Top

LEGEA 272/2004

Dosar nr. 44/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

Sectia Civila, Comerciala si de Contencios Administrativ

SENTINTA CIVILA Nr. 112

Sedinta publica de la 30 ianuarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 44/88/2009, reclamanta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TULCEA a solicitat plasamentul minorului D, …, – din mun. Tulcea.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca minorul provine dintr-o relatie întâmplatoare a mamei cu paternitate nerecunoscuta. Mama minorului, din informatiile oferite de bunicul si matusa materna, este tot timpul plecata de acasa, îsi petrece timpul prin baruri si discoteci, în compania unor persoane dubioase. Înca de la nastere, copilul a fost crescut de bunicul si unchiul matern, pentru ca, mama , mai tot timpul plecata de acasa, lipsind zile în sir, îsi neglija copilul. Mama copilului, eleva în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic ,,….” din, a abandonat scoala iar în ultima perioada, a locuit pe la diferite persoane din oras si nu a raspuns numeroaselor solicitari ale tatalui de a se întoarce acasa si a-si creste copilul.

Din data de…, minorul se afla la, matusa mamei, iar fiica acesteia, …, necasatorita, cu un venit de 580 de lei lunar, doreste sa-si asume responsabilitatea cresterii si îngrijirii copilului. În activitatea pe care urmeaza sa o întreprinda, va fi ajutata de mama, sora si cumnatul ei, care locuiesc în aceeasi casa, compusa din 5 camere, bucatarie, baie, dotate corespunzator si cu o stare igienico-sanitara buna. Mama copilului, fara venituri si locuinta, nu contribuie cu nimic la cresterea fiului ei fiind total dezinteresata. Copilul este vizitat tot timpul de bunic si unchi. Minorul nu prezinta probleme de sanatate si este în evidenta medicului de familie.

In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar în xerocopie urmatoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosociala a copilului, anchetele sociale ale D.G.A.S.P.C, plan individualizat de protectie, ancheta sociala Primaria Mun. Tulcea , cererea solicitantului, adeverinte, caracterizari,declaratii, cazier judiciar, rezolutia de neîncepere a urmaririi penale nr.93D/P/2006, copie certificat de nastere minor, copie C.I. mama, raport dupa vizita, copie C.I. solicitanta.

Examinând cererea, instanta retine ca minorul provine dintr-o relatie întâmplatoare a mamei cu paternitate nerecunoscuta. Mama minorului, este tot timpul plecata de acasa, îsi petrece timpul prin baruri si discoteci, în compania unor persoane dubioase. Minorul înca de la nastere, a fost crescut de bunicul si unchiul matern, pentru ca, mama, eleva în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic ,,…..” din Tulcea, a abandonat scoala iar în ultima perioada, a locuit pe la diferite persoane din oras si nu a raspuns numeroaselor solicitari ale tatalui de a se întoarce acasa si a-si creste copilul. Mama copilului, fara venituri si locuinta, nu contribuie cu nimic la cresterea fiului ei fiind total dezinteresata. Copilul este vizitat tot timpul de bunic si unchi. Minorul nu prezinta probleme de sanatate si este în evidenta medicului de familie.

Se mai retine si ca din data de 21.05.2008, minorul se afla la Bordeescu Ileana, matusa mamei, iar fiica acesteia, ……., necasatorita, cu un venit de 580 de lei lunar, doreste sa-si asume responsabilitatea cresterii si îngrijirii copilului. În activitatea pe care urmeaza sa o întreprinda, va fi ajutata de mama, sora si cumnatul ei, care locuiesc în aceeasi casa, compusa din 5 camere, bucatarie, baie, dotate corespunzator si cu o stare igienico-sanitara buna.

În temeiul art. 58 si urmatoarele din Legea nr. 272/2004, plasamentul copilului constituie o masura de protectie speciala, având caracter temporar, care poate fi dispusa, în conditiile prezentei legi, la o familie. Pe toata durata plasamentului, domiciliul copilului se afla, la familia care îl are în îngrijire.

Conform art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, drepturile si obligatiile parintesti fata de copil sunt exercitate si, respectiv, îndeplinite de catre presedintele consiliului judetean.

Având în vedere faptul ca minorul creste la familia ………, beneficiaza de conditii optime de crestere si educare, iar mama nu intentioneaza sa-l ia în familie dovedind o totala lipsa de interes, instanta urmeaza a admite cererea si a dispune plasamentul minorului .

