Top

Cereri

Judecătoria Moineşti, judeţul Bacău Extras din Sentinţa civilă nr. 351/1.02.2011

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.10.2010 sub nr. 6041/260/2010, reclamantul L.V. a chemat în judecata pe pârâta L. L., solicitând instanţei să dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de 8.07.1989 din culpa exclusivă a pârâtei şi revenirea pârâtei la numele purtat anterior căsătoriei, acela de Zaharia.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că în urmă cu 5 ani pârâta a plecat să lucreze în Italia. La ultima vizită acasă aceasta a dispărut lăsându-i un bilet prin care a subliniat faptul că îl părăseşte definitiv şi să nu-i ceară explicaţii. Mai arată reclamantul că din căsătoria lor a rezultat un copil, major la data introducerii cererii de divorţ.

Apreciind astfel ca relaţiile dintre parti sunt grav si iremediabil vătămate, reclamantul a arătat ca nu mai poate fi menţinută căsătoria.

In drept, acţiunea a fost întemeiata pe dispoziţiile art.37 şi urm. C.fam.

In susţinerea cererii, legal timbrate cu 39 lei taxă judiciară de timbru şi 0,15 lei timbru judiciar, reclamantul a depus la dosar certificatul de căsătorie.

Pârâta a fost reprezentată de procurator Zaharia Elena, conform procurii judiciare de la fila 12 dosar.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a arătat că a plecat la muncă în Italia cu acordul reclamantul, venind în vizită acasă în fiecare an ultima oară fiind nevoită să plece întrucât reclamantul a insulta-o cerându-i să plece. Mai arată pârâta că reclamantul a avut în trecut un comportament violent fizic faţă de ea şi că este de acord cu divorţul dar nu renunţă la bunurile pe care le-au dobândit împreună în timpul căsătoriei întrucât a contribuit financiar la dobândirea acestora şi de asemenea că nu este de acord cu cheltuielile de judecată.

In cauză, instanţa a încuviinţat, pentru ambele părţi, proba cu martori.

La termenul de judecată din 1.02.2011 au fost audiaţi martorii propuşi de părţi.

La acelaşi termen, ambele părţi au solicitat instanţei desfacerea căsătoriei din culpă comună şi tară motivare, ambele părţi arătând că nu înţeleg să solicite cheltuieli de judecată.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele :

Părţile s-au căsătorit la data de 8.07.1989, căsătoria acestora fiind înregistrată sub nr. 2 din 8.07.1989 în registrul stării civile al Primăriei corn.Balcani, jud. Bacău, astfel cum rezultă din certificatul de căsătorie depus la dosar, fila 4, din căsătorie rezultând un copil, L. V., în prezent majoră.

Avandu-se in vedere probele administrate în cauză, văzând astfel declaraţiile martorilor şi susţinerile părţilor, instanţa constată că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, reţinându-se culpa ambilor soţi în destrămarea relaţiilor de familie.

Faţă de solicitarea ambelor părţi referitor la aplicarea dispoziţiilor art.617 al.2 C.pr.civ., instanţa nu va motiva soluţia privind desfacerea căsătoriei.

Prin urmare, instanţa va admite acţiunea formulată de reclamantul L.V. şi va dispune în baza art. 38 al.l C.fam. desfacerea căsătoriei încheiate cu pârâta L.L. înregistrată sub nr. 2 din 8.07.1989 în registrul stării civile al Primăriei com.Balcani, jud. Bacău din culpa comuna.

în conformitate cu disp.art.40 al. ultim din C.fam, va dispune ca reclamanta să revină la numele său anterior, acela de Z..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea de divorţ formulată de reclamantul L. V., domiciliat în sat Balcani, corn. Balcani, jud. Bacău în contradictoriu cu pârâta L. L., domiciliată în sat Balcani, com. Balcani, jud. Bacău, la fam. Z. E.

Dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 8.07.1989 din culpă comună.

Dispune revenirea pârâtei la numele anterior căsătoriei, acela de Z. Ia act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţata în şedinţa publica, astăzi, 1.02.2011

Preşedinte

Grefier

Redtehnorcd KRV 18.02.2011 5 ex.

Etichete: