Top

Simplificarea procedurilor administrative de autorizare a întreprinderilor

GUVERNUL ROMANIEI

GUVERNUL ROMANIEI

Guvernul a aprobat astăzi un Memorandum cu tema „Îmbunătăţirea mediului de afaceri – reducerea/simplificarea procedurilor administrative de autorizare a întreprinderilor”.

Memorandumul vizează reducerea a peste 20 de proceduri de autorizare şi generalizarea implementării autorizării tacite pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Programului Naţional de Reforme 2008-2010 (PNR), respectiv prin Planul de acţiuni suplimentare pentru implementarea PNR 2008-2009, ca răspuns la recomandările specifice de ţară formulate de Comisia Europeană în Raportul strategic din 2007 şi 2008 referitoare la îmbunătăţirea mediului de afaceri.
Ministerul responsabil, MIMMCMA, a urmărit pe parcursul anului 2008 implementarea celor 2 acţiuni, astfel: a identificat cu ministerele responsabile un număr de 21 de autorizaţii care pot fi eliminate şi a promovat proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea OUG nr. 27/2003 privind procedura autorizării tacite. Schimbarea formulei guvernamentale nu a mai permis aprobarea calendarului de reducere a procedurilor de autorizare identificate şi a proiectului de OUG la termenele planificate. În consecinţă în Raportul de implementare al PNR pe anul 2008 nu au putut fi menţionate progrese în implementarea acestor acţiuni.
DAE este coordonatorul naţional pentru implementarea PNR şi, în acest context, va trebui să urmărească îmbunătăţirea continuă a mediului de afaceri ca factor în încurajarea spiritului antreprenorial.
În perioada următoare, este necesară urgentarea demersurilor naţionale pentru remedierea deficienţelor semnalate de Comisia Europeană în urma evaluării Raportului de implementare a PNR pe anul 2008, prin care se constată întârzierea implementării celor două acţiuni. În consecinţă, pe parcursul anului 2009, trebuie adâncit procesul de examinare a procedurilor de autorizare/licenţiere din perspectiva solicitată de mediul de afaceri, prin:
– definirea calendarului de eliminare a celor 21 de proceduri de autorizare identificate de către autorităţile implicate în cadrul exerciţiului de examinare a legislaţiei din 2008 şi prevederea eliminării acestora până la sfârşitul lunii iunie 2009;
-continuarea procesului de examinare a procedurilor de autorizare la nivelul autorităţilor emitente din perspectiva aplicării principiului “Gândiţi mai întâi la scară mică” pentru identificarea celor mai împovărătoare proceduri de autorizare şi aprobarea până la 31 mai a.c. a calendarului de eliminare a acestora;
-promovarea proiectului de OUG pentru modificarea şi completarea proiectului de OUG nr. 27/2003 privind procedura autorizării tacite şi adoptarea de către Guvern până la data de 30 aprilie a.c.
Memorandumul aprobat astăzi este un demers important în ceea ce priveşte utilizarea principiului european „Gândiţi mai întâi la scară mică”, în promovarea de reglementări mai favorabile dezvoltării întreprinderilor. Administraţia trebuie să nu mai considere întreprinderile o sursă de venit, ci un motor al dezvoltării şi pentru aceasta trebuie să abordeze evaluarea reglementărilor în vigoare şi elaborarea de noi acte normative din perspectiva întreprinderilor.

Măsurile adoptate astăzi vizează următorul impact:

– ameliorarea accesului pe piaţă al întreprinderilor prin utilizarea unor proceduri simplificate;

– susţinerea implementării Directivei servicii nr. 2006/123, având în vedere că cele 21 de proceduri de autorizare inventariate în 2008 se referă la simplificarea administrativă cerută de directivă, respectiv pentru unele activităţi din construcţii, energie electrică şi gaze naturale, viticultură, transporturi, turism

– dezvoltarea serviciilor de e-guvernare la nivelul întregii administraţii ca efect al implementării tacite.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 04.03.2009