Etichete:

Inlocuire măsură plasament

Tribunalul Tulcea
Dosar nr. 366/88/2009
SENTINTA CIVILA NR. 371
Sedinta publica din data de 06 martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr…./88/2009, reclamanta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TULCEA a solicitat înlocuirea masurii de plasament în regim de urgenta cu masura de plasament la Centrul … Somova, cu privire la minora …, nascuta la data de 13.02.1998.

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr…./88/2009, reclamanta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TULCEA a solicitat înlocuirea masurii de plasament în regim de urgenta cu masura de plasament la Centrul … Somova, cu privire la minorul …, nascut la data de 25.02.2004.

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr…../88/2009, reclamanta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TULCEA a solicitat înlocuirea masurii de plasament în regim de urgenta cu masura de plasament la Centrul … Somova, cu privire la minorul …, nascut la data de 30.10.2000.

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr…./88/2009, reclamanta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TULCEA a solicitat înlocuirea masurii de plasament în regim de urgenta cu masura de plasament la Centrul … Somova, cu privire la minora …, nascuta la data de 31.01.1999.

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr…./88/2009, reclamanta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TULCEA a solicitat înlocuirea masurii de plasament în regim de urgenta cu masura de plasament la Centrul … Somova, cu privire la minora …, nascuta la data de 22.10.1994.

De asemenea a solicitat a se dispune ca drepturile si obligatiile parintesti sa fie exercitate si respectiv îndeplinite de catre Presedintele Consiliului judetean Tulcea în conformitate cu art.62, alin.2 din Legea nr.272/2004.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca minorii provin dintr-o relatie legal constituita si pâna în prezent au locuit în familie. Au fost sesizati de catre Primaria Somova ca în familia … sunt cinci minori cu vârsta cuprinsa între 5 si 14 ani, care traiesc în conditii improprii, abandonati de mama.

În timpul vizitei asistentilor sociali, copii au fost gasiti murdari, flamânzi, înghetati. În casa nu exista nici o sura de caldura si nu era nimic de mâncare. Imobilul în care locuiesc, aflat în stare avansata de degradare, este format dintr-o camera, un hol si o magazie. Conditiile de igiena sunt precare, pardoseala este din pamânt neacoperit, peretii foarte murdari, iar mormane de haine murdare ajung pâna în tavan.

Mai arata reclamanta ca mama minorilor a parasit domiciliul, având o relatie extraconjugala si trece ocazional pe acasa, pentru a lua din alimentele pe care copii le primesc de la vecini de pomana. Tatal este cioban si lucreaza la o familie din localitate, fiind plecat toata ziua de acasa. Astfel copii ramân singuri, nesupravegheati si traiesc din mila strainilor. Ambii soti consuma bauturi alcoolice si devin violenti în prezenta copiilor, comportamentul lor având un impact negativ asupra acestora. Membrii familiei largite nu doresc sa-si asume responsabilitatea cresterii si îngrijirii celor cinci frati.

Minora … are 11 ani, este eleva în clasa a-V-a, are absente si rezultate slabe la scoala. Aparent dezvoltarea psiho-motorie este normala.

Minorul …. are 5 ani, nu frecventeaza gradinita, iar parametrii fizici nu sunt conform vârstei biologice.

Minorul … are 8 ani, este elev în clasa I, are absente si rezultate slabe la scoala. Aparent dezvoltarea psiho-motorie este normala.

Minora … are 10 ani, este eleva în clasa a-III-a, are absente si rezultate slabe la scoala. Aparent dezvoltarea psiho-motorie este normala.

Minora … are 14 ani, este eleva în clasa a VI-a, are multe absente si rezultate slabe la scoala. Ea avea responsabilitatea îngrijirii fratilor sai mai mici, sarcina careia i-a facut cu greu fata.

Constatându-se ca sanatatea si dezvoltarea copiilor este pusa în pericol în familie, prin Dispozitia Directorului D.G.A.S.P.C Tulcea s-a dispus plasamentul în regim de urgenta pentru cei cinci copii la Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenta Tulcea, având acordul tatalui în acest sens.

Apreciaza reclamanta ca este în interesul copiilor instituirea masurii de plasament la Centrul … Somova pentru toti cei cinci frati, pentru ca ei sa ramâna împreuna, motiv pentru care solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata.

