Top

Art. 305 Cod Penal

Sedinta publica din data de 10 martie 2009

Sentinta penala nr. 253

Prin plângerea prealabila introdusa la Parchetul de pe lânga …. sub nr… din data de .., numita .., domiciliata în ….. a solicitat, în calitate de reprezentanta legala a minorului … cercetarea si trimiterea în judecata a numitului …., domiciliat în …., pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie, prevazuta de art.305 alin.1 lit.c C.pen.

În motivarea plângerii, reprezentanta legala a partii vatamate a aratat ca începând cu luna … si pâna la data formularii plângerii, inculpatul ….nu a mai achitat pensia de întretinere la care a fost obligat în favoarea minorului …., prin hotarâre judecatoreasca. A mai aratat reprezentantul partii vatamate ca inculpatul are o restanta de …de lei la plata pensiei de întretinere si ca în prezent lucreaza ca pescar autorizat.

Prin rechizitoriul nr…. al Parchetului de pe lânga … s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului …., pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie, prevazuta de art.305 alin.1 lit. c C.pen.

În fapt, s-a retinut ca prin sen.civ.nr…. a …. inculpatul a fost obligat la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului, în suma de … de lei, lunar, pensie care a fost ulterior majorata la suma de … de lei, prin sen.civ.nr…. a ….. Cu toate acestea, inculpatul nu s-a achitat de obligatiile ce-i reveneau. S-a mai retinut ca pâna la data depunerii plângerii, inculpatul achitase pensia de întretinere pâna în luna …., inclusiv. S-a mai retinut ca pe parcursul urmaririi penale inculpatul a mai achitat suma de … de lei si ca în prezent acesta lucreaza ca pescar autorizat.

Pe rolul instantei s-a format dosarul nr……

La termenul de judecata din data de …, reprezentanta legala a partii vatamata, prezenta personal în fata instantei, a precizat ca îsi retrage plângerea penala prealabila.

Potrivit art.131 alin.2 C.penal, retragerea plângerii prealabile, înlatura raspunderea penala.

Institutia retragerii plângerii are un reflex si în plan procesual penal, în sensul ca existenta acesteia face ca actiunea penala sa nu mai poata fi pusa în miscare, iar când a fost pusa în miscare sa nu mai poata fi exercitata.

In aceste conditii, solutia ce urmeaza a fi adoptata în cazul de fata este cea prevazuta de art.11 pct.2 lit.b C.pr.penala, raportat la art.10 lit.h C.pr.penala, respectiv încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului.

Etichete:

Art 305 Cod Penal

Prin plângerea prealabilă introdusă la Parchetul …… sub nr….. din data de …, numita …., domiciliată în ……, a solicitat, în calitate de reprezentantă legală a minorei ….. cercetarea şi trimiterea în judecată a numitului ……, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art.305 alin.1 lit.c C.pen.

În motivarea plângerii, reprezentanta legală a părţii vătămate a arătat că inculpatul ….. refuză să achite pensia de întreţinere, în sumă de …..de lei, lunar, la care a fost obligat, în favoarea minorei ….., prin hotărâre judecătorească.

Prin rechizitoriul nr….. al Parchetului …… s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului ….., pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art.305 alin.1 lit. c C.pen.

În fapt, s-a reţinut că prin sen.civ.nr….. a ….. inculpatul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei, în sumă de …. de lei, lunar, începând cu luna …… Cu toate acestea, inculpatul nu s-a achitat de obligaţiile ce-i reveneau, deşi a avut perioade când a lucrat la diferiţi angajatori. S-a mai reţinut că inculpatul a trimis o singură dată suma de …..de lei, pentru minoră.

Pe rolul instanţei s-a format dosarul nr….. din ….

La termenul de judecată din ….., părţile s-au prezentat în faţa instanţei şi au declarat că s-au împăcat.

Potrivit art.132 alin.1 Cod penal, împăcarea părţilor în cazurile prevăzute de lege înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă. Potrivit art.132 alin.3 C.pen., în cazul celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă, aşa cum este partea vătămată din prezenta cauză, împăcarea poate avea loc, cu încuviinţarea persoanei prevăzută de lege, adică a reprezentanţilor legali. În acest sens, la acelaşi termen de judecată a fost prezentă în instanţă şi numita …….., mama părţii vătămate, care a semnat declaraţia acesteia, încuviinţând astfel împăcarea părţilor.

Instituţia împăcării are un reflex în plan procesual penal, în sensul că existenţa acesteia face ca acţiunea penală să nu mai poată fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare să nu mai poată fi exercitată, art.10 lit.h C.pr.penală.

În aceste condiţii, soluţia ce urmează a fi adoptată în cazul de faţă este cea prevăzută de art.11 pct.2 lit.b C.pr.penală, respectiv încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului.

Etichete: