Top

Anulare ordin prefect. Caracterul netranslativ de proprietate a unui inscris sub semnatura privata ce are ca obiect (derivat) un imobil

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12632 (04.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: fond funciar

Prin sentinta civila nr. 12632 din 4 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins actiunea formulata de reclamantul CC in contradictoriu cu paratul Prefectul Judetului Iasi, prin care se solicita anularea ordinului nr. 792 din 12.10.2007, reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 200 m.p. situat in Iasi str. Atelierului, nr. 3 A, punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate.
Pentru a decide in acest sens, instanata a retinut ca prin ordinul emis de Prefectul judetului Iasi nr. 792 din 12.20.2007 a fost respinsa cererea numitului CC privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 200 m.p. situat in Iasi, str. Atelierului, nr. 3 A, cu motivarea ca terenul este dobandit prin act sub semnatura privata si nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 36 al. 5 din Legea 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.
Examinarea documentatiei inaintate de institutia Prefectului a atestat faptul ca la 21 iulie 1956 s-a incheiat un act sub semnatura privata intitulat act de vanzare – cumparare prin care CC cumpara de la CI si CT terenul in suprafata totala de 200 m.p. in strada Atelierului, nr. 3 Iasi si, prin decizia 188 a fostului Consiliu Popular al judetului Iasi din 11 aprilie 1975, se doneaza terenul statului.
Intrucat transferul dreptului de proprietate asupra terenului nu se facea decat prin act autentic , instanata apreciaza ca actul sub semnatura privata este nul, incat petentul nu si-a dovedit dreptul de proprietate . Mai mult chiar, nu s-a dovedit ca terenul a fost preluat de stat, actul de donatie nefiind facut in forma autentica; de altfel, chiar din sustinerile petentului a rezultat ca acesta detine terenul, drept pentru care terenul nu face obiectul legii 18/1991.

Etichete: , , ,

Efecte juridice ale unui inscris sub semnatura privata ce are ca obiect imobile

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 10967 (09.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: Fondul funciar

Prin sentinta civila nr. 10967 din 9 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a respins, ca nefondata, cererea formulata de reclamantul FT in contradictoriu cu paratele Comisia locala de fond funciar Tiganasi si Comisia judeteana de fond funciar Iasi, prin care se solicita anularea hotararii emisa de cea de a doua parata si reconstituirea dreptului sau de proprietate pentru suprafata de 0,27 ha teren pe vechiul amplasament.
Analizand prioritar exceptia tardivitatii invocata de catre parata Comisia judeteana de fond funciar, instanta a respins-o ca nefondata, retinand ca plangerea a fost formulata in termenul legal de 30 de zile, in conditiile in care hotarare i-a fost comunicata reclamantului la data de 08.07.2008, iar actiunea a fost inregistrata pe rolul instantei la 07.08.2008.
Pe fondul cauzei, instanta a retinut ca intre numitii FT si FA, pe de o parte si TC si TA, de cealalta parte, s-a incheiat la 19.05.1990 un inscris sub semnatura privata, prin care acestia din urma au instrainat catre cei dintai o casa cu anexe gospodaresti, impreuna cu suprafata de 1000 mp teren, pentru suma de 51.000 lei, urmand ca pana in data de 31.05.1990 sa perfecteze actele la un notariat; ulterior insa partile nu au perfectat actele in forma ceruta de lege.
Avand in vedere ca actul incheiat de parti nu intruneste cerinta formei autentice, obligatorie in cazul instrainarii terenurilor, acesta nu are un caracter translativ de proprietate, in baza principiului conversiunii juridice putand fi considerat doar antecontract. Inscrisul sub semnatura privata intitulat „act de vanzare – cumparare” nu poate fi considerat ca are rolul de a confirma chitanta intocmita anterior de catre parti, suprafetele de teren de care se face vorbire in cele doua acte fiind complet diferite, ca de altfel si suma mentionata cu titlu de pret, neexistand certitudinea ca este vorba de una si aceeasi suprafata de teren; mai mult chiar, vecinatatile mentionate in „actul de vanzare – cumparare” sunt diferite de cele indicate de martorii CA si EM in declaratiile extrajudiciare depuse la dosar.
Intr-o astfel de situatie, reconstituirea dreptului de proprietate trebuie sa fie facuta pe numele promitentului-vanzator, urmand ca ulterior, partile din antecontract sa procedeze la perfectarea actelor la un notariat ori la obtinerea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare – cumparare.

Etichete: ,