In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar în copie urmatoarele înscrisuri: copii certificate de nastere, ancheta sociala, plan de servicii, adeverinte scolare, dispozitia nr. …/20.02.2009, plan individualizat de protectie.

La termenul de judecata din data de 6 martie 2009, instanta a dispus conexarea dosarelor cu nr. …/88/2009, …/88/2009, …/88/2009, …/88/2009 la dosarul cu nr. …/88/2009, urmând sa apara sub acest din urma numar.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca prin dispozitia nr…./20.02.2009 a directorului DGASPC Tulcea s-a stabilit masura de plasament în regim de urgenta la Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenta pentru minorii: …, nascuta la 22.10.1994 în Tulcea, fiica lui … si …, ambii domiciliati în com. Somova, jud. Tulcea; …, nascuta la 13.02.1998, în Tulcea, fiica lui … si …, ambii domiciliati în com. Somova, jud. Tulcea; …, nascuta la 31.01.1999, în Tulcea, fiica lui … si …., ambii domiciliati în com. Somova, jud. Tulcea; …, nascut la 30.10.2000, în Tulcea, fiul lui … si …, ambii domiciliati în com. Somova, jud. Tulcea; …, nascut la 25.02.2004, în Tulcea, fiul lui … si …, ambii domiciliati în com. Somova, jud. Tulcea.

Mama minorilor a parasit domiciliul având o relatie extraconjugala si trece ocazional pe acasa, iar tatal minorilor este cioban, lipseste toata ziua de acasa iar copii ramân singuri, nesupravegheati si traiesc din mila strainilor. Ambii soti consuma bauturi alcoolice si devin violenti în prezenta copiilor, comportamentul lor având un impact negativ asupra acestora iar membrii familiei largite nu doresc sa-si asume responsabilitatea cresterii si îngrijirii celor cinci frati, astfel ca instituirea masurii de plasament la Centrul … Somova, este interesul superior al acestora.

Potrivit prevederilor art. 56 lit.c din Legea 272/2004: „De masurile de protectie speciala, instituite de prezenta lege, beneficiaza: copilul abuzat sau neglijat”; conform prevederilor art. 58 alin.1 lit.c: ” Plasamentul copilului constituie o masura de protectie speciala, având caracter temporar, care poate fi dispusa, în conditiile prezentei legi, dupa caz, la un serviciu de tip rezidential, prevazut la art. 110 alin. (2) si licentiat în conditiile legii” .

Potrivit art. 66 alin.2: „Instanta judecatoreasca va analiza motivele care au stat la baza masurii adoptate de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului si se va pronunta, dupa caz, cu privire la mentinerea plasamentului în regim de urgenta sau la înlocuirea acestuia cu masura plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului în familia sa. Instanta este obligata sa se pronunte si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti.”

Având în vedere aspectele prezentate, urmeaza a admite cererea formulata de D.G.A.S.P.C. Tulcea si a dispune înlocuirea masurii de plasament în regim de urgenta, instituita prin dispozitia nr. …/20 februarie 2009 emisa de DGASPC Tulcea, cu privire la minorii: …, nascuta la 22 oct.1994; …, nascuta la 13 februarie 1998; …, nascuta la 31 ianuarie 1999; …, nascut la 30 oct.2000; …, nascut la 25 februarie 2004, fiii lui … si …, ambii cu domiciliul în com. Somova, jud. Tulcea, cu masura de plasament la Centrul … Somova, jud. Tulcea.

În temeiul art.62 alin.2, din Legea nr.272/2004 urmeaza a delega drepturile si obligatiile parintesti catre presedintele Consiliului judetean Tulcea.

