŞEDINTE – L. V.

Grefier L. I.

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 261

La ordine fiind judecarea cauzei Civil privind pe petent G. L. C. şi pe intimat I. P. J. I, având ca obiect plângere contraventionala.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică : prezentă petenta, lipsă intimata.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează următoarele: procedura legal îndeplinită.

Petenta învederează instanţei că recunoaşte că inspectia tehnică era expirată, pe drum fusese ceaţă, iar la intrarea în H. nu mai era ceaţă şi a uitat să stingă farurile de ceaţă.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa acordă cuvântul la dezbateri.

Petenta solicită admiterea în parte a plângerii, amenda este nejustificat de mare.

In temeiul art.150 Cod procedură civilă instanţa declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

1712/2009

Deliberand asupra cauzei civile de fata,constata urmatoarele:

Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 16.11.2009 sub nr.1712/239/2009,petenta G. L.-C. a contestat procesul-verbal de constatare a contraventiilor seria CC nr.4663465 din 1.11.2009 emis de intimatul I. de P. J. I. care nu i-a fost comunicat,astfel ca nu cunoaste temeiurile in baza carora a fost sanctionata.

In motivarea plangerii,petenta a aratat ca i s-a comunicat verbal si considera intemeiat un singur motiv si anume cel al expirarii verificarii tehnice anuale,in rest nu cunoaste faptele care se retin in sarcina sa.

A mentionat petenta ca i-a fost retinut certificatul de inmatriculare al autoturismului marca D. cu numarul de inmatriculare BT-….. si nu a semnat procesul-verbal deoarece agentul constatator nu a vrut sa consemneze toate obiectiunile sale.

Petenta a solicitat anularea procesului-verbal deoarece nu se distingee ultima cifra din dovada de circulatie eliberata.

Plangerea nu a fost motivata in drept.

In dovedirea plangerii,petenta a depus inscrisuri: dovada.

Legal citat,intimatul a formula intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii precizand ca faptele au fost constatate in mod direct de lucratorul de politie si anume petenta a folosit proiectoarele de ceata desi conditiile atmosferice erau favorabile si avea inspectia tehnica expirata din data de 7.08.2009.

Intimatul a solicitat judecarea cauzei in lipsa conform art.242 alin.2 Cod procedura civila.

In dovedirea intampinarii,intimatul a depus copia procesului-verbal atacat.

Petenta nu a solicitat incuviintarea si administrarea de probe iar in cuvantul de fondul cauzei a recunoscut ca inspectia tehnica era expirata iar cu privire la cea de-a doua contraventie a aratat ca pe drum,pana in H.,fusese ceata insa in oras nu era si a uitat farurile de ceata aprinse.

Analizand actele dosarului,instanta retine ca prin procesul-verbal contestat,petenta a fost sanctionata cu amenda contraventionala in suma de 540 lei si 3 puncte penalizare deoarece circula cu autoturismul marca D. cu numarul …… pe raza localitatii S.,jud.Iasi avand inspectia tehnica expirata de la data de 7.08.2009 si cu avertisment deoarece a folosit proiectoarele de ceata in conditii meteo favorabile.

Instanta constata ca procesul-verbal indeplineste conditiile de forma prevazute de art.16 din OG 2/2001 si nu este incident niciun caz de nulitate absoluta dintre cele prevazute la art.17 din acelasi act normativ.

Verificand temeinicia procesului-verbal contestat,conform art.34 alin.1 din OG 2/2001,instanta retine urmatoarele:

Petenta a recunoscut ca avea inspectia tehinica anuala expirata de la data de 7.08.2009,data constatarii contraventiei fiind 1.11.2009,deci inspectia expirase in urma cu trei luni,motiv pentru care instanta constata ca petenta a savarsit aceasta fapta.

Desi petenta a recunoscut comiterea contraventiei,avand in vedere perioada mare de timp de cand inspectia era expirata,instanta nu poate da curs solicitarii petentei de a admite in parte plangerea si,eventual,de a inlocui amenda cu avertisment,apreciind ca amenda aplicata de organul consatator este de natura tocmai a atrage atentia asupra importantei deosebite a efectuarii la zi a inspectiei tehnice periodice pentru a evita eventualele defectiuni ce pot conduce la evenimente grave in trafic.

Petenta a recunoscut si cea de-a doua contraventie si anume de a folosi proiectoarele de ceata desi conditiile meteo erau favorabile,fapta pentru care agentul constatator i-a aplicat sanctiunea avertismentului.

Fata de aceste imprejurari,instanta considera ca petenta a savarsit atat contraventia prevazuta de art.102 alin.1 pct.1din OG 195/2002-conducerea pe drumurile publice a unui vehicul al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat cat si contraventia prevazuta de art.108 alin.1 lit.b pct.8 din acelasi act normativ-folosirea luminilor de ceata in alte conditii decat pe timp de ceata.

Instanta apreciaza ca agentul constatator a incadrat corect faptele savarsite de petenta si a aplicat sanctiunea amenzii in limitele actului normativ (pentru fapta de a circula cu inspectia tehnica expirata petentei i s-a aplicat amenda minima prevazuta de textul de lege si anume 9 puncte).

Fata de aceste considerente,instanta va respinge plangerea petentei,ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge plângerea formulată de petenta G. L.-C. cu domiciliul în mun.B.,str.C…….. împotriva procesului-verbal de constatate a contravenţiilor seria CC nr.4663465 emis de intimatul Inspectoratul de P. J. I.-P. de P. S.,ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi,9.03.2010.

Preşedinte, Grefier,

Etichete: