Top

Anulare ordin prefect. Caracterul netranslativ de proprietate a unui inscris sub semnatura privata ce are ca obiect (derivat) un imobil

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12632 (04.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: fond funciar

Prin sentinta civila nr. 12632 din 4 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins actiunea formulata de reclamantul CC in contradictoriu cu paratul Prefectul Judetului Iasi, prin care se solicita anularea ordinului nr. 792 din 12.10.2007, reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 200 m.p. situat in Iasi str. Atelierului, nr. 3 A, punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate.
Pentru a decide in acest sens, instanata a retinut ca prin ordinul emis de Prefectul judetului Iasi nr. 792 din 12.20.2007 a fost respinsa cererea numitului CC privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 200 m.p. situat in Iasi, str. Atelierului, nr. 3 A, cu motivarea ca terenul este dobandit prin act sub semnatura privata si nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 36 al. 5 din Legea 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.
Examinarea documentatiei inaintate de institutia Prefectului a atestat faptul ca la 21 iulie 1956 s-a incheiat un act sub semnatura privata intitulat act de vanzare – cumparare prin care CC cumpara de la CI si CT terenul in suprafata totala de 200 m.p. in strada Atelierului, nr. 3 Iasi si, prin decizia 188 a fostului Consiliu Popular al judetului Iasi din 11 aprilie 1975, se doneaza terenul statului.
Intrucat transferul dreptului de proprietate asupra terenului nu se facea decat prin act autentic , instanata apreciaza ca actul sub semnatura privata este nul, incat petentul nu si-a dovedit dreptul de proprietate . Mai mult chiar, nu s-a dovedit ca terenul a fost preluat de stat, actul de donatie nefiind facut in forma autentica; de altfel, chiar din sustinerile petentului a rezultat ca acesta detine terenul, drept pentru care terenul nu face obiectul legii 18/1991.

Etichete: , , ,

Anulare ordin prefect

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 13122 (10.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: fondul funciar

Prin sentinta civila nr. 13122 din 10 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins actiunea formulata de catre reclamantul CA impotriva ordinului nr.848/25.08.2008, adoptat de paratul Prefectul jud.Iasi, prin care s-a solicitat, in contradictoriu cu acesta, anularea inscrisului contestat si obligarea paratului la emiterea unui nou ordin, prin care sa se constituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 144,99 mp teren, situat in Iasi, str.Sulfinei, jud.Iasi.
Pentru a pronunta aceatsa sentinta, instanta a retinut in fapt ca, potrivit mentiunilor din Ordinul nr.878/25.08.2008 adoptat de parat, a fost respinsa cererea formulata in baza prev. Legii nr.247/2005, de reclamantul CA cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren de 144,99 mp, din totalul suprafetei de 276,99 mp pe care acesta sustine ca o detine in Iasi, str.Sulfinei, jud. Iasi, motivat de faptul ca nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului revendicat, la baza solutiei de respingere aflandu-se referatul cu propunerea de respingere al Comisiei municipale Iasi de fond funciar, prin care s-a aratat faptul ca reclamantul nu este indreptatit la constituirea dreptului de proprietate terenul solicitat facand parte din fosta proprietate Mandru, pentru care a fost inregistrata o cerere de revendicare, indicandu-se ca temei pentru aceasta solutie art.24 alin. 11 din Legea nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare .
Instanta a constatat faptul ca prin contractul de vanzare cumparare nr.197/02.02.1974, incheiat cu O.J.C.J.L. Iasi, reclamantul, impreuna cu tatal sau CC, decedat in prezent, au cumparat un apartament in Iasi, str. Buna Vestire, jud.Iasi (actual str.Sulfinei), fiindu-le atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei prin acelasi inscris suprafata de 132,00 mp teren aferent locuintei reprezentand cota indiviza de 33% din suprafata de 400,00 mp teren, pentru care a fost adoptata ulterior decizia nr. 136/15.04.1974 (f.44) si emis pe numele reclamantului Titlul de proprietate nr. 183746/07.07.1995 (f.25).
Potrivit disp. art.36 lain.2 din Legea nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, „Terenurile proprietate de stat, situate in intravilanul localitatilor, atribuite, potrivit legii, in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei, in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor, in proprietatea acestora, integral sau, dupa caz, proportional cu cota detinuta din constructie. „
Coroborand situatia de fapt retinuta in speta cu dispozitia legala anterioara, instanta a apreciat ca reclamantul este indreptatit la dobandirea, prin constituire, a dreptului de proprietate doar pentru suprafata de 132,00 mp ce i-a fost atribuit in folosinta, mentionata in cuprinsul Deciziei de atribuire nr.136/15.04.1974 si a contractului de vanzare cumparare nr.197/02.02.1974, cu privire la care acestuia i-a fost consfintit dreptul de proprietate, prin emiterea Titlului de proprietate nr.183.746/07.07.1995, nefiind relevant, in aplicarea art.36 alin.2 din Legea nr.18/1991 faptul ca CA detine in fapt o suprafata mai mare de teren, chiar daca achita impozitul aferent folosintei acestuia.

Etichete: , ,