Etichete: ,

Legături personale cu minorul – calitatea procesuala activa a asistentului maternal la care a crescut copilul

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 2611 (26.02.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: minori

Prin sentinta civila nr. 2611/26.02.2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata de reclamantii A.D. si A.C. in contradictoriu cu paratii Consiliul Judetean Iasi, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, si D.D.E. si a stabilit in favoarea reclamantilor dreptul de avea legaturi personale cu minora C.R.E.in varsta de 8 ani, in prima si a treia saptamana din fiecare luna incepand de sambata ora 10.00 pana duminica orele 18.00, la domiciliul reclamantilor.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut ca, in fapt, minora C.R.E. s-a nascut in anul 2000, iar din anul 2002 si pana in anul 2007 a fost data in plasament la asistentul maternal profesionist A.C., reclamanta din cauza. A constatat instanta din probele administrate in cauza ca in perioada in care minora s-a aflat la familia A. a dezvoltat legaturi puternice de atasament cu sotii reclamanti, carora li se adresa cu „mama si tata”. Din declaratiile scrise depuse la dosar de reclamanti instanta a retinut ca atat medicul de familie si educatoarea, cat si preotul din sat si primarul comunei in care a locuit minora au sustinut faptul ca minora era bine ingrijita de fam. A., avea la aceasta conditii foarte bune din punct de vedere material si locativ, s-a atasat profund de familie.
De altfel, probele administrate in cauza au relevat faptul ca familia A. este o familie de oameni gospodari, seriosi, responsabili, iar in casa atmosfera este placuta, plina de armonie, este curatenie, iar intre fam. A. si minora s-au dezvoltat relatii de natura „familiala”, relatii care au fost rupte brusc si fara explicatii pertinente de interventia paratei care a inlocuit masura de plasament a minorei la un alt asistent maternal, parata D.D.E..
In drept, au fost retinute de instanta dispozitiile art. 14 din Legea 272/2004 cf. carora „Copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament”.
Apreciaza instanta in contextul retinut ca minora, care a dezvoltat astfel de relatii cu fam. A., pe care ii stie mama si tata, este indreptatita sa mentina asemenea legaturi cu reclamantii, fata de care a dezvoltat relatii de atasament, relatii care ar usura reintegrarea in familia din care a fost luata in conditiile in care reclamantii ar avea castig de cauza in demersurile judiciare incepute pentru intoarcerea minorei in domiciliul lor.
S-a avut in vedere de instanta si ca din referatele de evaluare depuse de ambele parti la dosar reiese o anumita inversunare a paratei in a refuza categoric si fara explicatii concrete orice legatura a reclamantilor cu minora, aceasta atitudine intervenind brusc, din luna mai 2007, pentru a impiedica orice demers al reclamantilor in vederea obtinerii adoptiei. Apreciaza instanta ca nu exista nici o dovada certa a faptului ca minora ar fi fost neglijata sau abuzata in vreun fel sau ca nu ar fi fost ocrotita corespunzator la fam. A. in conditiile in care martorii audiati in cauza, inclusiv la solicitarea paratei au relatat ca minora este integrata in familie, este atasata de sotii A. si are conditii foarte bune la acestia.
Considera instanta ca proba cea mai puternica a atasamentului profund al minorei fata de „mama sa C.” a fost in cauza referatul de audiere al minorei, aceasta suferind profund din cauza faptului ca nu i s-a permis sa o revada pe reclamanta. Cu prilejul audierii, copilul vorbea printre lacrimi, solicitand sa ramana cu C.
Nefiind asadar evidentiate aspecte care sa denote ca mentinerea legaturilor personale cu reclamantii ar fi in detrimentul minorei, apreciindu-se, dimpotriva, ca aceste legaturi se impun, fiind in interesul copilului ca acesta sa revada fiinte dragi lui, instanta va admite actiunea si va stabili in favoarea reclamantilor dreptul de avea legaturi cu minora in prima si a treia saptamana din fiecare luna incepand de sambata ora 10.00 pana duminica orele 18,00, la domiciliul reclamantilor.
Programul astfel stabilit este de natura sa permita pastrarea legaturilor personale, si urmeaza a fi exercitat in asa fel incat sa nu se influenteze negativ dezvoltarea minorei. Instanta apreciaza ca reclamantilor trebuie sa li se creeze posibilitatea de a avea legaturi personale cu copilul in mod firesc, fara a se simti stânjeniti de prezenta celuilalt asistent maternal, având în vedere împrejurarile concrete ale acestui caz, prin mentinerea acestor legaturi minora beneficiind in continuare de grija si afectiunea de care a avut parte anterior.
Urmeaza deci ca instanta sa admita actiunea si sa stabileasca in favoarea reclamantilor dreptul de avea legaturi personale cu minora C.R.E. in prima si a treia saptamana din fiecare luna incepand de sambata ora 10.00 pana duminica orele 18.00, la domiciliul reclamantilor.

Etichete: , ,