Top

Admisibilitatea actiunii in evacuare bazata pe dreptul de proprietate.

Potrivit sentintei civile nr.3365 din 28 noiembrie 2006, pronuntata de Judecatoria Slobozia s-a admis cererea formulata de reclamanta O.A. si s-a dispus evacuarea pârâtilor C.S. si C.V. din imobilul constituit din casa si teren, situat în comuna Cocora, judetul Ialomita .

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca potrivit sentintei civile nr.522 din 28 martie 2006, pronuntata de Judecatoria Slobozia, ramasa irevocabila prin nerecurare, a fost dezbatuta succesiunea defunctului O.Gh, fratele reclamantei si intervenientului, stabilindu-se ca reclamanta O.A. este unica mostenitoare a acestuia, iar potrivit tranzactiei încuviintata de instanta, aceasta urmeaza a prelua întreaga masa succesorala, compusa din imobilul casa de locuit situat în comuna Cocora, judetul Ialomita si teren aferent, precum si bunurile mobile .

Coroborându-se aceasta sentinta cu celelalte probe din dosar, instanta a apreciat ca reclamanta este proprietara imobilului în litigiu si din care se solicita evacuarea pârâtilor, gasindu-se în situatia de a nu putea exercita niciunul din atributele pe care le are asupra imobilului ocupat de pârâti, care pentru motivele mai sus aratate nu pot opune reclamantei un titlu care sa-i îndreptateasca a mai locui în acel imobil .

Împotriva acestei sentinte au formulat recurs pârâtii, solicitând modificarea solutiei recurate în sensul respingerii cererii introductive si admiterii cererii reconventionale .

S-au invocat mai multe motive de recurs printre care si exceptia inadmisibilitatii actiunii în evacuare, întrucât aceasta actiune este specifica raporturilor de locatiune, dreptul reclamantei nefiind aparat decât pe calea unei actiuni în revendicare .

Recursul a fost respins în totalitate ca nefondat .

Cu privire la inadmisibilitatea actiunii în evacuare, tribunalul a apreciat ca este nefondata, întrucât actiunea în evacuare nu presupune neaparat existenta unor raporturi de locatiune . Actiunea în evacuare poate fi folosita oricând de cel care are dreptul la folosinta unui bun în baza unui titlu si este tulburat în exercitarea acestei folosinte, deci inclusiv de proprietarul bunului. Specific actiunii în evacuare este ca se urmareste protejarea folosintei spre deosebire de actiunea în revendicare .

Astfel, actiunea în evacuare ar putea fi pornita pe lânga proprietar si de uzufructuar împotriva proprietarului imobilului si chiar de locator. Persoana împotriva careia se introduce actiunea în evacuare trebuie sa fie o persoana care nu are nici un titlu locativ.

Etichete:

Admisibilitatea acţiunii în evacuare a persoanelor ce invocă un titlu propriu împotriva detentorilor precari ai locuinţei, ce exercită o posesie fără nici un titlu de proprietate sau titlu locativ

Acţiunea în evacuare este mijlocul procesual pus la îndemâna locatorului pentru sancţionarea atitudinii culpabile a locatarului, ea decurgând din dispoziţiile art. 1410 şi urm. Cod civil şi fiind şi la îndemâna persoanelor care, invocând un titlu propriu, se îndreaptă împotriva detentorului precar al locuinţei.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 401 din 8 septembrie 2010

Etichete: