Top

Plg.împ.rezol.proc

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta penala nr. 299

Sub numarul … din … s-a înregistrat pe rolul acestei instante plângerea formulata de catre petenta … domiciliata în …., în contradictoriu cu intimatii .., domiciliat în …, .., domiciliata în …, si … domiciliat în …., împotriva rezolutiei nr…. din …. a Parchetului de pe lânga ….

In motivarea plângerii, petenta a sustinut în esenta ca organele de cercetare penala nu au fost împartiale si ca cei trei intimati au patruns prin violenta în imobilul ce-i apartine, înlaturând lacatele puse de catre petenta, desi aceasta avea drept de proprietate asupra imobilului, în baza unei hotarâri judecatoresti. A mai precizat petenta ca intimatul …. a si sustras din imobil mai multe bunuri distrugând totodata diferite instalatii.

La dosarul cauzei petenta a depus un proces-verbal de punere în posesie, copie de pe rezolutia atacata, precum si de pe sen.civ. nr… a … si de pe sen.civ. nr… a .. (filele …).

Intimatii, legal citati, nu s-au prezentat în fata instantei personal însa intimatii … au fost reprezentati de avocat.

Din oficiu, a fost atasat dosarul de urmarire penala nr. …

De asemenea, la dosarul cauzei a fost depusa o adresa, de catre Parchetul de pe lânga … (fila …, potrivit careia împotriva rezolutiei atacate nu a fost formulata plângere la procurorul ierarhic superior.

Fata de continutul acestei adrese, la termenul din … instanta a pus din oficiu în discutia partilor scoaterea cauzei de pe rol si trimiterea acesteia Parchetului de pe lânga ….

Sub acest aspect, trebuie observat ca potrivit art.2781 alin.13 C.proc.pen., atunci când plângerea împotriva rezolutiei procurorului este gresit îndreptata, trebuie trimisa organului judiciar competent. În cauza de fata plângerea împotriva rezolutiei nr…. din …. trebuia formulata, potrivit art. 278 alin.2 C.proc.pen., procurorului ierarhic superior, atât timp cât rezolutia a apartinut chiar prim-procurorului Parchetului de pe lânga ….. Prin urmare, plângerea trebuia formulata la Parchetul de pe lânga …..

In ceea ce priveste chitantele atasate la filele … trebuie precizat ca acestea au fost depuse dupa ce instanta a ramas în pronuntare, asa cum rezulta din referatul atasat la fila … si nu pot justifica obligarea petentei la plata de cheltuieli judiciare catre intimatii reprezentati de avocat, cu atât mai mult cu cât astfel de cheltuieli nici nu au fost solicitate în fata instantei.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa scoata cauza de pe rol si sa trimita cauza Parchetului de pe lânga …..

Etichete:

Plg. imp. rezol. proc.

Sp.124/04.02.2009

ASUPRA CAUZEI PENALE DE FATA:

1. Petenţii ………………….. au formulat plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale data de către Parchetul de pe langa Tribunalul Tulcea in dosarul 696/P/2008, precum si împotriva rezoluţiei de respingere a plângerii formulata la prim – procurorul acestui parchet. In motivarea plângerii formulate, petenţii au arătat in data de 02.06.2008, intimaţii au pătruns pe proprietatea lor, i-au insultat si i-au ameninţat.

2. In cauza, Parchetul de pe langa Tribunalul Tulcea a dispus la data de 28.10.2008, prin rezoluţie, neînceperea urmăririi penale fata de intimaţii ……………………. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 180(1), 192(2), 193 si 205 Cod Penal, in baza art 10(a), (b) si (d) din Codul Penal.

3. Petenţii au formulat plângere împotriva acestei rezoluţii la prim – procuror Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, plângere care a fost respinsa prin rezoluţia din data de 21.11.2008.

4. Împotriva acestor doua soluţii, petenţii au formulat prezenta plângere cu care este investita instanţa.

5. Fata de materialul probator administrat in cauza, instanţa apreciază ca la dosar nu exista probe certe care sa demonstreze existenta faptelor reclamate de către petenţi. Nu a rezultat ca cei doi intimaţi (……………………) ar fi pătruns fara drept pe proprietatea petenţilor si nici ca ar fi exercitat loviri sau alte violente asupra lor. Unul din martorii audiaţi in cauza (……………..) a arătat ca in ziua in care a avut conflictul, intimata ……………. a ieşit la balconul casei ei si a început sa ii adreseze lui ………………… injurii, arătând ca “las’ ca tot îţi iau eu capul”, fara ca aceasta ameninţare sa fie însoţita de gesturi care sa duca la concluzia ca se va concretiza si deci fara avea aptitudinea de a alarma.

6. Prin urmare, plângerea formulata de către petenţi urmează fi respinsa, cu obligarea lor la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat in prezenta cauza.

Etichete: